По повод визитата на президента на Руската федерация Владимир Путин в префектура Ямагути и Токио японският премиер Шиндзо Абе даде ексклузивно интервю на първия заместник-генерален директор на ТАСС Михаил Гусман, в което коментира резултатите от преговорите с руския лидер, засегна темата за развитието на двустранното сътрудничество в областта на енергетиката и сигурността, а също така разказа за това какво го е накарало да стане политик.

Уважаеми господин министър-председател, много благодаря за възможността да се срещна с вас. Днес е неработен ден, така че съм особено благодарен. Току що завърши визитата на президента на Русия Владимир Путин в Япония, той посети вашето родно място в префектурата Ямагути. Как оценявате резултатите от посещението? Вие се срещнахте с руския президент, с който вече сте се виждали няколко пъти. Как стоят при вас нещата с това, което се нарича взаимна химия?

 

Ако говорим за това дали сме близки като характери, мисля че ако това не беше така, тогава не бихме били в състояние цели 16 пъти да проведем срещи на високо равнище, не бихме могли само за тази година да проведем 4 такива разговора и не би било възможно да напреднем в дискусията, целяща сключване на мирен договор.

Именно поради това в продължение на два дни ние проведохме срещи с обща продължителност от шест и половина часа, а на моя родна земя, в град Нагато в префектура Ямагути, срещата продължи 5 часа - до 11 часа вечерта. Освен това ние имахме разговор на четири очи за 95 минути. В резултат на това бяхме в състояние да демонстрираме сериозното отношение на двамата ни към решаването на проблема с мирния договор.

Сключването на мирен договор, проблем който не можа да намери решение в продължение на около 70 години, ще доведе до голям подем в отношенията между двете страни. Аз оценявам резултатите от посещението по този начин - че състоялите се преговори послужиха като важна и голяма стъпка напред по пътя към сключване на мирен договор между Япония и Русия. Считам, че визитата на президента Путин в Япония допринася за нови, значително подобрени двустранни отношения.

Освен това този път предадох на президента Путин писмо от бившите жители на острова и той с неподправена сериозност прочете това писмо. Също така като голям успех считам това, че с президента Путин успяхме да се договорим за скорошно разглеждане въз основа на хуманитарни съображения на проекта по реализация на възможността за бившите жители на островите свободно да посещават гробовете на предците си и своя роден край.

 

Нашите отношения имат много богата, наситена със събития история. Миналата година бе отбелязана 160-та годишнина от подписването през 1855 г. на руско-японския мирен договор. Тази година отбелязахме 60 години от декларацията за възстановяване на отношенията между Япония и Русия. Ако в контекста на тези постижения погледнем сегашната ситуация в нашите отношения, то как оценявате настоящото състояние и бъдещето пред Япония и Русия? Предложихте на президента Путин план от осем точки. Там има всичко – бизнес, икономика, хуманитарна сфера. Как гледате на това? Как тези точки ще се реализират? Къде виждате потенциал в нашите отношения и какво в този контекст обсъждахте с руския президент?

 

Попитахте за това какво мисля за сегашното състояние и бъдещето на японско-руските отношения. Мисля, че настоящият момент просто е много важен от гледна точка на това да сключим мирен договор и да развиваме отношенията между двете страни. Какво бъдеще могат да открият за себе си Япония и Русия по пътя на сътрудничеството с поглед към бъдещето, вместо дискусия с акценти само от миналото? Това касае и четирите острова – какво бъдеще имат тези четири острова? И какво трябва да се направи, за да стане това бъдеще по-добро за руснаците и японците. „Новият подход” се състои в това да се намери път за решаването на проблема, мислейки по тези въпроси.

Считам за голямо постижение това, което този път имахме възможност да достигнем като договорености относно съвместното управление на четирите острова. Тази съвместна управленска дейност се провежда в светлината на общото разбиране за това, че тя се извършва не в ущърб на позициите на Япония и Русия по проблема за сключване на мирен договор и този „особен режим” се установява само между Япония и Русия. Благодарение на това Япония и Русия ще си сътрудничат. Също така считам, че благодарение на това, че руските жители на четирите острова и японците реално ще почувстват как се постигат различните резултати, това ще доведе до разбиране на значението на руско-японското сътрудничество и решение на проблемите с мирния договор. В допълнение вярвам, че именно руско-японските отношения включват в себе си много големи възможности и може да кажем, че тези възможности са неограничени. Ние с президента Путин стигнахме до извода, че при взаимно желание от страна на Япония и Русия са налице наистина неограничени възможности за развитие на отношенията във всички области. Именно поради това считам, че съвместното управление на четирите острова в рамките на „особен режим” представляват важна стъпка по пътя към решаването на проблема с мирния договор.

Предложеният от мен план за сътрудничество от осем точки – това е конкретен план за това веднага да се отключи потенциалът на отношенията между двете страни, който съдържа в себе си много различни възможности. Този план засяга не само икономиката и бизнеса, той ще донесе предимства, пряко свързани с ежедневния живот на руските граждани в такива сфери като медицината и градската среда. В допълнение, той е насочен към междурегионален, спортен и младежки обмен. Една от целите на плана за сътрудничество от осем точки е да се направят възможни непосредствените контакти между колкото е възможно повече граждани на Япония и Русия. Мисля, че благодарение на това народите на двете страни ще могат наистина да усетят предимствата на развитието на японско-руските отношения.

Що се касае до японско-руските отношения до този момент, то Япония би желала да реши проблема с принадлежността на четирите острова и да сключи мирен договор. В същото време, Япония винаги е считала, че ако на първо място се приоритизира съвместната работа в икономическата област, то напред ще се придвижва единствено сътрудничеството в икономическата област и руската страна не би била склонна на сътрудничество в преговорите по проблема на мирния договор. От своя гледна точка пък руската държава подозира, че целта на японската страна се състои само в сключване на мирен договор и тя не мисли за това как да развива японско-руските отношения по пътя на осъществяването на икономическо сътрудничество. Поради това, че всяка от двете страни е затворена в своята собствена крепост на подозрения, в продължение на 70 години ние не можем да достигнем до подписване на мирен договор. Настоящето предложение от осем точки – едно от проявленията в конкретизацията на решението за предприемане на нов подход – се състои в това да се изгради доверие, да се покаже колко прекрасни могат да станат нашите отношения, как се подобрява животът на народите от двете страни и се създават нови богатства по пътя на сътрудничеството между двете държави на основата на отношения на доверие между мен и президента Путин, но само ако излезем от своите крепости на подозрения и изхвърлим подобен начин на мислене.

 

Япония е една от ключовите страни в Азиатко-тихоокеанския регион. Това е един много динамично развиващ се регион, икономиката расте. В същото време остават всички проблеми, свързани със сигурността. В частност Япония граничи с КНДР и някои нейни действия предизвикват загриженост в страната. Как разглеждате проблемите на сигурността във вашия регион и каква роля, по Ваше мнение, може да играе Русия в обезпечаване на тази сигурност?

 

Наистина ситуацията със сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион става все по-сложна. Последните действия на Северна Корея, за които споменахте във Вашия въпрос, предизвикват голямо безпокойство от гледна точка на мира и сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион. Мисля, че ако в региона Япония и Русия станат партньори, които могат да си сътрудничат и в областта на сигурността, то без съмнение този регион ще стане по-стабилен и мирът в него ще бъде устойчив.

От тази гледна точка между Япония и Русия се провежда широк диалог, на първо място между Съвета за национална сигурност на Япония и Съвета по сигурността на Русия. Както наскоро казах на президента Путин, ние се стремим към по-добро взаимно разбирателство. Например Северна Корея продължава провокационните действия под формата на пускане на балистични ракети, ядрени изпитания и считам, че бяхме способни да постигнем резултати благодарение на близко сътрудничество с Русия в качеството на държава-членка на Съвета за сигурност на ООН при приемането на резолюция 2321. Мисля, че Япония и Русия са длъжни в бъдеще да си сътрудничат дори повече, така че Северна Корея да изпълни многократните резолюции на Съвета за сигурност, включително резолюция 2321. Също така се надявам, че Русия в бъдеще ще играе конструктивна роля. В допълнение между Япония и Северна Корея съществува проблемът с отвличане на японски граждани. Решаването му се явява най-важната задача на моето правителство, ние се нуждаем също така от сътрудничеството на Русия и това казах и на президента Путин. Надявам се на разбиране и сътрудничество с Русия.

 

Имахте съвместна пресконференция с руския президент, на която Владимир Путин, с благодарност и топлина говори за гостоприемството, което Вие, господин министър-председател, сте му оказал във Вашия роден край, Ямагути, където прекарахте известно време. Открехнете малко завесата. Как прекарахте в Ямагути? Какво правихте заедно? Дълго време бяхте там сами. Признайте честно защо започнахте визитата на руския президент именно във Вашия роден край, в префектурата Ямагути?

 

Поканата в моя малък роден край е равнозначно на покана в моя дом, където живеех дълги години. Когато отидете в дома на човек, където той е живял много години, разбирате част от характера на този човек. Мисля, че това е много важно и заради това в бъдеще трябва още повече да задълбоча своите отношения с президента Путин. Той видя моя роден край, поговорихме за него, така че той разбра какъв човек съм аз.

 

И по Ваше впечатление той е почувствал това?

 

Когато първо се видяхме с президента Путин, той най-напред ми благодари за поканата да посети моя роден край. Също така той каза, че много се радва да дойде тук, защото родният край е много важно място за един човек.

Местните жители също бяха много радостни от посещението на президента Путин и го посрещнаха с голямо гостоприемство. Мога да кажа, че благодарение на това бяхме способни да проведем среща в много добра атмосфера. В моя роден край рядко вали сняг през декември, но изненадващо имаше значителен снеговалеж. Президентът Путин ми каза, че този снежен пейзаж е много красив и изглежда като от приказките. Когато казах: „Вие идвате от Русия, така че снегът за вас, навярно, не е необичаен”, тогава той отговори, че се радва на възможността да наблюдава снежен пейзаж, който се различава от руския.

 

Тогава ще трябва да се постараем, когато вие дойдете в Русия черешите да цъфтят.

 

Когато се връщам в родината се чувствам много спокойно и благодарение на това не изпитвам напрежение. Навярно президентът Путин е могъл също да се почувства спокоен и мисля, че той се е насладил на вкусното саке и храна.

 

Мога само да кажа, че съм сигурен, че след посещението на нашия президент в родния край на министър-председателя със сигурност броят на руски гости и туристи, ще се увиличи. Вие, господин премиер, сте потомствен политик. Вашият дядо е бил министър-председател. Знам, че Вашият баща е бил министър на външните работи и е направил много за развитието на руско-японските отношения. Вие самият ставате за втори път министър-председател. Знам, че правите наистина много за въплъщение в реалността на наследството на дядо си и баща си. Ако си представите, че баща В е жив, то как мислите, каква би била неговата оценка за сегашното състояние на нашите отношения и какви съвети би Ви дал?

 

От своя дядо научих, че когато става въпрос за политика, която ти считаш за правилна и ако този извод, до който си достигнал, е в резултат на внимателно обсъждане, то е необходимо да я отстояваш решително и твърдо, а понякога и с опасност за живота. От баща си научих, че за решаването на какъвто и да е проблем е нужно да се подходи с искрени и сериозни намерения и на преговорите с партньора също така е необходима решимост и дух на искрени и сериозни обещания. Всъщност моят баща, Синтаро Абе е бивш кореспондент на вестник „Майнити”. Той пръв преди всички е съобщил за японско-руската съвместна декларация от 1956 г. Това, че „Майнити” е поместил тази статия като главна на първа страница е било голямата награда за моя баща в качеството му на журналист.

Оттогава нататък за баща ми сключването на японско-съветски мирен договор е било делото на живота му. В последните години на своя живот, през 1990 г. въпреки заболяването си той посети Съветския съюз и успя да получи от президента на съветската страна обещание за мъдро решаване на въпроса. В допълнение той предаде на тогавашния президент Горбачов, че непременно би искал той да посети Япония следващата година по времето, когато цъфтят черешите и през април Горбачов посети Япония. Въпреки че състоянието на моя баща силно се влоши и лежеше в болница той считаше, че поради това, че лично е отправил поканата е необходимо да се отнесе добросъвестно, нужно е да отговори на обещанието пред партньора и поради това той превъзмогна своята болест, временно напусна болницата и отиде на срещата.

На тези събития присъствах и аз. В същия месец баща ми си отиде от този свят. Можех само да се възхищавам на това упорито желание да се реши тази задача на японско-съветските отношения, дори и с цената на собствения живот. В този момент взех решение да тръгна по пътя на политиката и да наследя стремленията на своя баща. Радвам се, че имах възможността да се видя с президента Путин на територията на Нагато, където почива баща ми.

 

С Вас не сме се виждали от три години, а сега изглеждате дори по-млад и енергичен, отколкото тогава. Как поддържате спортна форма? Продължавате ли да играете голф? Знам, че обичате голф и се занимавате също така със стрелба с лък, а освен това активно ползвате Facebook. Сигурно много трудно намирате свободно време. Как успявате да поддържате спортна форма?

 

Голфът за мен е важно хоби и като спорт, но и като възможност да вляза в контакт с природата. Понякога ходя да се поизпотя във фитнес залата. За да освежа мислите си, също така чета и гледам филми. Мисля, че за политиката това е много важно, за да се променя настроението.

 

В Ямагути вече вали сняг, в Русия – също. Какво бихте искали да пожелаете на руснаците в навечерието на Нова година?

 

Бих искал следващата година да бъде година на по-нататъшно развитие на японско-руските отношения на основата на благоприятната рамка, заложена на настоящата среща в Нагато. Бих искал 2017 г. да стане година, в която поне малко от това, за което положихме усилия през 2016 г., да се реализира.

 

Източник: ТАСС