„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем в еквивалентно сравнима епоха. Не ни е дадено да знаем ще бъде ли XXI век дълъг, започвайки от 1991 година с разрушаването на Съветския съюз и завършвайки някъде през 30-те години на XXII век (поздрав на Стругацки!); или напротив, ще се окаже кратък, отстъпвайки палмата на „дълговековието“ на ХХ и XXII век. (Разбира се, ако е съдено XXII век изобщо да се случи.) Това казва в интервю за сайта zavtra.ru акад. Андрей Фурсов.

- Андрей Илич, миналата година бе обявена от ЮНЕСКО за година на Йеронимус Бош: Преди 500 години, през 1516, художникът умира. Човечеството не знае особено много за живота му. Впрочем самите произведения на нидерландския гений говорят по-добре от всякакви биографии. Бош живописецът прониква в дълбочините на цвета и в плътността на въздуха. Самият той разбира въздуха, неговите колебания и трептения. В тези потресаващи перспективи, тайнствени нощни пространства той вижда като на длан цялата световна история. Какъв е за вас Бош? Какво послание е кодирал в своите работи?

 

- Животът на Бош преминава в началото на дългия, както казват историците, XVI век. „Дългият XVI век“, това условно е периодът от 1453 до 1648 година. През 1453 година пада Римската империя (Византия) и настъпва краят на Стогодишната война. 1648 е годината на Вестфалския мирен договор, който увенчава Трийсетгодишната война. През тези 195 години се осъществява преходът от средновековнофеодална към раннокапиталистическа Европа.

 

„Дългият XVI век“ е мрачна епоха, която на свой ред плавно произтича от не по-малко мрачен, може да се каже, зловещ период от европейската история: между началото на чумната епидемия – „черната смърт“ (1348 г.) – и началото на „дългия XVI век“.

 

В същото време, говорейки за историята на Средните векове в Западна Европа, е важно да не се забравя, че и тя като много страници от историята ни е внимателно фалшифицирана. За дейците на Ренесанса и Просвещението е нужно цялата епоха на феодализма да изглежда като символ на мрачното, нединамично, назадничаво състояние на обществото. Което, разбира се, не съответства на действителността.

 

Феодализмът е много динамична социална система, богата, както биха се изразили днес, на иновации – икономически, финансови, технически. Неслучайно исторически капитализмът се поражда от разлагането на феодализма, а западната цивилизация, умираща пред очите ни, е представена от две системи – феодализъм и капитализъм. Тази „скаченост“ е уникален случай в историята. Именно феодализмът, а не Античността е детството на Запада. Това е описано чудесно от Умберто Еко: „Всички проблеми на съвременна Европа са възникнали в сегашния си вид от целия опит на Средновековието: демократичното общество, банковата икономика, националните монархии, самостоятелните градове, технологичното обновление, въстанията на бедните слоеве. Средните векове – това е нашето детство, към което винаги трябва да се връщаме и анализираме“.

 

До края на XIII – началото на XIV век Средневековието не е мрачно, а по-скоро светло. От XI до XIII век Европа преживява първата си промишлена революция; Западна Европа претърпява бум в строителството на готически катедрали и интелектуален взрив; появяват се повече идеи и схеми, базирани на това, че разумът и вярата не са в противоречие. „Мракът“ настъпва през XIV век. Той съвпада със социално-икономическата криза, краха на най-крупните банки на Барди и Перуци и началото на чумната епидемия, на „черната смърт“. Ето тогава започва мрачното Средновековие.

 

В средата на XV век феодалното общество започва да се руши. Този процес бива ускорен от факта, че в условията на криза сеньорите се стемят да запазят своите привилегии и изборът им не е голям: или отстъпват част от тях на кралете, или се превръщат в нещо като богати бюргери, губейки редица статусни характеристики в полза на низините.

 

Класовият избор естествено пада върху монарсите. Като следствие, през втората половина на XV век, точно когато живее Бош, в Западна Европа се появяват монархии от нов тип – много по-жестоки от традиционните средновековни монархии. Това са Хенри VII в Англия и Луи XI във Франция. Съвременниците ги наричат „новите монарси“, а Макиавели, който проницателно разбира, че става дума не просто за обновление, а за появата на нещо принципно ново, измисля нов термин: Lo Stato – държавата като организирана властова институция.

 

Това е принцино нов – вече не феодален, но все още и не капиталистически – феномен.

 

Новаторството в държавата-stato (state, l’état, der Staat) е в следното. Това е легална сфера на насилие, отделена от производствените отношения и притежаваща легитимност на определена територия. Производствените отношения при феодализма имат вътрешноикономически характер – насилие изначално е вградено в тях. Разпадането на феодализма води до отделяне на икономическите производствени отношения, които ще станат доминиращи при капитализма.

 

Сферата на социалното насилие остава извън производствените отношения. Именно тази нова обществена ситуация бива институционално оформена от държавата/state.

 

И тъй като сеньорите вече не са достатъчно силни, а буржоазията все още е слаба, в продължение на повече от 200 години нищо не може да удържи новата институция, която се развихря най-силно в епохата на Ренесанса.

 

По повод на тази епоха съществуват много илюзии и неадекватни представи. Приписва й се красота, блясък, величието на ренесансовото изкуство. В действителност това изкуство покълва от почва, обилно наторена с кръв, жестокост и престъпления. Достатъчно е да се прочете въведението на Алексей Фьодорович Лосев към неговата „Естетика на Възраждането“ или „Ужасният Ренесанс“ на Александър Ли. Впрочем духът на епохата е добре предаден във филма на Пол Верховен „Плът и кръв“.

 

Бош – ето кой по свой великолепен начин отразява епохата с нейните страхове и ужаси: това, което се случва на средновековните хора през този разрушителен век, не може да не им изглежда ужасно. Вгледайте се в картините на Бош. Централната част на „Градината на земните удоволствия“ просто символизира „златния“ (райския) век на Средновековието – XI–XIII столетия. Дясната част – това е периодът от началото на XIV до началото на XVI век, новото европейско Тъмновековие – трето по ред.

 

Първите „тъмни векове“ са Х–VIII в. пр.н.е. – период, предхождан от Троянската война, до разцвета на гръцките полиси. Второто Тъмновековие е хроноклазмът през V–VII век. И накрая, третото, също продължило стотици години – 1340–1640 г.

 

Впрочем, по всичко личи, че сега встъпваме в поредното Тъмновековие и е твърде възможно именно паради това да са ни интересни Бош, Брьогел - Старши, Дюрер, Грюневалд. Светът на самия Бош е дясната страна на триптиха, разгулът на Злото.

 

- Говорите за Инквизицията?

 

- Инквизицията започва своя разгул през XIII век; освен това тя не е само зло (макар и това също), но е постигнала едно-друго и в борбата с реалното зло – диалектика, която не отменя общата оценка за Инквизицията. Йезуитите се развихрят през „дългия XVI век“.

 

Може да се каже, че те са едно от скритите лица на Ренесанса. Изобщо нито една нова епоха, нито една нова система не идва в „бели одежди“. Всяка нова система представлява адаптация към криза, примитивизация, затягане на социалния контрол, засилване на експлоатацията на народа и влошаване на живота на огромни негови маси.

 

Непривилегированите обществени класи в Западна Европа (и то не всички) започват да живеят по-добре от своите събратя от времето на разцвета на феодализма чак към края на XIX – началото на ХХ век. Пример с французите: едва на границата на 50–60-те години на ХХ век, в епохата на Дьо Гол, те получават толкова празници и почивни дни, както през XIV век.

 

Друга особеност на епохата на Бош е, че тя представлява, така да се каже, „сгъстено време“, от което едновременно се виждат и миналото, и отчасти бъдещето. Съществува аналогия. Космолозите предполагат, че въображаем пътешественник в космоса, пресичайки радиуса на Шварцшилд от „черната дупка“, ще види цялото бъдеще на своята Вселена, а после, от другата страна на „черната дупка“, ще е миналото на другата, нова вселена. Но нас ни интересува старата – в дадения контекст това е Европа на Късното средновековие и ранното Ново време.

 

Бош: "Градината ва земните удоволствия"Бош: "Градината ва земните удоволствия"

 

„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем в еквивалентно сравнима епоха. Не ни е дадено да знаем ще бъде ли XXI век дълъг, започвайки от 1991 година с разрушаването на Съветския съюз и завършвайки някъде през 30-те години на XXII век (поздрав на Стругацки!); или напротив, ще се окаже кратък, отстъпвайки палмата на „дълговековието“ на ХХ и XXII век. (Разбира се, ако е съдено XXII век изобщо да се случи.)

 

Това, което безспорно можем да констатираме, е хроноисторическото сходство на епохите. Ние живеем на изхода от тази епоха (и система), на чийто вход е творил Бош, а входът и изходът, както е известно, са огледални.

 

В платната на Бош е закодирано изключително много. В тях е запечатано далновидното отражение на реалността, а внушенията са на ниво емоции, на ниво интуиция.

 

Бош е роден в средата на XV век, живее 50 години и се озовава в XVI век. През това време е открита Америка, открито е най-голямото находище на сребро – в Мексико. Една година не достига на художника да доживее до тезисите на Мартин Лутер. Замалко да дочака страшната селска война в Германия. Не е свидетел на тези събития, не би трябвало да ги е уловил, но те сякаш присъстват в произведенията му!

 

- Вглеждайки се в изображенията на ада на Йеронимус Бош, виждаме фонтани от огньове на мрачни хоризонти. Под тях кипи и звънти цялата световна история, изпълнена с насилие и войни. В роенето и битката на чудовищата разпознаваме и нашия век. Сред тайнствените алегории и неразгадаема символика като че ли е скрита днешната съвременност.

 

- Всичко това кореспондира и с „Триумфът на смъртта“ на Питер Брьогел Стария, и с „Четирите конника на апокалипсиса“ на Дюрер. По своята същност едно от лицата на апокалипсиса е войната.

 

Средновековието е епоха на непрестанни войни, а в основата им са династичните вражди. Стогодишната война не е война между „държавите Англия и Франция“. Тогава такива държави не са съществували – в значителна степен те възникват в разгара на тази война, воюват династии по династични поводи.

 

А войните от Новото време, при това от самото си начало, от ранното Ново време, към което се причислява и „дългият XVI век“, те придобиват нов характер.

 

Първо, стават много по-жестоки, унищожителни войни. Класовият и религиозен характер на войните от „дългия XVI век“ по никакъв начин не може да бъде сравняван с тях по своята жестокост и ексцесии. Старите правила и старият морал са си отишли, а новите още не са настъпили. Морален вакуум – спецификата на вълкодавските векове с всичките им последствия.

 

Второ. След военната революця през XVI век започва създаването на професионална армия, което рязко увеличава нивото и потенциала на държавно организираното насилие – преди всичко по отношение на непривилегированите обществени класи.

 

„Нормализирането“ („рутинирането“) на насилието е следствие от края на „дългия XVI век“ – от началото на войните на капиталите: англо-холандските, англо-френските. В същото време в Англия (от 1707 г. във Великобритания) започва сериозна смяна на силите между държавата/монархията и капитала.

 

Освен това капиталът започва да създава монархии, така да се каже от себе си. Следствие на тясната координация на действията на капиталите на двете източноиндийски компании – английската и холандската, е свалянето на династията на Стюартите (преди тях е тази на Меровингите) и „организирането“ на нова династия – Оранската; след нея идва редът на династиите на малките, а после и зависими от Лондонското Сити германски князе.

 

По английския път по същество (независимо от историчността на корените на династиите) тръгват Норвегия, Швеция, Нидерландия; с други думи – протестантска Европа. В сравнение с истинските велики династии – Меровингите, Рюриковичите, тази на Хоенщауфен, Чингизидите – протестантските монархии са безспорно новоизградени. Ако в единия случай пред нас са историята и кръвта, то във втория в основата са парите и максимално юдаизираната версия на християнството – протестантството.

 

- Как  къде ги отглеждат тези хомуткулисти? 

 

- Не ги „отглеждат“, качват ги на престола. Същите тези Уиндзори или Хановерската династия автоматически стават зависими от Лондонското Сити. Така кръвта се превръща в капитал – като например поземлената собственост. А ето например кръвта на Рюриковичите или Чингизидите не е капитал, това е субстанция с много по-високо качаство.

  

- Излиза, че войните еволюират. Преминават пътя от династични конфликти до глобални световни сблъсъци…

 

- От гледна точка на средновековния човек насилието, съществувало в началото на XVI век, е безумен ужас; в техните очи след него е единствено адът.

 

Да кажем, Бош не доживява до Селската война в Германия, Лутер доживява. В началото той призовава въстаналите селяни да бъдат бесени, удавяни и убивани, а после, когато вижда как става това, изпада в ужас. Селската война в Германия е първото социално вълнение през „дългия XVI век“, тя е значително по-жестока и сурова от Жакерията, въстанието на Уот Тайлър, чомпите или „белите шапки“. Това е нещо ново, далечна прелюдия към Френската революция от 1789–1799 година. Разбира се, степента на политическа зрялост на лидерите е несъпоставима, но е напълно допустимо някакво сравнение. В това число и по отношение на възхищението от собствената си жестокост и смъртта на противника.

 

Интересен детайл: за европейците е много характерно естетизирането на смъртта. Дори в най-новата история на човечеството в германските лагери разстрелите или обесванията са се случвали под звуците на музиката на Вагнер. Тази културно-психологическа традиция отчасти води началото си от „danсe macabre“ – „танца на смъртта“ в епохата на чумата. Така хората са се приспособявали към страшната реалност, примирявали са се с нея, превръщали са я в част от жиивота.

 

Ако през XI–XIII в., в светлата част на Средновековието, юношите определят срещи на момичетата около мелниците, то по времето на „черната смърт“ и след него срещите нерядко са на гробищата. Работата, разбира се, не е само в „черната смърт“. Далеч преди нея входовете на средновековните градове са „украсявани“ с бесилки – в руските градове такова нещо не е имало.

 

Западът е иманентно жестока цивилизация. И това не е странно: той е наследник на жестоката Римска империя и е заченат в пролятата кръв през Великото преселение на германците. Романо-германският синтез е не само иновативен феодализъм, но и свят на зловещи сеньори и алчни монаси; сравнете студения, остър поглед на мършавия католически свещеник с премрежения, самодоволен (поне външно изглежда така) поглед на православния батюшка шкембелия.

 

Естетиката на смъртта на Запада е просто отражение на неговата история и социален генотип. Оттук и различните концепции и образи на Злото в руската и в западната традиция. На Запад злото има абсолютен характер. В Русия – относителен: възможни са човешки отношения дори с Баба Яга и Змея. С други думи, тук жестокостта не е иманентна, тя носи ситуационен характер. В това е разликата между Иван Грозни и Хенри VIII.

 

- В своите картини Бош изобразява и съвременната техногенна цивилизация, прозрял е технологичния световен ред… Това също показва потресаващото пророчество на маестрото.

 

- Технологичнстта на Бош е отделна, много интересна тема. Но когато говорим за технологичност, не биива да забравяме, че феодализмът е в основата на технологичното общество с всичките му технически постижения.

 

Цялата история на феодализма представлява поредица от революции. В началото е аграрната революция от VII–VIII в., когато е изобретен тежкият плуг. Следва сеньориалната революция – генезисът на феодализма. После – комуналната революция, която дава свобода на градовете. И накрая, последната революция от епохата на феодализма – това е първата индустриална революция през XI–XIII векове, когато например, Цистерцианският орден залива цяла Европа с мелници. А да видим какво представлява мелницата. Тя е енергиен потенциал. Само за 200 години в един от френските департаменти – Об – броят на мелниците нараства от 14 на 200; какво да кажем за цяла Европа… Цяла Европа е осеяна с мелници и това позволява рязко да се увеличи продуктивността, което от своя страна създава резерви за бъдещите резки промени.

 

- Излиза, че борбата на Дон Кихот с вятърните мелници е своеобразен финал на огромен период…

 

- Отчасти. „Дългият XVI век” слага край на страшно много неща. Флагманите на епохата също са в миналото. Ударна сила на прехода към новата система става Мартин Лутер, човек нискокултурен, по-просто казано – грубиян, „невежествен мужик”, както го определя Еразъм Ротердамски. Еразъм, като изтънчен интелектуалец, се присмива на Мартин Лутер и такива като него. Но както се казва, най-добре се смее този, който се смее последен.

 

Бъдещето не е на Ерзъм, а на Лутер, който – външно – се връща в миналото. Само че отстъпвайки назад, в миналото, Мартин Лутер прави рязък скок в бъдещето. По своята същност той е фундаменталист, революционер, взривяващ традицията. Той се позовава на Свещеното писание и го противопоставя на традициите и папата. Парадоксално е, но за да се разберат възгледите на Мартин Лутер, трябва да бъдат отречени изключително много интелектуални достижения на Средновековието. Не е чудно, че Еразъм Ротердамски вижда в Лутер дявола и би го замерил с мастилница. Именно в тази средновековна предразположеност към халюцинации обаче, в отстъпването от достиженията на Късното средновековие се съдържа потенциалът за рязкото разтърсване. Почти по Конфуций: „Който е скочил най-далеч от всички, ще може да скочи още веднъж”.

 

Схоластиката на интелектуалците влиза в задънена улица, защото наред с всичко останало, тя се раздробява на голямо количество отделни дисциплини, които нямат „универсален лексикон”, чрез който да осъществяват диалог помежду си. Впрочем почти същото се случва днес с науката. Огромното количество дисциплини, които са зле свързани и не притежават универсален лексикон, я раздират. Като форма на рационална система от знания тя, изглежда, повтаря съдбата на схоластикаата.

 

- Докато по Лутер мятат мастилници, за пореден път е открита Америка. Започва ново летоброене в историята на цивилизацията.

 

- Прав сте, Андрей Александрович. Америка е откривана неведнъж, там са плавали и финикийци, и египтяни, и викинги. Но по времето на Бош тя е открита значимо и това се превръща в икономически фактор за развитието на Европа. Трудно е да се каже дали Бош е съумял да оцени значението на това откритие. Мисля, че по-скоро не. Но самият факт на откриването на Америка води до това, че империята на Карл V, бащата на Филип II, включва Мексико и част от Южна Америка. За Европа епохата на Средновековието приключва и от империята на Карл V нататък се разгръща „дългият XVI век”. В този „век” става нещо много важно, което променя историята на Евразия и света. В Европа се случва историческа мутация – възникват капитализмът и североатлантическата световна система.

 

До XVI век Евразия живее на континентални цикли. През XVI век започва да се оформя североатлантическата, морската система, която заживява със свой ритъм и която през XVII век вече влиза в борба с Евразия както на Запад в Европа, така и на Изток, в Азия.

 

Северна Америка надскача пределите на евразийския тип развитие и поставя началото на свое собствено развитие, чийто персонификатор става Англия. Персонификатор на евразийското развитие става Русия.

 

През XVI век самото развитие на европейския исторически субект се раздвоява: от една страна – самодържавието, от друга – капиталът и държавата/state; от XVIII век към тях се добавят наднационалните групи на световно съглашателство и управление. Така пред Русия се изправя ново издание на триглавия Змей Горянин, само че не на изток, а на запад.

 

Връщайки се към империята на Карл V, ще отбележа, че тя превъзхожда тази на Карл Велики. Карл V и синът му Филип обаче губят от холандците, а по същество – от обединения капитал и „черната аристокрация“. Венеция и Генуа финансират и Карл V, и Филип II, и холандците. Това им е необходимо, за да не стане Испания истински силна държава, а да бъде финансово зависима от тях.

 

Същите тези венецианци изиграват голяма роля във възхода на Англия. Северният и южният капитал на холандците и англичаните се обединяват при изключително активната роля на еврейския капитал. Така се ражда линията на търговския капитал, която започва да се противопоставя на класическите монархии. Филип II не е садист, както го описва Шарл дьо Костер. Мерзавците са на първо място холандските и английските търговци и пиратите.

 

Това е типичен пример за исторически лъжи, клевета за Средните векове, Испания, католиците. В продължение на колко време ни разказват как католиците са изгаряли хора! Изселванията от последните 50 години обаче показват, че протестантите са изгорили живи много повече хора от католиците.

 

Англо-холандската протестантска склонност към фалшификации започва да се проявява в борбата с Испания, после във войната между Англия и Франция и накрая се представя с целия си блясък пред нас в борбата на англосаксонците с Русия и Съветския съюз. И това психоисторическо информационно оръжие също е породено от „дългия XVI век”.

 

- Впрочем картината на Бош „Градината на земните удоволствия” е била притежавана от испанския монарх Филип II. Възможно е по нея той да се е учел да чете кодовете на световната история.

 

- Възможно е, макар че едва ли. Но дори да не е вниквал в смисъла й, тя омагьосва с образите си. Което впрочем трябва да прави всяко изкуство. Лично мен ме впечатлява „Триумфът на смъртта“ на Брьогел Стария. Това са особени художници, упорито нещо ги вкарва в дискомфорт. Епохата, в която живеят, се руши и те се сблъскват с твърде много непонятни за своята чувствителност неща. Това така осезаемо и болезнено нещо, което усещат, се и опитват да изобразят както могат.

 

- В „Триумфът на смъртта” скелети нападат хора. Популярен холивудски сюжет.

 

- Не трябва да се забравя, че за разлика от нас, в съзнанието на англосаксонците естетиката на смъртта играе много голяма роля. Ще повторя: в руската приказка може да има договорка със злото, насмешка над него. Ако у нас то притежава относителен характер, то в западната традиция злото е абсолютно. Докато в западноевропейските приказки или Саурон на Толкин, или Моби Дик в романа на Хърман Мелвил злото е абсолютно и няма как да се правят уговорки с него.

 

Брьогел: "Триумфът на смъртта"Брьогел: "Триумфът на смъртта"

 

Абсолютизирането на злото в случая с подчиняването на човека или обществото на тях им се вменява безкрайна деградация по логиката „ако са ни изгонили от рая, ще грешим докрай и изцяло”. От 2015 година в редица области на Германия са открити публични домове за зоофили – поздрави на чудовищата на Бош… Нещо ми подсказва, че разплатата за Западна Европа, а с времето и за Северна Америка за тяхната „градина на земните удоволствия“ наближава. И тя ще бъде страшна. „Миграционната криза” представлява нов вид военни операции от геоисторически тип.

 

Африканците, арабите – това са чужди за европейците същества, нахлуващи в техния уютен някога свят, подобно на орките в Хобитания. Със своята толерастия-педерастия-мултикултуралистия североатлантическите европейци стъпиха на ясно определен път – „а в края на този път – скелети с брадви”. Или още по-лошо – като в платната на Бош.

 

През 2012 година в Лондон Обама заяви, че XXI век ще бъде векът на възникването на нови нации. В Западна Европа този процес вече започна и скаро ще заприлича не на „дългия XVI век”, а на тъмните векове, на преселението на народите през V–VII векове от нашата ера.

 

До подема на Западна Европа, на нейните народи, се стигна, защото ги обединяваше една култура и една, макар и различна в своите нюанси, но една религия. Сега вече виждаме нахлуващите в Европа мигранти – хора с различна религия, различна раса, различен етнос; всичко е различно. Затова и няма да има подем и „единение“, ще има упадък и месомелачка. Здравей, Бош.

 

Свидетели сме на края на Съвременността, чиято зора е по времето на Бош. Какво ще я смени? Като историк нещо ми подсказва, че предстои много горчиво и агресивно смесване на предходни епохи, което ще се опита да проникне и в нашия руски свят. И при цялата си миролюбивост трябва да бъдем готови сурово да смръщим вежди и да го посрещнем „с главата напред“ с брадви в ръце.

 

Превод от руски: Елена Дюлгерова за glasove.com

 

 

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Февруари 05, 2017

  Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

  „Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
  4
 • Януари 24, 2017

  Телекрация за напреднали

  Как демокрацията се охранява от евентуалното посегателство на демоса, формулата за това е измислена отдавна и не в България. Просто у нас действа перфектно и постоянно „променя” системата, за да не се промени нищо Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  11
 • Януари 23, 2017

  Кеворкян: Защо закриха профила ми? Земя на свободните и равните ли е Фейсбук?

  Преди седмица закриха профила ми във Фейсбук. Без никакви обяснения. А пък аз мислех, че Фейсбук е „земя на свободните и дом на храбрите“, както се пее в американския химн. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  14
 • Януари 23, 2017

  Доналд Тръмп – нова ера в американската политическа система

  Като американски гражданин от български произход не мога да скрия голямото си задоволство от факта, че Доналд Тръмп е новият президент на САЩ. Когато той се кандидатира за президент, си казах: „Ето, най-после, един изключително успешен бизнесмен с огромен опит в строителната индустрия, телевизионни…
  18
 • Януари 22, 2017

  Защо абсурдната официална пропаганда все още работи

  За тези, които изучават официалната пропаганда, манипулацията на общественото мнение, психологическата обработка и принудителното подбуждане на емоциите, днешното положение не би могло да бъде по-подходящо. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  23
 • Януари 10, 2017

  Има ли въобще в България читави хора?

  Във връзка с назначаването на служебното правителство от Румен Радев в медиите се завъртя една добре позната листа от „заподозрeни”. Изсипаха се един куп познати лица от близкото и по-далечното минало. Естествено, българите се разделиха на групи и започнаха да оплюват повечето от „предложените” за…
  15
 • Януари 10, 2017

  Проф. Пантев: Прекаленият диктат води до рухване на всяка велика сила

  Антируската позиция е покриване на тест за благонадеждност Интервю на Десислава Пътева с историка проф. Андрей Пантев, носител на наградата „Голям Платонов Нобел на века” на Световната академия „Платон”. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  22
 • Януари 07, 2017

  Светът според братя Коен

  Много често киното отразява духа на времето много по-точно от всички социално-политически анализи и публицистични материали. През 2015 г. на екраните в Америка излезе поредният филм на братята Коен „Да живее Цезар”. Една леко абсурдна, както винаги при тези режисьори, комедия за Холивуд от 50-те…
  15
 • Януари 05, 2017

  Българските политици са извън борда, неспособни да разберат нито Путин, нито Тръмп, нито Ердоган!

  Нито Путин, нито Ердоган, позволиха убийството на руския посланик да се превърне в повод за нов конфликт между двете империи. Нещо повече, отношенията на сътрудничество им се задълбочиха. Родният политически елит има изопачени представи за Русия, САЩ и Турция…
  78
 • Януари 03, 2017

  Реджеп Ердоган – геополитическа кутия на Пандора

  Преди 4-5 години някои от известните френски специалисти по Турция в своите анализи сравняваха Реджеп Ердоган с Шарл дьо Гол. Невероятно! Да, така беше! Но се случиха събития, които накараха не само френските анализатори, а и повечето от техните западни колеги да започнат да наричат турския…
  16
 • Декември 29, 2016

  Доц. Дарина Григорова: Миротворците плащат с живота си

  "Показното убийство на Карлов е заради неговата фина дипломация, постигнала сериозни резултати в помиряването на Турция и Русия след свалянето на руския самолет, от една страна, и от друга, за съдействието му за хуманитарните коридори към Сирия, допринесло за освобождаването на Алепо и други…
  9
 • Декември 29, 2016

  Защо Русия граничи с Бога или произход на видовете в периферията на континента

  Човекът, когото наричат русофоб, е прозападно ориентиран, англосаксонски патриот, демократ и либерал. В България е десен и антикомунист. Рядко ляв. Важно е да се отбележи, че съзнателно или несъзнателно този човек се преживява като антропологична норма, като образец за глобално разпространение.…
  17
 • Декември 27, 2016

  Отворено писмо от един о.з. полковник

  ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ; ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО…
  26
 • Декември 26, 2016

  При Тръмп заплахата от САЩ ще бъде по-малка

  Бившият съветник на Роналд Рейгън, американският политолог Пол Крейг Робъртс, който наскоро поиска руски паспорт, даде ексклузивно интервю на кореспондента на руския вестник „Известия” Алексей Забродин за перспективите на руско-американските отношения, за истинските мотиви за желанието си да получи…
  15
 • Декември 26, 2016

  Владимир Зарев: Целият свят става все по-бездуховен, фалшив и виртуален

  Интервю на Юлия Владимирова с писателя Владимир Зарев Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  33
 • Декември 24, 2016

  Адам Загаевски: Политиката не е останала в миналото

  Интервю на Юлия Владимирова с Адам Загаевски, поет, есеист и прозаик, един от най-значимите полски съвременни поети, ярка фигура на „Поколението 68”. Загаевски бе в София в рамките на Международния литературен фестивал. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social…
  8
 • Декември 22, 2016

  Без помощта на САЩ, терористите няма да оцелеят дълго

  Интервю на Десислава Пътева с д-р Мохд Абуаси, директор на Центъра за близкоизточни изследвания Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  13
 • Декември 21, 2016

  Светът навлиза в епоха на сингулярност

  Интервю на Антоанета Киселинчева с проф. Нако Стефанов, доктор на философските науки, доктор по история, изследовател на Източна Азия Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  16
 • Декември 21, 2016

  От действията на Русия в Сирия са засегнати „други” играчи

  Интервю на Десислава Пътева с Петър Воденски, дипломат, бивш посланик на България в Турция, Молдова и Кипър, полковник от българското военно разузнаване. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  14
 • Декември 15, 2016

  Любимата мантра на десницата

  Забелязвам, че в последно време някои особено гласовити професионални протестъри, заедно с предрешени като университетски преподаватели дейци на силно политизирания неправителствен сектор, както и бивши обитатели на шлифера на Бойко Борисов отново са почнали неистово да припяват любимата си мантра.…
  20
 • Декември 13, 2016

  Всички европейски лидери играят ролята на марионетки

  Интервю на Десислава Пътева с Мохамед Ибрахим, председател на Асоциацията на сирийците в България Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  20
 • Ноември 29, 2016

  Денят на изкуплението е близо

  Ще дойде време, ,когато Евросъюза ще бъде на колене и ще моли: Русия прости! Русия спаси ни от тероризма на ИДИЛ / ДАЕШ и от фашизма! Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  58
 • Ноември 25, 2016

  ЧЕСТИТ ВИДЬОВ ДЕН!

  Европейският НЕО-ФАШИЗЪМ в началото на 21-ви век, ИЛИ: резолюция на ЕП (2016/2030(INI)) „за противодействие на анти-ЕС пропаганда от трети страни”. Фашизмът не е идеология! Фашизмът е отношение към идеологиите, били те каквито и да било: политически, религиозни, философски… Основите на фашизма са…
  45
 • Ноември 16, 2016

  Каква е връзката между Израел, AIPAC и Доналд Тръмп?

  Президентски избори САЩ 2016... Какво всъщност се случи? Израел - AIPAC - Тръмп детронираха Рокфелер - Федералния Резерв (ФЕД) - Клинтън Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  63
 • Ноември 14, 2016

  Дългия е новия слуга на злото?

  Имаме за водач на държавата „тиква”, която прекрасно изпълнява започнатата от другите „зарзавати” преди него програма за заличаване на българската нация. Тиквата стриктно си изпълнява задачата и злодеите от бялата къща, зад голямата локва са доволни и щастливи, че никога до сега не са имали толкова…
  60
 • Октомври 11, 2016

  Интервю с кандидата за президент публицистът д-р Пламен Пасков (втора част – продължение)

  Представяме Ви продължение на ексклузивното интервю с кандидата за президент публицистът д-р Пламен Пасков Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  89
 • Август 07, 2016

  Втората Световна Информационна Война. Как да победи Русия?

  Апогеят на външното информационно нападение ще се увеличава, заради което трябва да се усилват и начините на противодействие. Усилването на военното присъствие на Русия в Сирия се явява принудителна и ответна мярка във връзка с мащабното въоръжение на ИГИЛ от западните държави. Например на 26…
  53
 • Август 06, 2016

  Пет аксиоми които трябва да знаете, за да разберете случващото се в света през последните години(накратко)

  Пет аксиоми които трябва да знаете, за да разберете случващото се в света през последните години(накратко) Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  93
 • Юни 28, 2016

  Премиерът на Австралия Джулия Гилард!

  На Мюсюлманите, които искат да живеят под ислямския закон шериат им беше казано в сряда, да напуснат Австралия, след като правителството насочи усилията си срещу ислямските радикали в страната, в опит да се овладее опасността от потенциални терористични атаки.…
  41
 • Юни 22, 2016

  Източна Европа ще бъде АМЕРИКАНО–НАТО-вската "изкупителна жертва" във войната срещу Русия

  Структурите на НАТО все по осезателно се установяват в Европа. В интервю на живо за радио Спутник директорът на Центъра за геополитически експертиза и член на Обществената палата на Руската федерация , Валери Коровин, изрази мнението си, че за американците Европа не е нищо повече от еднократен…
  53
 • Юни 11, 2016

  Какво ще стане, ако един ден световните сили наложат санкции на Вашингтон

  САЩ отдавна използват икономическите санкции, като оръжие срещу онези държави, които отказват да се кланят пред Вашингтон. Но може би един ден на американското правителство ще му се наложи да опита вкуса на собственото си лекарство, написа Мартин Бергер.…
  55
 • Юни 01, 2016

  Пет причини поради които САЩ са взели решение да воюват срещу Русия

  Докато Русия многократно успява, маневрирайки дипломатически, да се измъкне от уловките на Вашингтон за конфликт, то Вашингтон удвоява напрежението и се подготвя за война Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  69
 • Април 07, 2016

  Американските ангели и руските дяволи

  Нали знаете кой е най-важният извод от излезлите до този момент данни около „панамските досиета”? В тях не фигурират имената на американски политици. Алелуя! Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  70
 • Април 07, 2016

  Храната ни е отрова

  Хората не си дават сметка, че ние сме изнесли суверенитета си в Европейския съюз. Интервю на Десислава Пътева с инж. Мариана Христова, коалиция „България, свободна от ГМО” Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  63
 • Април 03, 2016

  Защо не можем да се борим срещу тероризма?

  Краят на месец март 2016 г. бе изпълнен с драматични събития по света. В много точки на нашата планета бяха извършени терористични актове. Бяха убити невинни хора. Бяха отвлечени самолети. Темата „тероризъм” се завърна в медиите с пълна сила. За съжаление въпросите, които се задават в медиите са…
  52
 • Април 03, 2016

  Липсва координация в службите

  Интервю на Калина Андролова с генерал Кирчо Киров, директор на Националната разузнавателна служба в периода Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  57
 • Април 03, 2016

  Андрей Безруков: САЩ са пред смяна на курса

  Противопоставянето между Москва и Вашингтон ще отслабва с времето, но няма да изчезне напълно Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  66
 • Март 29, 2016

  ОТКРОВЕНИЕ - Едно интервю с Георги Николаев

  Георги Николаев: „Искам да благодаря на Фейсбук Страницата „Свободен ум“ и в частност на Тодор Алексов за предоставената възможност да дам интервю за една от малкото останали страници във Facebook и интернет изобщо, която формира своето мнение не въз основа на „четвъртата власт“.…
  68
 • Март 22, 2016

  Брюксел стана жертва на собствения си белгийски джихадизъм

  – Г-н Чуков, как ще коментирате това, което се случи днес в Брюксел? – Трагична, покъртителна ситуация, която наистина представлява удар в сърцето на Европа. За съжаление, множество факти и данни, които излизаха напоследък, в някаква степен обуславяха това, което можеше да се случи, тоест,…
  65
 • Март 22, 2016

  Меркел трябва бъде изолирана и съдена. Лидерът на Европа е Виктор Орбан

  Днес Европа плати поредната цена за безумната политика на Ангела Меркел, която като смъртоносен вирус се разпространи в целия Европейски съюз. Дори нашият толкова послушен премиер, който за всяка своя стъпка се съветва с началничката от Берлин, днес заяви, че политиката на европейските държави към…
  71
 • Март 22, 2016

  ЕС в ролята на пудела

  Брюксел още веднъж показа, че се върти тотално в орбитата на „партията на войната” във Вашингтон. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини призова страните-членки на ООН да въведат санкции против Русия. Нещо повече. Тя…
  49
 • Март 19, 2016

  Дипломат: САЩ използва тероризма за да сваля неудобни режими на управление

  Западът използва някой радикални групировки като инструмент за вмешателство във вътрешните работи на други държави, с което се обуславя разпространението на тероризма в света, смята Владимир Андреев. Западните страни начело със САЩ разглеждат и продължават да разглеждат терористичните организации…
  48
 • Март 18, 2016

  Открито писмо от Григор Лилов

  ОТКРИТО ПИСМО ОТ ГРИГОР ЛИЛОВ До Народното събрание Правителството Главния прокурор Финансовият министър Владислав Горанов Фонда за гарантиране на влоговете Големите национални медии Обществените БНТ и БНР Копия: Техни Превъзходителства Посланиците на държавите-членки на ЕС Членовете на Европейския…
  68
 • Март 18, 2016

  По-скоро е необходим преврат!

  В четвъртък, 23 юни 2016 г., във Великобритания ще се проведе референдум да остане ли страната в ЕС. Това наложи на специална среща в Брюксел да се договорят отново някои точки съобразно Великобритания. Френският Libération определя срещата в Брюксел като „битка за запетаите”. Точно във времето,…
  99
 • Март 18, 2016

  Иво Христов: Не България, а Орбан може да тропне по масата

  Руски фактори заявиха, че влизат в Сирия за няколко месеца и имат ограничени задачи. Това значи да подкрепят управлението на Башар Асад. Имаме частично изтегляне на руските сили. В Сирия започва сезона на пясъчните бури и не може да се използва авиация. Русия запазва две основни бази. Асад е на…
  107
 • Март 17, 2016

  Русия печели. Свиквайте.

  Колкото и добре подготвена да е една военна операция, колкото и оправдана да изглежда от геостратегическа и даже от морална гледна точка, винаги е по-хубаво, когато тя завърши. Защото военните действия, независимо че понякога изглеждат справедливи и дори неизбежни, все пак са по-лошият вариант,…
  85
 • Март 17, 2016

  Изненадващият 3 март

  Внезапният патриотичен изблик е имунозащитна реакция. Ако не осмислим промяната в настроенията, рискува да мутира в автоимунно заболяване, чието име е известно Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  92
 • Март 16, 2016

  Димитър Йончев: Изтеглянето от Сирия е знак, че светът няма работа с агресор

  Кое накара Русия да започне така рязко извеждането на своите войски от Сирия? Може ли да се смята, че паралелно е вървял задкулисен преговорен процес, за който ние не знаем? Първото, което следва да се отбележи е, че събитието беше поднесено театрално. Вижда се, че се преследваше максимален медиен…
  93
 • Март 16, 2016

  При задължително гласуване, партиите стават банки

  Народното събрание отхвърли предложението държавната субсидия за партиите да бъде намалена при задължителен вот Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  77
 • Март 15, 2016

  Ван Дам: Рокфелер и Ротшилд няма да допуснат Тръмп да стане президент на САЩ

  Белгийският актьор Жан Клод Ван Дам заяви, че кандидатът за президент на САЩ, Доналд Тръмп няма да спечели изборите, тъй като това няма да бъде допуснато от семействата Рокфелер и Ротшилд. "Интереси нямат, както Рокфелер, така и Ротшилд. Това са сериозни семейства доминиращи на континента от…
  146
 • Март 15, 2016

  Войната срещу баба ти на село

  "Почина пребитата от крадец 94-годишна жена във Видин" - 10 ноември 2015 "Душат баба Дона с възглавница" - 12 март 2016 "Изроди пребиха 80-годишна в София" - 4 януари 2016 "Пребиха възрастна двойка в Пловдивско" - 11 януари 2016 "Брутално пребиха възрастна жена за 5 лева" - 19 септември 2015…
  93
 • Март 14, 2016

  Политическа шизофрения и манифестно безплодие

  Има в България един специфичен вид политици и партии (като ДСБ и техния лидер), които много държат да бъдат възприемани като олицетворение на морала, като квинтесенция на интелигентността и като въплъщение на непогрешимостта. Непрекъснато се стремят да ни убедят, че се занимават с тази неблагодарна…
  75
 • Март 13, 2016

  Сусу? Проказа в банковия свят

  За три дни от три страни в Европа три ясни сигнала, че банковата система - каквато я знаем в Базелската ера (от 80-те години и засега), - от една страна, се е откъснала от реалния свят и витае в лихвената безтегловност на своите си финансови пазари, а от друга, се разпада. Видимо не го разбира,…
  84
 • Март 13, 2016

  За мигрантите връщане назад няма. Ще тръгнат към България през май

  Илия Налбантов е роден на 4 октомври 1957 г. Служил като офицер в българската армия от 1979 до 1999 г. От 1999 г. до сега работи като експерт в областта на политиката на сигурността в Министерство на отбраната. От август 2014 г. до юни 2015 г. е началник на политическия кабинет на военния министър.…
  135
 • Март 13, 2016

  ПЛАНИРАНАТА ПРИНУДИТЕЛНА МИГРАЦИЯ – ЦИОНИСТКАТА ВОЙНА СРЕЩУ ЕВРОПА

  Ако агресия срещу дадена чужда страна означава да бъде натоварена социалната ѝ структура, да бъде съсипана финансовата ѝ система, тя да се откаже от териториите си заради бежанци, търсещи убежище, то каква е разликата между този вид агресия и другия вид агресия, от по-класически тип, когато някой…
  131
 • Март 13, 2016

  Изпират мозъците на децата ни

  Учебните програми и плановете, по които са изготвени учебниците и помагалата, имат една основна функция и тя е да дебългаризират и денационализират българчетата в училище. Те нямат за цел да създават едно здраво българско и гражданско самосъзнание у децата, а по-скоро една аморфна маса без…
  187
 • Март 12, 2016

  Унищожената България. От кого?

  Едва ли някой не е наясно, че разрушаването, плячкосването и унищожаването на България са дела, които се случват действително и системно, всеки ден, вече повече от четвърт век. Особено видими са резултатите от това в малките градове, изпълнени с блуждаещи и обезверени хора, в малките села, оставени…
  246
 • Март 12, 2016

  Леонид Решетников: България е по-стара от Русия, дала ни е вярата

  България е по-стара държава от Русия и ни е дала вярата, между двата народа има братство. Това заяви известният руски политик и общественик Леонид Решетников, директор на Института за стратегическия изследвания при администрацията на руски президент, който пристигна в България за канонизацията на…
  155
 • Март 12, 2016

  Чия безопасност е по-важна: на чуждите бежанци ли на собствените жени?

  Почти 90% от мигрантите са или непълнолетни момчета, или млади самци. Макар и Швеция да е страната на почти въплътеното равноправие, тя стана за жените една от европейските държави, в които те са най-малко защитени. „Защо Швеция допусна миграционна политика, която по абсолютно очевиден начин…
  201
 • Март 12, 2016

  Доц. Григорова: Западът гледа на Русия като на плячка, иска да я консумира

  Комплекс и радост - и двете едновременно. Това, според доц. Дарина Григорова, е усещането на българина за националния празник 3 март. Според нея въпросът дали 3 март да е националния ни празник винаги ще повдига. Отношението е много дълбоко, защото става дума за свобода, дарена свобода.…
  93
 • Март 12, 2016

  Реза Саджади: Саудитска Арабия се надяна на своята „ос на злото“

  Голям приятел на Русия, бившият посланик на Иран в Москва Реза Саджади, който сега е съветник в Съвета за сигурност на ислямската република, отговаря на въпроси за руско-иранските отношения, за отношенията със Запада, за машинациите на Саудитска Арабия и Катар, за ситуацията в Сирия и цените на…
  98
 • Март 12, 2016

  Крахът на Европа на забавен каданс - Пепе Ескобар

  Като започнем с неуспешния опит за разчистване на „Джунглата” край Кале и стигнем до ужасяващата ситуация на гръцко-македонската граница, ЕС се пука по шевовете под натиска на мащабната мигрантска криза. Признават го, макар и неофициално, дори излезлите сякаш изпод перото на Кафка брюкселски…
  146
 • Март 10, 2016

  За жалките брюкселци и българските „ердоганчета“

  Фотография: Антоанета Киселинчева "Не, това не е Рио де Жанейро“, тъжно казва Остап Бендер, докато наблюдава убогия вид на поредния провинциален съветски град. Не, това не са лидери, тъжно отбелязваме ниe, докато гледаме как най-важните лица в Европейския съюз се умилкват за пореден път на турския…
  97
 • Март 09, 2016

  САМО В АБСУРДНИ ДЪРЖАВИ КАТО БЪЛГАРИЯ

  САМО В АБСУРДНИ ДЪРЖАВИ КАТО БЪЛГАРИЯ е възможно гражданин, помогнал на правозащитните органи и задържал група престъпници, извършили престъплението "Нарушаване на държавната граница", да бъде даден под съд! Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  214
 • Март 08, 2016

  Това са 5-те минути слава за Турция. Отпорът в Източна Европа ще е чутовен

  Интервю на Христина Христова с д-р Калоян Методиев – Стана ясно, че в Брюксел сделката между ЕС и Турция остава с отворен финал до следващата среща на 17 март. Според теб Европа ще приеме ли условията на Давутоглу за безвизов режим на турски граждани от юни т.г. и защо Турция толкова много държи на…
  128
 • Март 08, 2016

  Лидерите на ЕС не смеят да назоват името на виновника за масовата миграция

  Главните причини за мащабното преселение към Европа са две: Първата и най-дълбоката е масовата оскотяваща бедност в Африка, Близкия и Средния изток и свързаната с това социална поляризация между Севера и Юга. От електронните медии и от разкази на познати бедните хора в Африка и Азия научават как се…
  148
 • Март 07, 2016

  Българин живеещ в ЮАР: Засрамете се, Киряк Стефчовци!

  Макар че съм далече от Родината, с изненада установих, че в България 3-ти март – денят на Освобождението от турско робство, не се е чествал подобаващо от страна на властите. Нещо повече, журналисти от националните медии са били заплашени с уволнение и предупредени да не коментират от какво сме се…
  192

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…