Black Rock повиши рейтинга на руските акции на максимално високо ниво