Апогеят на външното информационно нападение ще се увеличава, заради което трябва да се усилват и начините на противодействие.

Усилването на военното присъствие на Русия в Сирия се явява принудителна и ответна мярка във връзка с мащабното въоръжение на ИГИЛ от западните държави. Например на 26 февруари ПВО на Ирак са свалили 2 британски самолета, хвърлящи оръжие за ИГИЛ. А САЩ са отделили 500 милиона долара за снабдяване на бойците на ИГИЛ с оръжие под прикритието на програмата за подготовка на 75 войници, уж за борба с ИГИЛ. Само през септември 2015 година, спецслужбите на САЩ са предали на ИГИЛ 12 бронемашини с легендата за “прехода на подготвените от Пентагона бойци в лагера на ИГИЛ”.

Трябва ясно да разбираме, че проекта ИГИЛ е насочен против Русия и е създаден от трите разведки – Ми 6, ЦРУ и Мосад.

Дадените обстоятелства изискват Русия да провежда умело информационно- психологическо осигуряване на военното си присъствие в Сирия, а също така да провежда активни и ефективни мероприятия за противодействие в рамките на водената от Запада против Русия, информационна война.


 

Модернизация на теорията за Информационната война.


След победите на Червената Армия под Сталинград и Курск, лидерът на Британската Империя У. Чърчил в Квебек (през август 1943 г.) е разработил план за водене на информационна война против СССР. След това в този план са внесени допълнения и уточнения от ръководителя на ЦРУ и Съвета по международните отношения А.Далес.

Идването на власт на Михаил Горбачов става решаващ фактор, който осигурява реализацията на тайните планове на Чърчил и Далес за развала на СССР с информационно-идеологически средства.

Най-важният резултат на Първата Световна Информационна война е разпада на СССР. Между другото, словосъчетанието “Информационна война“ е използвано за първи път от Далес в книгата му през 1967 година. С идването си на власт Михаил Горбачов целенасочено работи за развала на СССР. Но и след краха на СССР, информационната война против Русия не спира. А през 2011 година, със серията от “Цветни Революции” в близкия Изток, започва Втората Световна Информационна Война с главна цел - разпадът на Русия.

Изминалите след третото встъпване в длъжност Президент на В.Путин години, се характезират с динамично възстановяване на позициите на Русия като мощна държава и постепенното блокиране на западните финансови канали за подръжка на либералната опозиция. Всичко това става на фона на рязкото изостряне на ситуацията в Близкия и Среден Изток, Източна Европа, усилващите се опити на Запада направо да развърже военна агресия в Сирия с последваща ескалация на хаоса в Кавказ и Среда Азия. Наред с позитивните моменти съществуват факти, които заплашват националната сигурност на Руската държава, преди всичко в информационно-идеологическата сфера. През 1997 година аз защитих докторска дисертация, в която съм формулирал методологията за водене на информационно противобоство (Този термин, за първи път е използван от В.Путин в изказването му на 12 септември в Краснодар.)

 

Информационната борба (противоборство)

 

Това е форма на борба на страните, представляваща използване на на специални (политически, икономически, дипломатически, военни или други) методи, способи и средства за въздействие на информационната среда на противната страна и за защита на собствените интереси за достигане на поставените цели. Водещите страни в света в настояще време разполагат с мощен комукационен потенциал (преди всичко САЩ и Великобритания), който може да им осигури достигането на тайните им политически цели.

Заедно с това, началото на 21 век ни демонстрира рязко увеличение на комуникационните потоци. В качеството си на пример може да се приведе следното: В периода 1994 - 2015 г., количеството на ползвателите на Интернет в Русия е нараснало повече от 400 пъти и е достигнало 82 милиона души. По този начин, възможностите на комуникационното въздействие върху населението на Русия кардинално се е променило, в това число и негативното. Водещите в света държави по настоящем разполагат с мощен комуникационен потенциал ( предимно САЩ и Великобритания), който може да им осигури достигане на тайните политически цели. Още повече, че отсъстват всякакви международни юридически норми за воденето на информационното противоборство. На ситуацията в света съдействат разнопланови, мощни комуникационни потоци. Ето няколко числа, характеризиращи глобалността на комуникационните потоци в социалните мрежи:

 

- Фейсбук - повече от 1.4 млрд ползватели;

 

- Вконтакте - повече от 350 милиона ползватели.

 

Като цяло, ние недооценяваме работата в социалните мрежи. Преди всичко в Русия отсъства държавен интернет холдинг, за който говоря вече много години, който би могъл да се знамава с работата на вътрешното и външното полета в социалните мрежи.

Тук си спомних за това, че още през 1998 година американците са приели концепция за водене на информационни операции, в които за първи път се въвежда понятието на атакуващите информационни операции. Тогава още нямаше социални мрежи, но там принципният момент беше в това, че такива операции имат място и в мирно време - това беше кардиналния методоличен извод – та нали това е официален, отворен американски документ.

А през 2006 година американците издават нов документ, който детайлизира предишния и обявява социалните мрежи и Интернет за главно поле за провеждане на информационни операции. Т.е., те се базират на постулатите от 2006 година за това, че социалните мрежи са главното поле на информационната война и създават нови “ударни информационни юмруци”.

В Русия неотдавно са въведени изменения като закон за СМИ и в частност това кой може да бъде владелец на руските СМИ, но, обръщам ви внимание, че понижаването на процента за чужденци с 50 до 20% ще бъде окончателно едва през 2017. А нали съществува опасност за това, че опитите за дестабилизация на обстановката в Русия, външните сили, ще предприетат още през 2016 година. При американците Законът за информацията съществува още от 1948 година и казва, че чужденците не могат да владеят повече от 25% от СМИ. Също така в Русия не е въведена и обезателната пререгистрация на СМИ. В Русия има СМИ със 100% чужд капитал, но новите норми ще бъдат въведени само за новосъздадените СМИ. В Русия действат три федерални канала. Регулирането ще започне чак през 2017 година – късничко. Също така, съществува проблем със собствениците на СМИ, социалните мрежи, социалните услуги, провайдерите – там също има проблеми с участието на западния капитал. Ако си спомняте, в Русия две години не можаха да изяснят кой в крайна сметка се явява собственик на най-големия аеропорт в Русия, а в информационните среди, мисля, че проблемите са не по-малко.

Ние закъсняваме с нормативно- правнното урегулиране. Нарастването на външното информационно нападение ще се увеличи и трябва да се усилят начините на противодействие. Ако 2 хиляди британски военни на новосъздадената 77 бригада на Въоръжените Сили на Великобритания ще работят професионално в социалните мрежи срещу Русия – това е гиганстка цифра. Затова в Русия е необходим специален чиновник отговарящ за за даден вид дейност. И такъв човек засега няма. САЩ този механизъм се затваря на разведката. Директорът на киберкомандването на САЩ е и едновременно директор на АНБ , т.е. Той обикновено е старши в Агенцията на Националната Безопасност на САЩ, а по време на провеждане на операции на инфирмационната война – той е старши за всичките 18 разведки на държавата. В Русия подобни опити се предприемаха няколко пъти, но не завършиха със създаване на коордиционна структура. През 2009 година администрацията на Обама подкрепи теоретичните възгледи, разработени от бившия високопоставен сътрудник на Държавния Департамент и Министерството на отбраната на САЩ професор на Харвардския университет Джоузеф Най. Членове на комисията станаха 18 известни в САЩ хора. През ноември 2007 година двупартийната комисия представи на американския конгрес своята стратегия, която, за да обезпечи лидерските позиции на САЩ в света, за първи път предлага концепция за използването на “умна сила” (smart power) – като съчетание на “твърда” военна и икононическа мощ с “меката” сила на публичната дипломация. Консенсусът на американските експертно – аналитични кръгове създаде фундамент за разработки на новата концепция на администрацията на Обама. И още през 2010 година се разработва настъпателната концепция за водене на глобална информационна война – концепция СК. Стратегичестките комуникации (СК) – това е новата концепция за водене на информационна война, приета в развитие на доктрината за настъпателните информационни операции (1998), която активно се разработва от Държавния Департамент, Министерството на отбраната, други правителствени и неправителствени организации и учреждения на САЩ. Това означава комплекс от комуникационни мероприятия за целенасочено комуникационно въздействие на целевата аудитория на другите страни (както враждебни, така и съюзни, и неутрални). При това се използват такива средства като съглашение на информационните акции, идеологоческа обработка и зомбиране на населението, различни информационно-пропагандистки планове и програми. В САЩ към основните структури реализиращи концепцията СК се отнасят и Държавния департамент, министерството на отбраната, военните командвания на ВС на САЩ, Кибекомандването на САЩ, силите на спец. операциите на САЩ, Агенцията по международно развитие на САЩ и неправителствени организации. Близкият Изток стана първото експериментално поле за реализация на доктрината СК. През март 2013 година своето по-нататъшно практическо развитие получи концепцията за Стратегически комукации на САЩ. Става дума за създаването в Латвия на център за стратегически комуникации, изпълняващ фактически ролята на пункт за управление на операциите за информационна война против Русия, максимално приближен до границите с Русия.

Превратът в Украина през 2014 г. стана визитката на ефективността на новата доктрина преди всичко по въпроса за

глобалното зомбиране на десетки милиони хора с най-новите информационно – психологически технологии.

Пристигналите над 16 офицера от киберцентъра на НАТО на 9 март 2014 година в Киев и Естония разгърнаха там активна антирусийска дейност в информационното пространство и преди всичко в социалните мрежи.

Да напомня също така, че в края на ноември 2013 година, точно преди държавния преврат в Киев, в британския сателит - Естония преминаха най-големите учения по водене на информационна война в киберпространството, откакто съществува НАТО (Cyber Coalition 2013). В учението участваха почти 500 човека. Повече от 100 сътрудника на талинския Киберцентър на НАТО и повече от 300 офицери от 32 държави-членки и партньори на Алианса са премахнати. Не е изключено също, че сценарият на тези маневри е предвидил и възможността за водене на информоционна война срещу Русия (измислената държава Ботния), а в това число информационна поддръжка в киберпространсвтото на дейностите по организацията на държавния преврат в Киев. Освен това Лондон - главният господар на Киберцентъра на НАТО, планира да създаде поддръжка на армията от интернет-тролове от 2000 човека. Така че, информационното противоборства в социалните мрежи само ще се усили. Освен това следва да се обърне внимание на създаването на новите специални структури (Киберкомандването на САЩ) и активната комукационна, настъпателна стратегия на новите организационни структури - такива като британо-американската Комуникационна Кувалда (КК), опитващи да въздействат на системата за взимане на решения в Русия (санкции и т.н.). Британо-американската Комуникационна Кувалда (КК) е система от британо-американски органи, осъществяващи

глобално комуниционно въздействие върху процеса на приемането на политически решения в Русия, в интересите за

достигане на своите цели и в хода на воденето на информационна война срещу Русия. КК– това са държавният департамент на САЩ и МВнР на Великобритания, това са британо-американските СМИ, това е системата ешелон, това е ЦРУи МИ-6 и управлението на правителствените връзки на Великобритания и силите на специалните операции.

Не можем да кажем, че ръководителите на Русия не разбират, колко е важна е тази сфера. Та нали Russia Today(RT) е създадена и успешно действа. Дмитрий Kисельов и Константин Сьомин, Аркадий Мамонтов и ред други журналисти отлично си провеждат репортажите. Частично в тази информационна работа се провежда многогодишна, системна работа против Русия, която изисква стратегически отговор, който засега не съществува. Основният проблем е отсъствието на организационни механизми и координирани структури. За ефективно водене на информационното противоборство, от моя гледна точка, е необходимо да се създаде държавен Комитет за Информационна

Безопасност на Русия - КИБР, където ще бъдат командировани специалисти в информационната сфера от различни ведомства – ФСБ, МВД, ФСО, СВР, МИД, държавните СМИ и други ведомства, задействани в системата на провеждане на информационни операции (отбранителни и настъпателни). Също така е нужен държавен съвет за информажцнно противодействие при президента на РФ, в регионите – при представителите на президента, още е нужен съотвестващ съветник към президента. И най-накрая, има остра необходимост от държавен интернет холдинг. Също така няма да попречи да се преориентират руските подводници с крилатите ракети върху информационните и икономически центрове за управление на Запада. Достатъчно е да се обещае, че, в случай на военна агресия срещу Русия, те ще бъдат унищожени веднага – това ще послужи като сериозен сдържащ фактор.

 

Системата за информационно противодейстиве на Русия, може да бъде сформирана в такъв вид:

 

1. Държавен съвет за информационно противодействие при президента на Русия ( изпълнителната и законодателната власт, сми, бизнес и гражданското общество.);

 

2. Регионални съвети за информационно противодейсвтие при упълномощените представители на президента на Русия във федералните окръзи;

 

3. Съветник на президента на Русия по въпросите на информационното противодействие;

 

4. Координиран съвет за информационно противодействие при министъра на външните работи на Русия;

 

5. Межуведомствен координационен център за информационно – идеологическо протовдействие на ИДИЛ;
6. Комуникационен център за стабилизация на обстановката в държавите от Близкия Изток и Източна Европа след извършените там “цветни революции”;

 

7. Киб на Русия – комитет на информационната безопасност на Русия (служба за безопасност на киберпространството, служба за информационно контраразузнаване, ситуационен център за анализи и прогнози, бюро за информационен спецназ (операции извън границите на русия).

 

В условиятана втората световна информационна война се предлага усилията на Русия да се насочат към следващите направления:

 

1.Формиране на основите на държавна система за противодействие на операциите на информационната война срещу ръководството и населението на Русия;

 

2.Създаване на руско национално законодателство, насочено към противодействие на технологиите на „цветните революции”;

 

3.Откриване и диагностика на дейността на негативните комуникатори, стремящи се да сринат информационния суверинитет на Русия. Провеждане на постоянен мониторинг на блогосферата и социалните мрежи с цел блокиране на разпространението в руското информационно пространство на негативна информация, целяща да съдейства на екстремизма и тероризма от междунационален и междуконфеционален тип;

 

4.Превантивно блокиране на всички канали (финансови, информационни, организирани) и структурите на чуждестранната и олигархичната помощ на радикалната и екстремистка опозиция в Русия;

 

5.Активиране на информационния обмен и международното сътрудничество със съюзниците във военно-силовата, финансово-икиномическата и информационно-психологическата сфери за взимане на необходимите мерки за откриване и отразяване на заплахите на сигурността на Русия.

 

Как рублата ще победи долара

 

Днес за всички е очевидно, че англо-санксонската финансово-икономическата система на Запада е неефективна. През 1999 година тя получи допинг за сметка на разпадането на Съветския Съюз в резултат на първата информационна война и удължи своето съществуване. Сега Великобритания и САЩискат да повторят същия сценарий. Тяхната задача е да се активират максимално нападките срещу Русия чрез различни направления, чрез Сирия и Украйна, чрез прибалтика, чрез срива на цената на нефта, чрез санкции, хибридни войни, провокации. Има риск за дворцов преврат. Противникът ще продължава опитите си да внесе хаос в междуконвеционалните и междуетническите отношения в Русия. На всички тия провокации ние трябва да отговаряме, трябва да отбием всички външни атаки, да не се допусне разруха на страната и колкосални шокове. Трябва да се помнят уроците от февруари 1917 и 1991 години. Западът води война с всякаква Русия – царска, съветска, демократична. За нас е важно да започнем да търгуваме енергоресурсите със своята си национална валута. Убеден съм, че този удар ще ускори срутването на финансовата система наСАЩи британските банки. Още преди 10 години предложихме да продаваме нефт за рубли. Изказах това мнение още през 2006 година. И още, през май 2006 година Владимир Путин излезе с послание към федералното събрание, където подкрепи тази идея. Той каза за необходимостта за най-бързия преход на продажбата на нефт и газ в рубли. Предлагах също така и да се създаде нефтогазова борса търгуваща в рубли. Тя бе създадена след две години. Откри я Игор Сечин в Санкт – Петербург през есента на 2008 година. Борсата функционира. Но обема на продажбите са едва 1% и то само на вътрешния пазар. Обемът на сделките на борсата не е променил руския вътрешнотърговски баланс. Т.е., започна ужасяващо , външно съпротивление. Още една правилна стъпка беще направена през 2014 година, когато “Зарубежнефть” продаде първата си партия на външния пазар за руски рубли. Това беше пробив. Но, разбира се, ние виждаме как бавно се движи процесът в това направление – от2006 година, минаха 10 години! Още едно действие, което поддържам, това са бартерните сделки с нефт с Иран. Нашият главен противник Лондон е нацелен да унищожи Русия. Основата на световната финансова система- нефтеният долар, цената на който се формира на лондонската борса. Продажбата на руските енергоресурси за рубли, кардинално подкопава тази система. Аз мисля, че Русия предприе правилни стъпки сключвайки бартерна сделка с Иран: Иран и доставя нефт, Русия плаща със стоки. Доларът там не им е нужен. Едновременно с това беше сключен гигантски газов контракт с Китай за търговия в национална валута. Това също разширява бездоларовата система. Но трябва да се върви напред. Ключовият момент е продажбата на нефт и газ за рубли на Европа и Украина. Сега тъговията върви за долари. Ако Русия се активизира в европейско направление, от моя гледна точка, това ще доведе до колапс на британските банки, а те са основните спонсори на агресията срещу Русия по всички фронтове.

Освен това е целесъобразно постоянно информационно да се напомня на света за изчезналото царско злато и златото на Съветския Съюз. Златото не може да изчезне безследно. Убеден съм, че руското злато се явява основата на ФЕД и МВФ. Затова един от от следващите нокаутиращи информационно-юридически удари по британския нефтодолар – това е изискването на възврата на златото на руската империя. То се явява фундамента на англосаксонския финансов модел. Казват ми “те няма да го дадат”. Аз им отговарям: “Нищо. Трябва да се изисква, да се прявяват юридически искове”. Да се правят ток-шоута на тази тема при Соловьов в Канал Россия, посветени на тази ключова тема.

Според мен е важно да се стартита процес на формиране на единна финансова зона на Евразийския съюз със взиманепредвид продажбите на енергоресурсите в рубли. Като вариант, Русия и Казахстан да могат да продават нефт и газ в рубли на договорни начала. А ако говорим за въвеждането на обща евразийска валута, възниква вариант да се използва като разплащателна валута. Появява се необходимост Русия временно да се отдръпне от продажбите на енергоресурсите в национална валута, на междиниия етап - внедряване на валута и преминаване към продажба в евразийска рубла.

Трябва да се забележи разширяването на взаимодействието на ЕАС с други държави. Например първата партия енергоресурси е била продадена на Виетнам, влязъл неотдавна в зоната на свободната търговия, за рубли. Това се осъществи есента през 2014 година, т.е една първа стъпка на премахването на долара е направена. През януари 2016 година е предложено на държавите, влизащи в зоната на свободната търговия, да се предложи възможността за продажба на енергоресурси в рубли в рамките на руско-белоруският съюз, тъй като там вече съществуват съответните икономически механизми за реализацията на подобни инициативи.

 

Москва (третият Рим) срещу Лондон (третият Картаген)

 

Духовното противостояние между Москва и Лондон продължава вече много столетия, започвайки от епохата на великия Иван Грозни. Също така се знае, че именно британците стоят зад убийството на император Павел Iи зад възстанието на декабристите и пак те организираха държавния преврат през 1917 година, за да разпарчетосат Русия и да завладеят руското злато. Нападението на фашистка Германия над Съветския Съюз – също е дело на британците. Аз даже съм убеден, че Хитлер е дело на банкерите от Лондон и те съзнателно са му посочили сталинският СССР, осъществяващ през трийсетте години гигантски икономически скок ( ръст на БВПтри пъти за 10 години). И днес Великобритания напълно управлява НАТО и Европейския Съюз, но не излага влиянието си на показ. Древният Рим, Византия, а после и Русия (Москва). Картаген – отначало финикия (Тунис), после колективният картаген –сцентрове във Вениция и Толедо (семитският халифат). Третият Картаген се явява империята на лондонските банкери, през ФЕД, тайно управляща САЩ и британските колонии от Канада до Австралия.

 

Как Лондон е станал третия Картаген?

 

Това е доста дълга история. За да разберем този процес ние трябва да се потопим назад във вековете и да си спомним как великият руски княз Светослав унищожил Хазарския каганат през 965 година. Остатъците на хазарския елит, а то са били етнически тюрки, приели юдаизма, са се прехвърлили през Крим в Европа и са отседнали в Генуа и Венеция. Там те се смесили със сефарадите и са основали венициаските купци, чиято същност много добре е описал Шекспир в своята пиеса. Техният смисъл на живота е печалба на всяка цена. Именно венецианските търговци са финансирали кръстоносците, разграбили през 1204 година православния Константинопол. От тогава ценностите на св. София украсяват главният храм на Венеция – катедралата на св. Марк. После историята реши така, че хазаро-венецианските търговци и хазаро-генуеските банкери се прехвърлиха отначало в Холандия, после в Британия, където са довели до власт свои хора, и където през 1694 година са създали Частна Британска Банка. И от този момент, започва отчитането на съвременната световна финансова система. Та нали днес световната валута – долара я създава ФЕД, учредителите на която се явяват английските банкери. Между другото, някои твърдят, че основата на ФЕД е руска. Аз не съм склонен да твърдя, че е така. Но, можем да изискаме международно разследване. Можем да изискаме отваряне на документите – основатели на ФЕД, да изискаме отваряне на архивите. Тревожното е, че след публикуването на материали по тази тема, изведнъж изгоря инион с архивите от XIX-XX в. А само на следващия ден имаше пожар в ню йорк в аналогично хранилище. Тези инциденти поставят много въпроси. Русия трябва да е по-активна в информационната война – да се обсъждат тези теми. Например, трябва да се повдигне въпросът за продажбата на Аляска и Руска Калифорния, защото парите така и не са постъпили в руската хазна. Всичкитетези информационни удари Русия може да използва в противостоянието с Лондон. Именно с Лондон, а не с “вашингтонския обком”. Мисля че САЩ от 1913 година, от момента на създаването на ФЕД, вече не е самостоятелна държава. Външният антураж е съхранен. Но всички опити за възсъздаване на национална независимост завършват трагично. Да си спомним демонстрантивният разстрел на президента на САЩ , ирландецът – католик Джон Кенеди през 1963 година, който посмя да отпечата национални долари, различаващи се от доларите на ФЕД с червена боя.

Противостоянието тече вече хиляди години. То е метафизично. В основата на идеологията на Москва са заложени духовността и принципа “да бъдеш”. А в основата на идеологията на Лондон – жажда за печалба и принципа – да имаш. Надявам се, че третият Картаген ще рухне преди да се премести в друга точка – Шанхай, Хонконг или Сингапур. А третият Рим – Москва в Русия – ще процъфтява.

Нашето бъдеще в многополярният свят трябва да се строи на принципа на диалога на цивилизациите. Кое е кардиналното отличие на Третия Рим (Москва) от Третия Картаген (Лондон)? Англосаксонците са завладявали повечето територии като хищници, унищожавайки физически местното население. А Русия винаги е действала по друг начин - стараела се е да съхрани всички малки народи, техният език, култура, защото е изповядвала съцветието от различните етноси, влезли в руската цивилизация. Бил съм в Калифорния и знам, че русите са дошли по тези земи с добро – образовали и са покръствали индианците, а не са ги убивали. Миналата година Русия преживя връщането на Крим – вече втора година е заедно с Русия. Това е знак за цялото световно общество, че оттук нататък световното лидерство в бъдеще, пак ще е на Русия. Защо е така важен този полуостров, каква е неговата мистическа загадка? Вероятно в това, че той се явява портал за духовна и косвена връзка на Русия с нейните предшественици – великите древни империи: Троянската, Римската, Византийската...

След кримския духовен импулс Русия има шанс да стане световен духовен лидер, но за това е нужна собствена идеология. Предлагам, за основа на руската идеология да се приеме тази триада : духовност, държавност, достойнство. Та нали без идеология на Русия ще бъде трудно да победи във втората информационна война...

 

 

 

 

 

 

 

 

Втората Световна Информационна Война. Как да победи Русия?

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Февруари 05, 2017

  Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

  „Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
  4
 • Януари 24, 2017

  Телекрация за напреднали

  Как демокрацията се охранява от евентуалното посегателство на демоса, формулата за това е измислена отдавна и не в България. Просто у нас действа перфектно и постоянно „променя” системата, за да не се промени нищо Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  11
 • Януари 23, 2017

  Кеворкян: Защо закриха профила ми? Земя на свободните и равните ли е Фейсбук?

  Преди седмица закриха профила ми във Фейсбук. Без никакви обяснения. А пък аз мислех, че Фейсбук е „земя на свободните и дом на храбрите“, както се пее в американския химн. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  14
 • Януари 23, 2017

  Доналд Тръмп – нова ера в американската политическа система

  Като американски гражданин от български произход не мога да скрия голямото си задоволство от факта, че Доналд Тръмп е новият президент на САЩ. Когато той се кандидатира за президент, си казах: „Ето, най-после, един изключително успешен бизнесмен с огромен опит в строителната индустрия, телевизионни…
  18
 • Януари 22, 2017

  Защо абсурдната официална пропаганда все още работи

  За тези, които изучават официалната пропаганда, манипулацията на общественото мнение, психологическата обработка и принудителното подбуждане на емоциите, днешното положение не би могло да бъде по-подходящо. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  23
 • Януари 10, 2017

  Има ли въобще в България читави хора?

  Във връзка с назначаването на служебното правителство от Румен Радев в медиите се завъртя една добре позната листа от „заподозрeни”. Изсипаха се един куп познати лица от близкото и по-далечното минало. Естествено, българите се разделиха на групи и започнаха да оплюват повечето от „предложените” за…
  15
 • Януари 10, 2017

  Проф. Пантев: Прекаленият диктат води до рухване на всяка велика сила

  Антируската позиция е покриване на тест за благонадеждност Интервю на Десислава Пътева с историка проф. Андрей Пантев, носител на наградата „Голям Платонов Нобел на века” на Световната академия „Платон”. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  22
 • Януари 07, 2017

  Светът според братя Коен

  Много често киното отразява духа на времето много по-точно от всички социално-политически анализи и публицистични материали. През 2015 г. на екраните в Америка излезе поредният филм на братята Коен „Да живее Цезар”. Една леко абсурдна, както винаги при тези режисьори, комедия за Холивуд от 50-те…
  15
 • Януари 05, 2017

  Българските политици са извън борда, неспособни да разберат нито Путин, нито Тръмп, нито Ердоган!

  Нито Путин, нито Ердоган, позволиха убийството на руския посланик да се превърне в повод за нов конфликт между двете империи. Нещо повече, отношенията на сътрудничество им се задълбочиха. Родният политически елит има изопачени представи за Русия, САЩ и Турция…
  78
 • Януари 03, 2017

  Реджеп Ердоган – геополитическа кутия на Пандора

  Преди 4-5 години някои от известните френски специалисти по Турция в своите анализи сравняваха Реджеп Ердоган с Шарл дьо Гол. Невероятно! Да, така беше! Но се случиха събития, които накараха не само френските анализатори, а и повечето от техните западни колеги да започнат да наричат турския…
  16
 • Декември 29, 2016

  Доц. Дарина Григорова: Миротворците плащат с живота си

  "Показното убийство на Карлов е заради неговата фина дипломация, постигнала сериозни резултати в помиряването на Турция и Русия след свалянето на руския самолет, от една страна, и от друга, за съдействието му за хуманитарните коридори към Сирия, допринесло за освобождаването на Алепо и други…
  9
 • Декември 29, 2016

  Защо Русия граничи с Бога или произход на видовете в периферията на континента

  Човекът, когото наричат русофоб, е прозападно ориентиран, англосаксонски патриот, демократ и либерал. В България е десен и антикомунист. Рядко ляв. Важно е да се отбележи, че съзнателно или несъзнателно този човек се преживява като антропологична норма, като образец за глобално разпространение.…
  17
 • Декември 27, 2016

  Отворено писмо от един о.з. полковник

  ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ; ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО…
  26
 • Декември 26, 2016

  При Тръмп заплахата от САЩ ще бъде по-малка

  Бившият съветник на Роналд Рейгън, американският политолог Пол Крейг Робъртс, който наскоро поиска руски паспорт, даде ексклузивно интервю на кореспондента на руския вестник „Известия” Алексей Забродин за перспективите на руско-американските отношения, за истинските мотиви за желанието си да получи…
  15
 • Декември 26, 2016

  Владимир Зарев: Целият свят става все по-бездуховен, фалшив и виртуален

  Интервю на Юлия Владимирова с писателя Владимир Зарев Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  33
 • Декември 24, 2016

  Адам Загаевски: Политиката не е останала в миналото

  Интервю на Юлия Владимирова с Адам Загаевски, поет, есеист и прозаик, един от най-значимите полски съвременни поети, ярка фигура на „Поколението 68”. Загаевски бе в София в рамките на Международния литературен фестивал. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social…
  8
 • Декември 22, 2016

  Без помощта на САЩ, терористите няма да оцелеят дълго

  Интервю на Десислава Пътева с д-р Мохд Абуаси, директор на Центъра за близкоизточни изследвания Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  13
 • Декември 21, 2016

  Светът навлиза в епоха на сингулярност

  Интервю на Антоанета Киселинчева с проф. Нако Стефанов, доктор на философските науки, доктор по история, изследовател на Източна Азия Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  16
 • Декември 21, 2016

  От действията на Русия в Сирия са засегнати „други” играчи

  Интервю на Десислава Пътева с Петър Воденски, дипломат, бивш посланик на България в Турция, Молдова и Кипър, полковник от българското военно разузнаване. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  14
 • Декември 15, 2016

  Любимата мантра на десницата

  Забелязвам, че в последно време някои особено гласовити професионални протестъри, заедно с предрешени като университетски преподаватели дейци на силно политизирания неправителствен сектор, както и бивши обитатели на шлифера на Бойко Борисов отново са почнали неистово да припяват любимата си мантра.…
  20
 • Декември 13, 2016

  Всички европейски лидери играят ролята на марионетки

  Интервю на Десислава Пътева с Мохамед Ибрахим, председател на Асоциацията на сирийците в България Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  20
 • Ноември 29, 2016

  Денят на изкуплението е близо

  Ще дойде време, ,когато Евросъюза ще бъде на колене и ще моли: Русия прости! Русия спаси ни от тероризма на ИДИЛ / ДАЕШ и от фашизма! Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  58
 • Ноември 25, 2016

  ЧЕСТИТ ВИДЬОВ ДЕН!

  Европейският НЕО-ФАШИЗЪМ в началото на 21-ви век, ИЛИ: резолюция на ЕП (2016/2030(INI)) „за противодействие на анти-ЕС пропаганда от трети страни”. Фашизмът не е идеология! Фашизмът е отношение към идеологиите, били те каквито и да било: политически, религиозни, философски… Основите на фашизма са…
  45
 • Ноември 16, 2016

  Каква е връзката между Израел, AIPAC и Доналд Тръмп?

  Президентски избори САЩ 2016... Какво всъщност се случи? Израел - AIPAC - Тръмп детронираха Рокфелер - Федералния Резерв (ФЕД) - Клинтън Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  63
 • Ноември 14, 2016

  Дългия е новия слуга на злото?

  Имаме за водач на държавата „тиква”, която прекрасно изпълнява започнатата от другите „зарзавати” преди него програма за заличаване на българската нация. Тиквата стриктно си изпълнява задачата и злодеите от бялата къща, зад голямата локва са доволни и щастливи, че никога до сега не са имали толкова…
  60
 • Октомври 11, 2016

  Интервю с кандидата за президент публицистът д-р Пламен Пасков (втора част – продължение)

  Представяме Ви продължение на ексклузивното интервю с кандидата за президент публицистът д-р Пламен Пасков Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  89
 • Август 07, 2016

  Втората Световна Информационна Война. Как да победи Русия?

  Апогеят на външното информационно нападение ще се увеличава, заради което трябва да се усилват и начините на противодействие. Усилването на военното присъствие на Русия в Сирия се явява принудителна и ответна мярка във връзка с мащабното въоръжение на ИГИЛ от западните държави. Например на 26…
  53
 • Август 06, 2016

  Пет аксиоми които трябва да знаете, за да разберете случващото се в света през последните години(накратко)

  Пет аксиоми които трябва да знаете, за да разберете случващото се в света през последните години(накратко) Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  93
 • Юни 28, 2016

  Премиерът на Австралия Джулия Гилард!

  На Мюсюлманите, които искат да живеят под ислямския закон шериат им беше казано в сряда, да напуснат Австралия, след като правителството насочи усилията си срещу ислямските радикали в страната, в опит да се овладее опасността от потенциални терористични атаки.…
  41
 • Юни 22, 2016

  Източна Европа ще бъде АМЕРИКАНО–НАТО-вската "изкупителна жертва" във войната срещу Русия

  Структурите на НАТО все по осезателно се установяват в Европа. В интервю на живо за радио Спутник директорът на Центъра за геополитически експертиза и член на Обществената палата на Руската федерация , Валери Коровин, изрази мнението си, че за американците Европа не е нищо повече от еднократен…
  53
 • Юни 11, 2016

  Какво ще стане, ако един ден световните сили наложат санкции на Вашингтон

  САЩ отдавна използват икономическите санкции, като оръжие срещу онези държави, които отказват да се кланят пред Вашингтон. Но може би един ден на американското правителство ще му се наложи да опита вкуса на собственото си лекарство, написа Мартин Бергер.…
  55
 • Юни 01, 2016

  Пет причини поради които САЩ са взели решение да воюват срещу Русия

  Докато Русия многократно успява, маневрирайки дипломатически, да се измъкне от уловките на Вашингтон за конфликт, то Вашингтон удвоява напрежението и се подготвя за война Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  69
 • Април 07, 2016

  Американските ангели и руските дяволи

  Нали знаете кой е най-важният извод от излезлите до този момент данни около „панамските досиета”? В тях не фигурират имената на американски политици. Алелуя! Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  70
 • Април 07, 2016

  Храната ни е отрова

  Хората не си дават сметка, че ние сме изнесли суверенитета си в Европейския съюз. Интервю на Десислава Пътева с инж. Мариана Христова, коалиция „България, свободна от ГМО” Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  63
 • Април 03, 2016

  Защо не можем да се борим срещу тероризма?

  Краят на месец март 2016 г. бе изпълнен с драматични събития по света. В много точки на нашата планета бяха извършени терористични актове. Бяха убити невинни хора. Бяха отвлечени самолети. Темата „тероризъм” се завърна в медиите с пълна сила. За съжаление въпросите, които се задават в медиите са…
  52
 • Април 03, 2016

  Липсва координация в службите

  Интервю на Калина Андролова с генерал Кирчо Киров, директор на Националната разузнавателна служба в периода Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  57
 • Април 03, 2016

  Андрей Безруков: САЩ са пред смяна на курса

  Противопоставянето между Москва и Вашингтон ще отслабва с времето, но няма да изчезне напълно Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  66
 • Март 29, 2016

  ОТКРОВЕНИЕ - Едно интервю с Георги Николаев

  Георги Николаев: „Искам да благодаря на Фейсбук Страницата „Свободен ум“ и в частност на Тодор Алексов за предоставената възможност да дам интервю за една от малкото останали страници във Facebook и интернет изобщо, която формира своето мнение не въз основа на „четвъртата власт“.…
  68
 • Март 22, 2016

  Брюксел стана жертва на собствения си белгийски джихадизъм

  – Г-н Чуков, как ще коментирате това, което се случи днес в Брюксел? – Трагична, покъртителна ситуация, която наистина представлява удар в сърцето на Европа. За съжаление, множество факти и данни, които излизаха напоследък, в някаква степен обуславяха това, което можеше да се случи, тоест,…
  65
 • Март 22, 2016

  Меркел трябва бъде изолирана и съдена. Лидерът на Европа е Виктор Орбан

  Днес Европа плати поредната цена за безумната политика на Ангела Меркел, която като смъртоносен вирус се разпространи в целия Европейски съюз. Дори нашият толкова послушен премиер, който за всяка своя стъпка се съветва с началничката от Берлин, днес заяви, че политиката на европейските държави към…
  71
 • Март 22, 2016

  ЕС в ролята на пудела

  Брюксел още веднъж показа, че се върти тотално в орбитата на „партията на войната” във Вашингтон. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини призова страните-членки на ООН да въведат санкции против Русия. Нещо повече. Тя…
  49
 • Март 19, 2016

  Дипломат: САЩ използва тероризма за да сваля неудобни режими на управление

  Западът използва някой радикални групировки като инструмент за вмешателство във вътрешните работи на други държави, с което се обуславя разпространението на тероризма в света, смята Владимир Андреев. Западните страни начело със САЩ разглеждат и продължават да разглеждат терористичните организации…
  48
 • Март 18, 2016

  Открито писмо от Григор Лилов

  ОТКРИТО ПИСМО ОТ ГРИГОР ЛИЛОВ До Народното събрание Правителството Главния прокурор Финансовият министър Владислав Горанов Фонда за гарантиране на влоговете Големите национални медии Обществените БНТ и БНР Копия: Техни Превъзходителства Посланиците на държавите-членки на ЕС Членовете на Европейския…
  68
 • Март 18, 2016

  По-скоро е необходим преврат!

  В четвъртък, 23 юни 2016 г., във Великобритания ще се проведе референдум да остане ли страната в ЕС. Това наложи на специална среща в Брюксел да се договорят отново някои точки съобразно Великобритания. Френският Libération определя срещата в Брюксел като „битка за запетаите”. Точно във времето,…
  99
 • Март 18, 2016

  Иво Христов: Не България, а Орбан може да тропне по масата

  Руски фактори заявиха, че влизат в Сирия за няколко месеца и имат ограничени задачи. Това значи да подкрепят управлението на Башар Асад. Имаме частично изтегляне на руските сили. В Сирия започва сезона на пясъчните бури и не може да се използва авиация. Русия запазва две основни бази. Асад е на…
  107
 • Март 17, 2016

  Русия печели. Свиквайте.

  Колкото и добре подготвена да е една военна операция, колкото и оправдана да изглежда от геостратегическа и даже от морална гледна точка, винаги е по-хубаво, когато тя завърши. Защото военните действия, независимо че понякога изглеждат справедливи и дори неизбежни, все пак са по-лошият вариант,…
  85
 • Март 17, 2016

  Изненадващият 3 март

  Внезапният патриотичен изблик е имунозащитна реакция. Ако не осмислим промяната в настроенията, рискува да мутира в автоимунно заболяване, чието име е известно Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  92
 • Март 16, 2016

  Димитър Йончев: Изтеглянето от Сирия е знак, че светът няма работа с агресор

  Кое накара Русия да започне така рязко извеждането на своите войски от Сирия? Може ли да се смята, че паралелно е вървял задкулисен преговорен процес, за който ние не знаем? Първото, което следва да се отбележи е, че събитието беше поднесено театрално. Вижда се, че се преследваше максимален медиен…
  93
 • Март 16, 2016

  При задължително гласуване, партиите стават банки

  Народното събрание отхвърли предложението държавната субсидия за партиите да бъде намалена при задължителен вот Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  77
 • Март 15, 2016

  Ван Дам: Рокфелер и Ротшилд няма да допуснат Тръмп да стане президент на САЩ

  Белгийският актьор Жан Клод Ван Дам заяви, че кандидатът за президент на САЩ, Доналд Тръмп няма да спечели изборите, тъй като това няма да бъде допуснато от семействата Рокфелер и Ротшилд. "Интереси нямат, както Рокфелер, така и Ротшилд. Това са сериозни семейства доминиращи на континента от…
  146
 • Март 15, 2016

  Войната срещу баба ти на село

  "Почина пребитата от крадец 94-годишна жена във Видин" - 10 ноември 2015 "Душат баба Дона с възглавница" - 12 март 2016 "Изроди пребиха 80-годишна в София" - 4 януари 2016 "Пребиха възрастна двойка в Пловдивско" - 11 януари 2016 "Брутално пребиха възрастна жена за 5 лева" - 19 септември 2015…
  93
 • Март 14, 2016

  Политическа шизофрения и манифестно безплодие

  Има в България един специфичен вид политици и партии (като ДСБ и техния лидер), които много държат да бъдат възприемани като олицетворение на морала, като квинтесенция на интелигентността и като въплъщение на непогрешимостта. Непрекъснато се стремят да ни убедят, че се занимават с тази неблагодарна…
  75
 • Март 13, 2016

  Сусу? Проказа в банковия свят

  За три дни от три страни в Европа три ясни сигнала, че банковата система - каквато я знаем в Базелската ера (от 80-те години и засега), - от една страна, се е откъснала от реалния свят и витае в лихвената безтегловност на своите си финансови пазари, а от друга, се разпада. Видимо не го разбира,…
  84
 • Март 13, 2016

  За мигрантите връщане назад няма. Ще тръгнат към България през май

  Илия Налбантов е роден на 4 октомври 1957 г. Служил като офицер в българската армия от 1979 до 1999 г. От 1999 г. до сега работи като експерт в областта на политиката на сигурността в Министерство на отбраната. От август 2014 г. до юни 2015 г. е началник на политическия кабинет на военния министър.…
  135
 • Март 13, 2016

  ПЛАНИРАНАТА ПРИНУДИТЕЛНА МИГРАЦИЯ – ЦИОНИСТКАТА ВОЙНА СРЕЩУ ЕВРОПА

  Ако агресия срещу дадена чужда страна означава да бъде натоварена социалната ѝ структура, да бъде съсипана финансовата ѝ система, тя да се откаже от териториите си заради бежанци, търсещи убежище, то каква е разликата между този вид агресия и другия вид агресия, от по-класически тип, когато някой…
  131
 • Март 13, 2016

  Изпират мозъците на децата ни

  Учебните програми и плановете, по които са изготвени учебниците и помагалата, имат една основна функция и тя е да дебългаризират и денационализират българчетата в училище. Те нямат за цел да създават едно здраво българско и гражданско самосъзнание у децата, а по-скоро една аморфна маса без…
  187
 • Март 12, 2016

  Унищожената България. От кого?

  Едва ли някой не е наясно, че разрушаването, плячкосването и унищожаването на България са дела, които се случват действително и системно, всеки ден, вече повече от четвърт век. Особено видими са резултатите от това в малките градове, изпълнени с блуждаещи и обезверени хора, в малките села, оставени…
  246
 • Март 12, 2016

  Леонид Решетников: България е по-стара от Русия, дала ни е вярата

  България е по-стара държава от Русия и ни е дала вярата, между двата народа има братство. Това заяви известният руски политик и общественик Леонид Решетников, директор на Института за стратегическия изследвания при администрацията на руски президент, който пристигна в България за канонизацията на…
  155
 • Март 12, 2016

  Чия безопасност е по-важна: на чуждите бежанци ли на собствените жени?

  Почти 90% от мигрантите са или непълнолетни момчета, или млади самци. Макар и Швеция да е страната на почти въплътеното равноправие, тя стана за жените една от европейските държави, в които те са най-малко защитени. „Защо Швеция допусна миграционна политика, която по абсолютно очевиден начин…
  201
 • Март 12, 2016

  Доц. Григорова: Западът гледа на Русия като на плячка, иска да я консумира

  Комплекс и радост - и двете едновременно. Това, според доц. Дарина Григорова, е усещането на българина за националния празник 3 март. Според нея въпросът дали 3 март да е националния ни празник винаги ще повдига. Отношението е много дълбоко, защото става дума за свобода, дарена свобода.…
  93
 • Март 12, 2016

  Реза Саджади: Саудитска Арабия се надяна на своята „ос на злото“

  Голям приятел на Русия, бившият посланик на Иран в Москва Реза Саджади, който сега е съветник в Съвета за сигурност на ислямската република, отговаря на въпроси за руско-иранските отношения, за отношенията със Запада, за машинациите на Саудитска Арабия и Катар, за ситуацията в Сирия и цените на…
  98
 • Март 12, 2016

  Крахът на Европа на забавен каданс - Пепе Ескобар

  Като започнем с неуспешния опит за разчистване на „Джунглата” край Кале и стигнем до ужасяващата ситуация на гръцко-македонската граница, ЕС се пука по шевовете под натиска на мащабната мигрантска криза. Признават го, макар и неофициално, дори излезлите сякаш изпод перото на Кафка брюкселски…
  146
 • Март 10, 2016

  За жалките брюкселци и българските „ердоганчета“

  Фотография: Антоанета Киселинчева "Не, това не е Рио де Жанейро“, тъжно казва Остап Бендер, докато наблюдава убогия вид на поредния провинциален съветски град. Не, това не са лидери, тъжно отбелязваме ниe, докато гледаме как най-важните лица в Европейския съюз се умилкват за пореден път на турския…
  97
 • Март 09, 2016

  САМО В АБСУРДНИ ДЪРЖАВИ КАТО БЪЛГАРИЯ

  САМО В АБСУРДНИ ДЪРЖАВИ КАТО БЪЛГАРИЯ е възможно гражданин, помогнал на правозащитните органи и задържал група престъпници, извършили престъплението "Нарушаване на държавната граница", да бъде даден под съд! Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  214
 • Март 08, 2016

  Това са 5-те минути слава за Турция. Отпорът в Източна Европа ще е чутовен

  Интервю на Христина Христова с д-р Калоян Методиев – Стана ясно, че в Брюксел сделката между ЕС и Турция остава с отворен финал до следващата среща на 17 март. Според теб Европа ще приеме ли условията на Давутоглу за безвизов режим на турски граждани от юни т.г. и защо Турция толкова много държи на…
  128
 • Март 08, 2016

  Лидерите на ЕС не смеят да назоват името на виновника за масовата миграция

  Главните причини за мащабното преселение към Европа са две: Първата и най-дълбоката е масовата оскотяваща бедност в Африка, Близкия и Средния изток и свързаната с това социална поляризация между Севера и Юга. От електронните медии и от разкази на познати бедните хора в Африка и Азия научават как се…
  148
 • Март 07, 2016

  Българин живеещ в ЮАР: Засрамете се, Киряк Стефчовци!

  Макар че съм далече от Родината, с изненада установих, че в България 3-ти март – денят на Освобождението от турско робство, не се е чествал подобаващо от страна на властите. Нещо повече, журналисти от националните медии са били заплашени с уволнение и предупредени да не коментират от какво сме се…
  192

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…