Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката