Интервю на Калина Андролова с генерал Кирчо Киров, директор на Националната разузнавателна служба в периода

Ген. Киров, вие сте първият ръководител на НРС, който е обвинен във финансови злоупотреби.

 

Аз съм говорил много по темата, че делото в зародиша си е политическо. Затова сега ще се въздържа от коментар. Още повече, че очаквам решението на втората инстанция на Военно-апелативния съд и не би било коректно точно сега да говоря каквото и да било. Мога да кажа само, че аз вярвам, че справедливостта ще възтържествува. Що се отнася до конкретния предмет на това дело, средствата за които съм обвиняем, са средства, които са изразходвани за специални операции, за специални нужди, за специални хора – за вербовка на агентура на най-високо ниво. В периода, в който аз ръководех Националната разузнавателна служба, нямаше закон за службата. И нямаше нормативен акт, който да определя и ограничава правомощията на директора на НРС, включително и по отношение на разходване на средствата.

 

Обвиняват ви, че е имало кухи операции, по които фиктивно са преведени средства.

 

В хода на делото аз разкрих много голяма по обем оперативна квалифицирана информация, която не бих могъл да предоставям в интервю от публичен характер. Но в аналите на делото, които някога, надявам се, ще бъдат прочетени, ако някой се интересува, ще попадне на тази информация. Засега това все още е информация, която е свързана с живи хора, с действащи хора и нейното опубличаване представлява сериозна опасност за тяхното съществуване, за техния живот.

 

Като казвате, че в това обвинение има политическа компонента, какво имате предвид?

 

Имам предвид, че ударът тогава беше насочен към президента Първанов. Изля се много непочтеност в средставата за масово осведомяване. Някои политици си позволиха твърде драстични и некоректни изказвания по мой адрес и по адрес на президента Първанов. От рода на това, че съм организирал ловни излети, оргии, че съм му купувал пушки. Всичко това в хода на делото беше доказано, че не е така.

 

Добре, но президентът Първанов е в доста добри отношения с Бойко Борисов. Тук има нещо нелогично.

 

Знаете ли, логиката на политиката има различни измерения. Тоест ходовете на политиците в различни конфигурации имат различни измерения. Не бих искал да навлизам в сегашното състояние на политиката и на взаимоотношенията между тези хора, за които вие споменавате.

 

Между НРС и ДАНС има ли добра координация? Не трябва ли да сте под една шапка, както е било преди.

 

Знаете ли, аз имам представа за проблема, наречен координация и преди 1989 година. Аз съм работил 13 години в Първо главно управление. И тогава, когато разузнаването и контраразузнаването бяха под шапката на Министерството на вътрешните работи, координацията беше значително по-добра. Във всяко едно отношение – в оперативно отношение, в обмен на информация, в обмен на източници, ако щете. Имаше създаден много по-добър механизъм за координация. Сега просто няма механизъм за координация. А проблемът за координацията в българските специални служби е първостепенен. Решаването на този проблем е в ръцете на Съвета за сигурност към министър-председателя. И в този нов, рамков закон, който се създаде за системата на национална сигурност. Аз бях автор на идеята за борд на разузнаването. Считам, че в България е изключително ползотворно да бъде използван опитът на британските специални служби. Там има такъв орган и този орган се състои от ръководителите на специалните служби и се ръководи от член на правителството, който не се сменя с всяка смяна на властта, тъй като това е твърде крехка, твърде деликатна материя. Считам, че британският опит е най-полезен за България от множеството контакти, които съм имал. Аз поех службата в контакт с 29 партньорски служби и я оставих в контакт със 146 служби.  Ще ви дам един конкретен пример – нямаше да се случи този щастлив изход в историята с пленените български пилоти в Судан, ако НРС не поддържаше партньорски отношения със Службата за разузнаване и сигурност на Судан. Това беше начинът, по който ние успяхме да спасим нашите пилоти, чрез съвместно сътрудничество.

 

Чувала съм и обвинения, че сътрудничеството не е ефективно за нас, ако няма конкретни бартерни отношения за размяна на информация.

 

Не е вярно това. В разузнаването съществува така нареченото джентълменско споразумение. Никъде в света няма разузнавателна служба, която да подписва договори с друга разузнавателна служба. Аз за девет години не съм подписал нито един документ с чужди разузнавателни служби. Но навсякъде се работи на базата на т.нар. джентълменско споразумение, което съдържа определени рамки на това сътрудничество. И то се договаря на двустранна основа, в контактите с ръководствата на съотвените служби. Възможностите на разузнаването днес са изключително големи не само за придобиване на информация чрез свои източници, но и за получаване на информация по линия на така нареченото международно сътрудничество. Това е изключително мощен орган, мощно оръжие за получаване на информация и за утвърждаване на българските разузнавателни служби. В тяхно лице е и авторитетът на България зад граница. Защото разузнавателните служби на България участват в два комитета на НАТО. Участват в една особена организация на Европейския съюз за сигурност и разузнаване. Участват в няколко международни клуба. Когато бях директор на разузнаването, аз включих НРС в три клуба. Това са един регионален клуб, който е за региона на Балканите, Близкия Изток и Средна Европа, един клуб на разузнавателните и контраразузнавателните служби от Средна и Централна Европа. И аз единствен представлявах като директор на НРС българските служби в един специален клуб, наречен Мадридски клуб, който е клуб на ръководствата на разузнавателните служби на държавите-членки на Европейския съюз. Тоест международната дейност на разузнаването е изключително важно и мощно оръжие за решаване на задачи от всякакъв характер.

Ако не беше това международно сътрудничество, НРС нямаше да има този капацитет да участва в освобождането на нашите медици в Либия. Защото аз включих службата без никакво разпореждане нито на президент, нито на министър-председател, защото считах и продължавам да считам, че кой друг, ако не разузнаването, трябва да има решаваща роля в разрешаване на въпроси, на кризи, които се определят като кризи на национално ниво. Като такава беше определена ситуацията с нашите медицински работници в Либия, така беше определена и ситуацията с нашите пилоти в Судан. Малко известно е, но в централата на Националната разузнавателна служба, днешната ДАР, има множество томове, десетки томове с материали за целенасочената и успешна работа на Националната разузнавателна служба за освобождаване на нашите медици. По същество НРС и аз персонално в това число, договорихме параметрите на фонда „Бенгази”, на начина, по който трябва да се запълва този фонд и всичко това с решаваща помощ на един английски топ разузнавач, който работеше със знанието на своето ръководство с нас.

 

Вие имахте доста изяви по време на вашия мандат като директор на НРС. Тези медийни изяви спомагат ли службата да бъде по-ефективна?

 

За тези девет години, в които бях директор на НРС, винаги съм се стремял да бъда много точен и внимателен в публичните си изяви. Категорично съм убеден – и тогава, и сега – че директорът на разузнаването, който е публична фигура, трябва да внася в обществото едно разбиране за това що е то разузнаване, каква е неговата роля в обществото и какви са неговите функции за опазване на държавността. Няма кой друг да разяснява тези неща. Още повече, че специалните служби в България, и специално разузнаването, до скоро бяха поставени зад една завеса. Много дълго се говореше, че те са нереформирани и бяха обвинявани, че не се отварят към гражданското общество. Още с моето встъпване в длъжност, едно от първите неща, които разпоредих да бъдат направени, беше сайтът на службата. Този сайт публикуваше доста информация от публичен характер, която беше интересна, която беше използвана и от ваши колеги журналисти. Считам, че тези мои публични изяви допринасяха за изграждане на един положителен образ на разузнаването в българското общество.

 

Иначе битуват всякакви мистификации. Всичко е много прикрито.

 

Има тайни неща и те са много тайни в разузнаването, но що се отнася до това как трябва да се изгражда образът на една такава служба, това е нещо, което е във функциите и задълженията на ръководителя на службата. Разбира се, пак казвам – премерено, дозирано, ако е необходимо в съгласувателна процедура със съответните държавни ръководители, защото директорът на разузнаването има пряк достъп до министър-председателя и до президента. И винаги може да сподели какво счита, че е правилно да се направи.

 

Вие познавате добре президента Първанов и с него сте работил заедно. Как гледате на настоящия президент Плевнелиев, който има доста унизително поведение, макар че квалификацията не е много приятна? Как ще коментирате разликата между двамата президенти, като най-общо поведение в публичното пространство?

 

Откровено казано, ще се въздържа от коментар за действащия президент, но мога да кажа, че що се отнася до президента Първанов, за мен той е един от най-израсналите в процеса на прехода български политици. Неговите достойнства като политик проличаха и предвид обстоятелството, че той е единственият, който до момента има два мандата като президент.

 

Така е. Той слезе от сцената с доста висок рейтинг.

 

Днешният президент бих се въздържал да го коментирам. Той е главнокомандващ, той има своите задължения, своите функции по Конституция и ще се огранича с това.

Да, но един неподходящ човек за тази позиция може да е заплаха за националната сигурност. Той многократно ни конфликтира с една голяма държава, каквато е Русия.

 

Аз съм казал много пъти, че българо-руските отношения са сложни, но те трябва да бъдат запазени като отношения между два братски народа. И всяко едно непремерено изказване на български политици, в това число и на президента, по отношение на Русия, е в ущърб на българските национални интереси.

 

Казвали са ми, че шефът на разузнаването е принуден „да се моли” едва ли не по отношение на бюджета за НРС?

 

Българските специални служби като цяло, и в частност разузнаването, са хронично недофинансирани за целия този 25-26-годишен преход.

 

Въпросът е дали сме толкова бедни наистина или има недоразбиране на смисъла на тези служби?

 

Аз считам, че българските политици са длъжници на разузнаването. Тогава, когато аз бях директор, при моите предшественици и сега включително. Абсолютни длъжници са, защото – по моя преценка – това се дължи на непознаването на спецификата на разузнаването, на непознаване на потребностите на разузнаването. В същото време те се нуждаят от разузнавателна информация, а много малко са политиците, които са в състояние да оценят тази информация, да оценят нейната достоверност, да оценят ползите, да я използват в пряката си дейност по създаване и изграждане на външна политика, на външно-икономически отношения, на двустранни отношения или многостранни отношения. В разузнаването има изключителен обем от информация и то е силно именно с възможностите си за придобиване на информация, при това по нетрадиционни начини. В това е силата на разузнаването – придобиване на информация по агентурен път, по пътя на създаване на така наречените закрити източници на информация, до които нямат достъп медиите или други хора, които се занимават с информация.

 

Сега се счита, че след Студената война ние се долюбваме с всички партньорски служби. Тук-таме има някой враг, но не е много ясно кой е той. Въпреки това изненадите се множат.

 

Аз категорично трябва да кажа, че разузнаването няма врагове. Разузнаването не работи срещу, а работи за своята държава, за своите национални интереси и работи по определени направления – били те конкретна държава, определен регион или определени заплахи. Разузнаването съчетава в себе си всички тези компоненти. Информацията, която получава е от изключително комплексен характер. Тук вече е майсторството тя да бъде обработена, да бъде поднесена в подходящ вид, за да може да бъде използвана от съответните потребители. А в същото време, което е изключително важно и аз искам да го подчертая, да бъдат запазени източниците на тази информация. Потребителите на информация не се интересуват от източниците и не бива да се интересуват. Източниците на информация са Светая Светих в разузнаването.

 

Всички ли са ни приятели? По ваше време например работеше ли се достатъчно срещу Турция? Вижте какво стана с Лютви Местан.

 

Както казах – разузнаването не работи срещу, но с оглед придобиване на актуална информация за българските национални интереси, а българските национални интереси са концентрирани главно тук, в района на Балканите. От тази гледна точка, българското разузнаване събира информация за всички заплахи, за всички проблемни въпроси. Проблемът на господин Местан не е проблем на разузнаването.

 

Защо се крие в посолството тогава?

 

Ако има някакъв проблем, той е именно в неговото поведение и в неговите действия за търсене на защита от чужда държава. Мисля, че нито един български политик не бива да си позволява такова нещо. Това е нелепо и необяснимо дори.

 

Самият факт, че търси там подслон, означава, че той е работил за тях. Това се вижда с просто око, не е нужно да си контраразузнавач.

 

Аз бих се въздържал да бъда толкова категоричен в това дали е работил за тях. В поведението му има неща, които навеждат на такива мисли. Видно е, че партията, която организира е с чужда подкрепа. Видно е, че дейността на турското посолство е изключително активна и в измерения, които надхвърлят нормалните рамки на една дипломатическа дейност, включително на посланика Сюлейман Гьокче.

 

Как противодействаме на това?

 

Разузнаването има за задача да създава на нашето държавно ръководство – в лицето на президента, на министър-председателя, особено на външния министър – информация от тези региони, включително от Турция, включително от Сърбия, включително от Македония, включително от Близкия Изток. Това са регионите на действие на българското разузнаване – от Кавказко-Каспийския регион, от Русия, от Украйна, от всичките тези горещи точки. Първо, българското разузнаване трябва да ги предвижда като развитие, което означава да разполага с точна и конкретна информация, за да може да направи тази прогноза. И второ, да ги анализира в развитие, за да може да направи прогнози докъде нещата могат да стигнат, докъде ще се развива ситуацията в Сирия, в Ирак. Докъде ще се развива и как ще се развива ситуацията в Украйна. Всичко това са проблеми, които са животрептящи, които са пряко свързани с българската национална сигурност. Но що се отнася до вътрешните действия по отношение на чужденци, по отношение на хора, които имат нездрави намерения, що се отнася до държавното управление на страната, това е приоритет на вътрешните служби, в частност в нашия случай на Държавна агенция „Национална сигурност”. Разузнаването винаги предоставя информация на вътрешните служби, но то няма никакви правомощия на територията на страната. То работи само и единствено извън територията на страната. Държавна агенция „Национална сигурност” – това е оторизираният държавен орган, който на територията на страната защитава националните интереси във всяко едно отношение така, както е структурирано. Специфика на специалните служби, в това число на контраразузнаването, е това, че информацията, с която те разполагат обикновено е придобита по начини и методи, които не могат да бъдат разкривани. Става дума за агентура, става дума за специални разузнавателни средства. Аз говоря най-общо. Източниците не могат да бъдат разкривани, защото това е част от методологията, от технологията, която представлява работата на специалните служби. Споменавам го, защото публично това стана ясно – има специална агенция за специални операции – ДАТО. Другите служби са оперативни служби, които работят със закрити източници. Така че тази информация, с която те разполагат, много рядко може да бъде преведена на публичен език и да получи публичен характер. Поради тази причина специалните служби изглеждат затворени, изглеждат като едни мрачни образувания и структури, но това е нещо естествено, нещо нормално. Така, както личният състав на разузнаването представлява държавна тайна, с изключение на няколко човека – това са директорът и неговите заместници, или в случая председателят на ДАР и неговите двама заместници. Всички други като личен състав на разузнаването са държавна тайна по Закона за защита на класифицираната информация – техните лица, техните биографии, техните имена.  

 

Има отдели за работа по Русия, тя вече е „вражеска” държава. Но на мен не ми е ясно откъде идва убеждението, че САЩ не биха работили срещу България и  че не се налага да бъдем внимателни с техните агентурни пробиви. Практически САЩ са най-силната държава в света, която има най-голям ресурс да инвазира множество други държави, както виждаме да спретва революции, където й хрумне. Откъде идва убеждението, че САЩ се грижат единствено за нашето добро?

 

В българската политическа класа, особено в една част от нея, това убеждение е насадено и тя го провокира и насажда в обществото целенасочено и целево. И тук понеже споменахме за агентите за влияние, те си личат отдалеч. Второ, разбира се, че това е целево и поради обстоятелството, че ние сме вече член на НАТО и на Европейския съюз. Но аз знам много добре, че всички големи държави, особено глобалните държави, а САЩ и Русия са такива държави, имат своите глобални интереси. И те присъстват навсякъде по света, където има такива интереси, включително и в разузнавателно отношение, включително и с кадрови състав на своите разузнавателни структури. Знаем много добре, че има развита резидентура на САЩ тук. Знаем много добре, че има такава развита резидентура на Русия, такава развита резидентура на Турция. Това са нормални, естествени неща. Всяка държава търси и защитава своите интереси по начина, по който това е възможно и по начина, по който това е разрешено от местното законодателство. Но дотолкова, доколкото разузнаването никъде не е разрешено в държавите, в които то присъства, разузнаването по същество е една скрита дейност и затова се полагат толкова усилия за скриване и опазване на източниците на разузнаването. Затова се полагат толкова усилия за скриване и опазване на личния състав на разузнаването. Не може един офицер от разузнаването да е зад граница и на челото му да пише: „Аз съм разузнавач”. Той е или дипломат, или търговец, или журналист, но във всички случаи трябва да владее добре именно тази своя втора професия, която му служи за прикритие. Защото офицер от разузнаването, който не владее добре професията под прикритие, много бързо става ясен на местните контраразузнаватели органи и неговото присъствие става много лимитирано и почти безпредметно. В отговор на въпроса, като допълнение, всички големи държави, които присъстват на наша територия събират всякакъв вид информация, както и да изглежда България в техните очи към днешна дата. Но за руското разузнаване България например представлява огромен интерес, тъй като страната ни е член на НАТО. А в националните доктрини и на Съединените щати, и на Русия, те се самоопределят като противници. Тоест набирането на информация за противника е от първостепенно значение.

 

Трите огромни енергийни проекта за 20 млрд. на руснаците бяха тотално провалени в България. Нито една резидентура и мощно присъствие не би работило срещу собствените си интереси. Къде е Петата колона на Русия в такъв случай, за която толкова пищят неолиберлите?

 

Отговорът е еднозначен. Руската страна, ако съществува такава нейна Пета колона, не успя да реализира своите интереси. Докато американската страна, ако съществува такава нейна Пета колона, успя да реализира своите интереси и да спре тези инфраструктурни проекти, които бяха в интерес на България, но не бяха в интерес на мястото, което е отредено на България като член на НАТО и в глобаните игри. Ние не успяхме да защитим добре националните интереси по съюзническа линия. Вижте унгарците – във всяко едно отношение, по отношение на бежанците, по отношение на ядрената енергетика. Те договориха и подписаха с „Росатом”  договор за построяване на два нови, допълнителни блока в „Пакш”, в тяхната електроцентрала, докато ние не можем да си решим проблемите с допълнителен енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”.

 

Искам да ви попитам за тази агентура за влияние, защото става фрапиращо. Определени министерства се дават на фигури, които са еднопланови, типажни фигури. Например както е с външно министерство. Там има типажни фигури, независимо дали са от БСП или са от ГЕРБ и т.н., това са просто профилни фигури, които много отдалеч личи чии интереси обслужват.

 

В българския политически живот, както вече се уточнихме, човек като погледне управляващата класа, с просто око се виждат агентите за влияние. Нямам предвид само сега, а за целия 25-26-годишен преход, кои са те, какви са те, какви интереси защитават. Друг е въпросът, че работата с тези агенти за влияние си има своята специфика и тя е в прерогативите на разузнаването. Но когато един агент за влияние се издигне на висока длъжност, на политическа, държавна длъжност, той преминава в ново качество. Тогава с него започват да работят някои от държавниците или политиците на съответната страна. И аз знам много такива примери, включително за България. Имал съм възможност да подавам на връзка агенти за влияние, които съм ръководил в съседни страни, за контакти с наши политици, с наши държавници. Защото агентурата за влияние е коренно различна от агентурата за информация, от агентите информатори. Тя се среща рядко, тя е на високи нива, тя е най-скъпа. И тогава, когато премине в ново качество, разузнаването в немалко от случаите се оттегля, тъй като няма как да се поддържа такава връзка, каквато то е имало с този агент преди да го изгради като агент за влияние. И второ, връзката с него вече представлява опасност за неговото осветяване, за неговото разкриване и демаскиране пред собствените му контраразузнавателни органи. И тогава разузнаването се оттегля, и внимателно, само в редки случаи контактува с такива хора, оказва им помощ, оказва им съдействие дотолкова, доколкото работата с тях вече е поета на държавно ниво, от хората, които действително представляват висока класа в държавната политика.

 

Ние имаме ли ресурс да поддържаме агенти за влияние някъде по света? На мен ми изглежда доста нереалистично.

 

Откровено да ви кажа, имахме такива възможности, когато аз бях директор на разузнаването. Вече пет години съм извън службата и не ми е известно, нямам представа какво е нивото сега, каква е работата на службата, какво е състоянието на службата. Но аз самият съм способствал за такива контакти на наши политици, на наши държавници с агентура за влияние.

 

Тук у нас виждаме само опциите на другите държави – САЩ, Русия, Германия, Франция, те как действат.

 

Проблемът е в това, че нашите политици са свикнали да гледат на специалните служби като някаква своя собственост, като на някакви свои лични инструменти за лична употреба. Това нещо се проточи през годините на прехода, като едно наследство от миналото и не е изживяно и до ден днешен. Ако погледнете днес, ще се убедите, че ръководителите на днешните български специални служби са хора, които са лично предани. И спирам дотук, защото това е знаменателен факт. Той определя и тяхното поведение, и начина на ръководство на тези служби, и възможността за използването на тези служби за политически цели, и за злоупотреба с тези служби за политически цели. Мога да ви кажа съвършено откровено, че за периода от девет години, когато бях директор на Националната разузнавателна служба, никой от държавните мъже не си е позволявал вмешателство. За тяхна чест го казвам. Нито президентът Първанов, нито премиерите Сакскобургготски, Станишев. Дори премиерът Борисов, когато аз все още бях директор, не си е позволявал вмешателство в дейността на службата или да ми се поставят някакви специални поръчки. Но аз знам добре, че под формата на реформи, тези служби бяха много бити, много удряни и те станаха податливи на политическа злоупотреба. И към днешна дата считам, че българските служби са политически злоупотребени. Една от причините да се държат на къса каишка с финансирането е именно тази.

 

Във всяка професия има само около 20% талантливи – и в медицината е така, и в учителската професия, и в журналистическата, и в разузнаването.

 

Погледнато по-реалистично, разузнаването все пак е една елитарна част на специалните служби. Качествата, които се изискват, за работа в разузването надхвърлят много качествата, които се изискват за работа в полицията, дори и във вътрешните служби, в службата за борба с организираната престъпност. Изисква се един много по-голям обем от знания, много по-голям обем от качества, психика, знаене на езици. Ще ви дам един пример, който е показателен и за днешното състояние на българското образование. Не мога да си спомня, през 2008 или 2009 г., една от двете години, по план имахме да назначим 12 офицери в службата. За да назначим 12 офицери, понеже аз бях вдигнал много високо летвата, проучвахме около 300 човека. И аз назначих 8, защото от поднесените ни кандидатури за подпис за назначване, 4 просто не ми харесаха по силата на данните, които се съдържаха в техните проучвания. В хода на проучването се налага кандидатите сами да изготвят определени материали. Въпиюща неграмотност и незнание за елементарни неща. Иначе завършили езикови гимназии или завършили примамливи професии като психология и право, но виждаш, че пишат с граматически грешки. Надявам се и сегашното ръководство на НРС да се стреми към едно високо качество на кадрите, които се назначават.

 

Оказва се, че потокът от бежанци може да обърне Европа с главата надолу. Дори не е нужно ядрено оръжие.

 

Защо може? Той на практика вече обръща Европа с главата надолу, защото Европа е разединена, Европа не действа като единен субект, държавите от Европейския съюз вторично се самонационализират, тоест капсулират се като държавни субекти. Всички тези основополагащи принципи, на които се изгражда Европейският съюз или поне трябваше да се изгражда – на откритост, този либерален модел, той практически вече не действа, не действа Шенгенското споразумение, не действа споразумението от Дъблин. Какво се получава? Всяка държава се затваря в границите си. Всяка държава се стреми да спира и да се справя сама с този поток. Само Меркел говори, че трябват европейски решения, но всеки действа самостоятелно. Тоест Европа е толкова разединена, че в очите на американците и на руснаците тя изглежда като нещо съвършено безпомощно. Всъщност и Съединените американски щати, и Русия реализират своите интереси в Европа в много по-удобна за тях среда. Дори не са мечтали за такава среда – на една невъзможна да се обедини Европа. Защото само обединена Европа може да бъде техен конкурент, техен опонент или техен добър, но мощен съюзник в решаването на глобалните въпроси.

 

Източник: а-спекто

Липсва координация в службите

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Февруари 05, 2017

  Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

  „Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
  4
 • Януари 24, 2017

  Телекрация за напреднали

  Как демокрацията се охранява от евентуалното посегателство на демоса, формулата за това е измислена отдавна и не в България. Просто у нас действа перфектно и постоянно „променя” системата, за да не се промени нищо Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  11
 • Януари 23, 2017

  Кеворкян: Защо закриха профила ми? Земя на свободните и равните ли е Фейсбук?

  Преди седмица закриха профила ми във Фейсбук. Без никакви обяснения. А пък аз мислех, че Фейсбук е „земя на свободните и дом на храбрите“, както се пее в американския химн. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  14
 • Януари 23, 2017

  Доналд Тръмп – нова ера в американската политическа система

  Като американски гражданин от български произход не мога да скрия голямото си задоволство от факта, че Доналд Тръмп е новият президент на САЩ. Когато той се кандидатира за президент, си казах: „Ето, най-после, един изключително успешен бизнесмен с огромен опит в строителната индустрия, телевизионни…
  18
 • Януари 22, 2017

  Защо абсурдната официална пропаганда все още работи

  За тези, които изучават официалната пропаганда, манипулацията на общественото мнение, психологическата обработка и принудителното подбуждане на емоциите, днешното положение не би могло да бъде по-подходящо. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  23
 • Януари 10, 2017

  Има ли въобще в България читави хора?

  Във връзка с назначаването на служебното правителство от Румен Радев в медиите се завъртя една добре позната листа от „заподозрeни”. Изсипаха се един куп познати лица от близкото и по-далечното минало. Естествено, българите се разделиха на групи и започнаха да оплюват повечето от „предложените” за…
  15
 • Януари 10, 2017

  Проф. Пантев: Прекаленият диктат води до рухване на всяка велика сила

  Антируската позиция е покриване на тест за благонадеждност Интервю на Десислава Пътева с историка проф. Андрей Пантев, носител на наградата „Голям Платонов Нобел на века” на Световната академия „Платон”. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  22
 • Януари 07, 2017

  Светът според братя Коен

  Много често киното отразява духа на времето много по-точно от всички социално-политически анализи и публицистични материали. През 2015 г. на екраните в Америка излезе поредният филм на братята Коен „Да живее Цезар”. Една леко абсурдна, както винаги при тези режисьори, комедия за Холивуд от 50-те…
  15
 • Януари 05, 2017

  Българските политици са извън борда, неспособни да разберат нито Путин, нито Тръмп, нито Ердоган!

  Нито Путин, нито Ердоган, позволиха убийството на руския посланик да се превърне в повод за нов конфликт между двете империи. Нещо повече, отношенията на сътрудничество им се задълбочиха. Родният политически елит има изопачени представи за Русия, САЩ и Турция…
  78
 • Януари 03, 2017

  Реджеп Ердоган – геополитическа кутия на Пандора

  Преди 4-5 години някои от известните френски специалисти по Турция в своите анализи сравняваха Реджеп Ердоган с Шарл дьо Гол. Невероятно! Да, така беше! Но се случиха събития, които накараха не само френските анализатори, а и повечето от техните западни колеги да започнат да наричат турския…
  16
 • Декември 29, 2016

  Доц. Дарина Григорова: Миротворците плащат с живота си

  "Показното убийство на Карлов е заради неговата фина дипломация, постигнала сериозни резултати в помиряването на Турция и Русия след свалянето на руския самолет, от една страна, и от друга, за съдействието му за хуманитарните коридори към Сирия, допринесло за освобождаването на Алепо и други…
  9
 • Декември 29, 2016

  Защо Русия граничи с Бога или произход на видовете в периферията на континента

  Човекът, когото наричат русофоб, е прозападно ориентиран, англосаксонски патриот, демократ и либерал. В България е десен и антикомунист. Рядко ляв. Важно е да се отбележи, че съзнателно или несъзнателно този човек се преживява като антропологична норма, като образец за глобално разпространение.…
  17
 • Декември 27, 2016

  Отворено писмо от един о.з. полковник

  ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ; ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО…
  26
 • Декември 26, 2016

  При Тръмп заплахата от САЩ ще бъде по-малка

  Бившият съветник на Роналд Рейгън, американският политолог Пол Крейг Робъртс, който наскоро поиска руски паспорт, даде ексклузивно интервю на кореспондента на руския вестник „Известия” Алексей Забродин за перспективите на руско-американските отношения, за истинските мотиви за желанието си да получи…
  15
 • Декември 26, 2016

  Владимир Зарев: Целият свят става все по-бездуховен, фалшив и виртуален

  Интервю на Юлия Владимирова с писателя Владимир Зарев Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  33
 • Декември 24, 2016

  Адам Загаевски: Политиката не е останала в миналото

  Интервю на Юлия Владимирова с Адам Загаевски, поет, есеист и прозаик, един от най-значимите полски съвременни поети, ярка фигура на „Поколението 68”. Загаевски бе в София в рамките на Международния литературен фестивал. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social…
  8
 • Декември 22, 2016

  Без помощта на САЩ, терористите няма да оцелеят дълго

  Интервю на Десислава Пътева с д-р Мохд Абуаси, директор на Центъра за близкоизточни изследвания Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  13
 • Декември 21, 2016

  Светът навлиза в епоха на сингулярност

  Интервю на Антоанета Киселинчева с проф. Нако Стефанов, доктор на философските науки, доктор по история, изследовател на Източна Азия Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  16
 • Декември 21, 2016

  От действията на Русия в Сирия са засегнати „други” играчи

  Интервю на Десислава Пътева с Петър Воденски, дипломат, бивш посланик на България в Турция, Молдова и Кипър, полковник от българското военно разузнаване. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  14
 • Декември 15, 2016

  Любимата мантра на десницата

  Забелязвам, че в последно време някои особено гласовити професионални протестъри, заедно с предрешени като университетски преподаватели дейци на силно политизирания неправителствен сектор, както и бивши обитатели на шлифера на Бойко Борисов отново са почнали неистово да припяват любимата си мантра.…
  20
 • Декември 13, 2016

  Всички европейски лидери играят ролята на марионетки

  Интервю на Десислава Пътева с Мохамед Ибрахим, председател на Асоциацията на сирийците в България Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  20
 • Ноември 29, 2016

  Денят на изкуплението е близо

  Ще дойде време, ,когато Евросъюза ще бъде на колене и ще моли: Русия прости! Русия спаси ни от тероризма на ИДИЛ / ДАЕШ и от фашизма! Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  58
 • Ноември 25, 2016

  ЧЕСТИТ ВИДЬОВ ДЕН!

  Европейският НЕО-ФАШИЗЪМ в началото на 21-ви век, ИЛИ: резолюция на ЕП (2016/2030(INI)) „за противодействие на анти-ЕС пропаганда от трети страни”. Фашизмът не е идеология! Фашизмът е отношение към идеологиите, били те каквито и да било: политически, религиозни, философски… Основите на фашизма са…
  45
 • Ноември 16, 2016

  Каква е връзката между Израел, AIPAC и Доналд Тръмп?

  Президентски избори САЩ 2016... Какво всъщност се случи? Израел - AIPAC - Тръмп детронираха Рокфелер - Федералния Резерв (ФЕД) - Клинтън Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  63
 • Ноември 14, 2016

  Дългия е новия слуга на злото?

  Имаме за водач на държавата „тиква”, която прекрасно изпълнява започнатата от другите „зарзавати” преди него програма за заличаване на българската нация. Тиквата стриктно си изпълнява задачата и злодеите от бялата къща, зад голямата локва са доволни и щастливи, че никога до сега не са имали толкова…
  60
 • Октомври 11, 2016

  Интервю с кандидата за президент публицистът д-р Пламен Пасков (втора част – продължение)

  Представяме Ви продължение на ексклузивното интервю с кандидата за президент публицистът д-р Пламен Пасков Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  89
 • Август 07, 2016

  Втората Световна Информационна Война. Как да победи Русия?

  Апогеят на външното информационно нападение ще се увеличава, заради което трябва да се усилват и начините на противодействие. Усилването на военното присъствие на Русия в Сирия се явява принудителна и ответна мярка във връзка с мащабното въоръжение на ИГИЛ от западните държави. Например на 26…
  53
 • Август 06, 2016

  Пет аксиоми които трябва да знаете, за да разберете случващото се в света през последните години(накратко)

  Пет аксиоми които трябва да знаете, за да разберете случващото се в света през последните години(накратко) Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  93
 • Юни 28, 2016

  Премиерът на Австралия Джулия Гилард!

  На Мюсюлманите, които искат да живеят под ислямския закон шериат им беше казано в сряда, да напуснат Австралия, след като правителството насочи усилията си срещу ислямските радикали в страната, в опит да се овладее опасността от потенциални терористични атаки.…
  41
 • Юни 22, 2016

  Източна Европа ще бъде АМЕРИКАНО–НАТО-вската "изкупителна жертва" във войната срещу Русия

  Структурите на НАТО все по осезателно се установяват в Европа. В интервю на живо за радио Спутник директорът на Центъра за геополитически експертиза и член на Обществената палата на Руската федерация , Валери Коровин, изрази мнението си, че за американците Европа не е нищо повече от еднократен…
  53
 • Юни 11, 2016

  Какво ще стане, ако един ден световните сили наложат санкции на Вашингтон

  САЩ отдавна използват икономическите санкции, като оръжие срещу онези държави, които отказват да се кланят пред Вашингтон. Но може би един ден на американското правителство ще му се наложи да опита вкуса на собственото си лекарство, написа Мартин Бергер.…
  55
 • Юни 01, 2016

  Пет причини поради които САЩ са взели решение да воюват срещу Русия

  Докато Русия многократно успява, маневрирайки дипломатически, да се измъкне от уловките на Вашингтон за конфликт, то Вашингтон удвоява напрежението и се подготвя за война Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  69
 • Април 07, 2016

  Американските ангели и руските дяволи

  Нали знаете кой е най-важният извод от излезлите до този момент данни около „панамските досиета”? В тях не фигурират имената на американски политици. Алелуя! Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  70
 • Април 07, 2016

  Храната ни е отрова

  Хората не си дават сметка, че ние сме изнесли суверенитета си в Европейския съюз. Интервю на Десислава Пътева с инж. Мариана Христова, коалиция „България, свободна от ГМО” Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  63
 • Април 03, 2016

  Защо не можем да се борим срещу тероризма?

  Краят на месец март 2016 г. бе изпълнен с драматични събития по света. В много точки на нашата планета бяха извършени терористични актове. Бяха убити невинни хора. Бяха отвлечени самолети. Темата „тероризъм” се завърна в медиите с пълна сила. За съжаление въпросите, които се задават в медиите са…
  52
 • Април 03, 2016

  Липсва координация в службите

  Интервю на Калина Андролова с генерал Кирчо Киров, директор на Националната разузнавателна служба в периода Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  57
 • Април 03, 2016

  Андрей Безруков: САЩ са пред смяна на курса

  Противопоставянето между Москва и Вашингтон ще отслабва с времето, но няма да изчезне напълно Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  66
 • Март 29, 2016

  ОТКРОВЕНИЕ - Едно интервю с Георги Николаев

  Георги Николаев: „Искам да благодаря на Фейсбук Страницата „Свободен ум“ и в частност на Тодор Алексов за предоставената възможност да дам интервю за една от малкото останали страници във Facebook и интернет изобщо, която формира своето мнение не въз основа на „четвъртата власт“.…
  68
 • Март 22, 2016

  Брюксел стана жертва на собствения си белгийски джихадизъм

  – Г-н Чуков, как ще коментирате това, което се случи днес в Брюксел? – Трагична, покъртителна ситуация, която наистина представлява удар в сърцето на Европа. За съжаление, множество факти и данни, които излизаха напоследък, в някаква степен обуславяха това, което можеше да се случи, тоест,…
  65
 • Март 22, 2016

  Меркел трябва бъде изолирана и съдена. Лидерът на Европа е Виктор Орбан

  Днес Европа плати поредната цена за безумната политика на Ангела Меркел, която като смъртоносен вирус се разпространи в целия Европейски съюз. Дори нашият толкова послушен премиер, който за всяка своя стъпка се съветва с началничката от Берлин, днес заяви, че политиката на европейските държави към…
  71
 • Март 22, 2016

  ЕС в ролята на пудела

  Брюксел още веднъж показа, че се върти тотално в орбитата на „партията на войната” във Вашингтон. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини призова страните-членки на ООН да въведат санкции против Русия. Нещо повече. Тя…
  49
 • Март 19, 2016

  Дипломат: САЩ използва тероризма за да сваля неудобни режими на управление

  Западът използва някой радикални групировки като инструмент за вмешателство във вътрешните работи на други държави, с което се обуславя разпространението на тероризма в света, смята Владимир Андреев. Западните страни начело със САЩ разглеждат и продължават да разглеждат терористичните организации…
  48
 • Март 18, 2016

  Открито писмо от Григор Лилов

  ОТКРИТО ПИСМО ОТ ГРИГОР ЛИЛОВ До Народното събрание Правителството Главния прокурор Финансовият министър Владислав Горанов Фонда за гарантиране на влоговете Големите национални медии Обществените БНТ и БНР Копия: Техни Превъзходителства Посланиците на държавите-членки на ЕС Членовете на Европейския…
  68
 • Март 18, 2016

  По-скоро е необходим преврат!

  В четвъртък, 23 юни 2016 г., във Великобритания ще се проведе референдум да остане ли страната в ЕС. Това наложи на специална среща в Брюксел да се договорят отново някои точки съобразно Великобритания. Френският Libération определя срещата в Брюксел като „битка за запетаите”. Точно във времето,…
  99
 • Март 18, 2016

  Иво Христов: Не България, а Орбан може да тропне по масата

  Руски фактори заявиха, че влизат в Сирия за няколко месеца и имат ограничени задачи. Това значи да подкрепят управлението на Башар Асад. Имаме частично изтегляне на руските сили. В Сирия започва сезона на пясъчните бури и не може да се използва авиация. Русия запазва две основни бази. Асад е на…
  107
 • Март 17, 2016

  Русия печели. Свиквайте.

  Колкото и добре подготвена да е една военна операция, колкото и оправдана да изглежда от геостратегическа и даже от морална гледна точка, винаги е по-хубаво, когато тя завърши. Защото военните действия, независимо че понякога изглеждат справедливи и дори неизбежни, все пак са по-лошият вариант,…
  85
 • Март 17, 2016

  Изненадващият 3 март

  Внезапният патриотичен изблик е имунозащитна реакция. Ако не осмислим промяната в настроенията, рискува да мутира в автоимунно заболяване, чието име е известно Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  92
 • Март 16, 2016

  Димитър Йончев: Изтеглянето от Сирия е знак, че светът няма работа с агресор

  Кое накара Русия да започне така рязко извеждането на своите войски от Сирия? Може ли да се смята, че паралелно е вървял задкулисен преговорен процес, за който ние не знаем? Първото, което следва да се отбележи е, че събитието беше поднесено театрално. Вижда се, че се преследваше максимален медиен…
  93
 • Март 16, 2016

  При задължително гласуване, партиите стават банки

  Народното събрание отхвърли предложението държавната субсидия за партиите да бъде намалена при задължителен вот Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  77
 • Март 15, 2016

  Ван Дам: Рокфелер и Ротшилд няма да допуснат Тръмп да стане президент на САЩ

  Белгийският актьор Жан Клод Ван Дам заяви, че кандидатът за президент на САЩ, Доналд Тръмп няма да спечели изборите, тъй като това няма да бъде допуснато от семействата Рокфелер и Ротшилд. "Интереси нямат, както Рокфелер, така и Ротшилд. Това са сериозни семейства доминиращи на континента от…
  146
 • Март 15, 2016

  Войната срещу баба ти на село

  "Почина пребитата от крадец 94-годишна жена във Видин" - 10 ноември 2015 "Душат баба Дона с възглавница" - 12 март 2016 "Изроди пребиха 80-годишна в София" - 4 януари 2016 "Пребиха възрастна двойка в Пловдивско" - 11 януари 2016 "Брутално пребиха възрастна жена за 5 лева" - 19 септември 2015…
  93
 • Март 14, 2016

  Политическа шизофрения и манифестно безплодие

  Има в България един специфичен вид политици и партии (като ДСБ и техния лидер), които много държат да бъдат възприемани като олицетворение на морала, като квинтесенция на интелигентността и като въплъщение на непогрешимостта. Непрекъснато се стремят да ни убедят, че се занимават с тази неблагодарна…
  75
 • Март 13, 2016

  Сусу? Проказа в банковия свят

  За три дни от три страни в Европа три ясни сигнала, че банковата система - каквато я знаем в Базелската ера (от 80-те години и засега), - от една страна, се е откъснала от реалния свят и витае в лихвената безтегловност на своите си финансови пазари, а от друга, се разпада. Видимо не го разбира,…
  84
 • Март 13, 2016

  За мигрантите връщане назад няма. Ще тръгнат към България през май

  Илия Налбантов е роден на 4 октомври 1957 г. Служил като офицер в българската армия от 1979 до 1999 г. От 1999 г. до сега работи като експерт в областта на политиката на сигурността в Министерство на отбраната. От август 2014 г. до юни 2015 г. е началник на политическия кабинет на военния министър.…
  135
 • Март 13, 2016

  ПЛАНИРАНАТА ПРИНУДИТЕЛНА МИГРАЦИЯ – ЦИОНИСТКАТА ВОЙНА СРЕЩУ ЕВРОПА

  Ако агресия срещу дадена чужда страна означава да бъде натоварена социалната ѝ структура, да бъде съсипана финансовата ѝ система, тя да се откаже от териториите си заради бежанци, търсещи убежище, то каква е разликата между този вид агресия и другия вид агресия, от по-класически тип, когато някой…
  131
 • Март 13, 2016

  Изпират мозъците на децата ни

  Учебните програми и плановете, по които са изготвени учебниците и помагалата, имат една основна функция и тя е да дебългаризират и денационализират българчетата в училище. Те нямат за цел да създават едно здраво българско и гражданско самосъзнание у децата, а по-скоро една аморфна маса без…
  187
 • Март 12, 2016

  Унищожената България. От кого?

  Едва ли някой не е наясно, че разрушаването, плячкосването и унищожаването на България са дела, които се случват действително и системно, всеки ден, вече повече от четвърт век. Особено видими са резултатите от това в малките градове, изпълнени с блуждаещи и обезверени хора, в малките села, оставени…
  246
 • Март 12, 2016

  Леонид Решетников: България е по-стара от Русия, дала ни е вярата

  България е по-стара държава от Русия и ни е дала вярата, между двата народа има братство. Това заяви известният руски политик и общественик Леонид Решетников, директор на Института за стратегическия изследвания при администрацията на руски президент, който пристигна в България за канонизацията на…
  155
 • Март 12, 2016

  Чия безопасност е по-важна: на чуждите бежанци ли на собствените жени?

  Почти 90% от мигрантите са или непълнолетни момчета, или млади самци. Макар и Швеция да е страната на почти въплътеното равноправие, тя стана за жените една от европейските държави, в които те са най-малко защитени. „Защо Швеция допусна миграционна политика, която по абсолютно очевиден начин…
  201
 • Март 12, 2016

  Доц. Григорова: Западът гледа на Русия като на плячка, иска да я консумира

  Комплекс и радост - и двете едновременно. Това, според доц. Дарина Григорова, е усещането на българина за националния празник 3 март. Според нея въпросът дали 3 март да е националния ни празник винаги ще повдига. Отношението е много дълбоко, защото става дума за свобода, дарена свобода.…
  93
 • Март 12, 2016

  Реза Саджади: Саудитска Арабия се надяна на своята „ос на злото“

  Голям приятел на Русия, бившият посланик на Иран в Москва Реза Саджади, който сега е съветник в Съвета за сигурност на ислямската република, отговаря на въпроси за руско-иранските отношения, за отношенията със Запада, за машинациите на Саудитска Арабия и Катар, за ситуацията в Сирия и цените на…
  98
 • Март 12, 2016

  Крахът на Европа на забавен каданс - Пепе Ескобар

  Като започнем с неуспешния опит за разчистване на „Джунглата” край Кале и стигнем до ужасяващата ситуация на гръцко-македонската граница, ЕС се пука по шевовете под натиска на мащабната мигрантска криза. Признават го, макар и неофициално, дори излезлите сякаш изпод перото на Кафка брюкселски…
  146
 • Март 10, 2016

  За жалките брюкселци и българските „ердоганчета“

  Фотография: Антоанета Киселинчева "Не, това не е Рио де Жанейро“, тъжно казва Остап Бендер, докато наблюдава убогия вид на поредния провинциален съветски град. Не, това не са лидери, тъжно отбелязваме ниe, докато гледаме как най-важните лица в Европейския съюз се умилкват за пореден път на турския…
  97
 • Март 09, 2016

  САМО В АБСУРДНИ ДЪРЖАВИ КАТО БЪЛГАРИЯ

  САМО В АБСУРДНИ ДЪРЖАВИ КАТО БЪЛГАРИЯ е възможно гражданин, помогнал на правозащитните органи и задържал група престъпници, извършили престъплението "Нарушаване на държавната граница", да бъде даден под съд! Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  214
 • Март 08, 2016

  Това са 5-те минути слава за Турция. Отпорът в Източна Европа ще е чутовен

  Интервю на Христина Христова с д-р Калоян Методиев – Стана ясно, че в Брюксел сделката между ЕС и Турция остава с отворен финал до следващата среща на 17 март. Според теб Европа ще приеме ли условията на Давутоглу за безвизов режим на турски граждани от юни т.г. и защо Турция толкова много държи на…
  128
 • Март 08, 2016

  Лидерите на ЕС не смеят да назоват името на виновника за масовата миграция

  Главните причини за мащабното преселение към Европа са две: Първата и най-дълбоката е масовата оскотяваща бедност в Африка, Близкия и Средния изток и свързаната с това социална поляризация между Севера и Юга. От електронните медии и от разкази на познати бедните хора в Африка и Азия научават как се…
  148
 • Март 07, 2016

  Българин живеещ в ЮАР: Засрамете се, Киряк Стефчовци!

  Макар че съм далече от Родината, с изненада установих, че в България 3-ти март – денят на Освобождението от турско робство, не се е чествал подобаващо от страна на властите. Нещо повече, журналисти от националните медии са били заплашени с уволнение и предупредени да не коментират от какво сме се…
  192

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…