Глобализацията – това е антихриста, който е дошъл да излъже всички култури и народи.

По време на XXто заседание на Всемирния Руски Народен Събор се изказа Московския и Всеруски Патриарх Кирил. Особено внимание |Патриарха отдели на проблемния диагонал с Запада, отбелязвайки, че западните „ценности” водят към „обезчовечване на света”. Между другото, една от основните мисли на Патриарха – признание на Данилевските паралелни пътища за развитие на обществата ни.

 

Философа и главен редактор на телевизионния канал Царьград, Александър Дугин изкоментира основните акценти на речта в предаването „Нашата страна”. По негова оценка, спора между славянофилите и западняците все още не е решен, а ние на фона на глобализацията-антихрист трябва да се подготвим за последната битка за света.

 

 

Спора между славянофилите и западняците все още не е решен

 

Предполагам, че това е най-важното събитие. Доколкото конфронтацията между Русия и Запада е достигнала своята кулминация. Ние сме на прага не на „студена”, а на „гореща” война. В Сирия, в Украйна. И сега е подходящото време духовните лидери, религиозните лидери, лидерите на руския народ (жители на Русия и тези които живеят в чужбина) да дадат отговор, дълбок, спокоен, фундаментален, на въпроса какво се случва. Да определят позиция. Да обозначат кой с кого влиза в конфликт. Да сплотят мислите и силите си. И да се върнат към тематиката която беше главна в XIX век. Не случайно името на темата на този Събор „Русия и Запада ...” повтаря заглавието на главната книга на Данилевски „Русия и Европа”.

 

В нашето общество, както каза Патриарха, все още не е решен въпроса между патриотите и западняците, между славянофилите (към които принадлежи Данилевски и към наследството, на които безусловно принадлежи огромното мнозинство на нашия духовен и интелектуален елит) и западняците, които са представлявани от либералния клан и които са малцинство.

 

До момента този спор не е решен. И наистина видяхме кой припозна славянофилството в неговия съвременен вариант, чии интереси и чии мнения изразява Всемирния Руски Народен Събор, и кой се придържа към принципа на догонващо развитие.

 

Когато президент беше Медведев, се създаваше впечатление, че ние се движим точно в посока на това догонващо развитие, за което съвсем точно говори Патриарха. И ние виждаме, че с завръщането на Путин отново, както и до 2008 година можем да се движим по собствен път. И ние сме стъпили на него и вървим по него.

 

Защо го нямаше лидера на „Единна Русия” Дмитрий Медведев?

Руските партийни лидери по време на събораРуските партийни лидери по време на събора

 

Вътрешни противоречия в партията „Единна Русия”. Това са вътрешните противоречия на нашия политически елит, който не е изхвърлил окончателно от себе си западнячеството.

 

Аз така разглеждам и интерпретирам символизма в отсъствието на лидера на „Единна Русия” на фона на това, че всички останали лидери на политически движения присъстваха лично, изказваха се от свое име и от името на тези които представляват в парламента и в Държавата, в подкрепа на тази идея. Показвайки така сплотеността на нашето общество.

 

Събор на множество изповеди: всички са обединени от любовта към Русия.

 

И изказването на Талгат Таджуддин, главния мюсюлманин в Русия, и на равина Шеевич ... Те като правило винаги участват в заседанията на Всемирния Руски Народен Събор. И почти винаги именно техните изказвания се отличават с по-емоционален, по-разгорещен и по-силен и последователен руски патриотизъм. Защото те се считат за неотменна част от нашия Руски свят, част от нашата Руска цивилизация. |Те не обмислят своите изповеди, те са верни и последователни на своите принципи и религиозни учения.

 

Но те живеейки в Руския свят, който беше създаден от Руската Православна Църква, се сплотиха с него. Руския народ е в историята, сплотявайки се около Христос. Те разбират, какво значение има това духовно основополагане и за тяхната собствена история. И те са не просто лоялни, те влизат в Всемирния Руски Народен Събор не по принуда или по необходимост. Те присъстват тям като Руски патриоти.

 

Върховният мюфтия на Русия Талгат Таджутдин заедно с руски митрополитВърховният мюфтия на Русия Талгат Таджутдин заедно с руски митрополит

 

Постмодернизъм – враг на всяка традиционна религия

 

В това отношение Събора наистина събира и обединява, той не противопоставя. И показва цялата дълбочина на традициите. Всъщност не случайно говорим за традиционни ценности. Всяко утвърждаване винаги съдържа в себе си и част вътрешно отрицание. Не какви да е а именно Традиционните. Традиционните, а не съвременните, не модернистичните. Традиционните, които идват от дълбините на времето. И тези хора, които изповядват традиционните религии – те естествено се солидарни с откъсването от радикалния секуляризъм (секуляризм), за което днес говори Светия Патриарх, отхвърляне от постмодернизма, отхвърляне на сегашния западен строй, който не е съвместим с ценностите на нито една от традиционните религии.

 

Разбира се, това днес е абсолютно антихристиянски западен свят. Някога той е бил християнски. Но днес той е съвсем откровено антихристиянски. Но той е не просто антихристиянски, той се проявява и против ислямската религия и юдейството. Това е чисто и просто материализъм, дехуманизирана, роботоподобна цивилизация. И тя идва към нас.

 

Правоверния мюсюлманин не може да бъде привлечен към радикалния тероризъм.

 

Патриарха се изказа не толкова като политик, а по-скоро като носител на истината. Като духовно лице той има право да назовава нещата с истинските им имена. Той е обърнат към вечността. Той вярва в вечния живот. Той разбира че отговаря пред Страшния съд, в който той вярва истински.

И затова всички земни ограничения, като политическата рамка, за него са тесни. И той ги прекрачва с лекота. В дадения случай, според мен, Патриарха засегна най-важния проблем, който ние в политиката и дипломацията постоянно се опитваме да заобикаляме.

 

Известно е, че зад радикалните ислямистки терористични групи стоят геополитическите интереси на САЩ и други страни (вкл. Израел), които манипулират с тези процеси.

 

Рационалността изисква да не се свежда манипулацията до решимостта на хора да отиват на самоубийствена смърт, което ние категорично отхвърляме, освен ако не им се даде за това сериозно основание. И това основание се явява съвременната западна цивилизация, която в действителност поражда колосалното зло. И за борба с това зло могат да бъдат мобилизирани искрени и наистина дълбоко честни хора.

 

И това наистина е много силна стъпка. Защото в действителност ако ние сме православни християни, ако сме руска евразийска цивилизация, същевременно категорично против западните изкривявания и западните постхуманни (по същество нечовешки, за което говори Патриарха), ако сме солидарни с Патриарха, то ние показваме истинския път на противостоянието. Не терористичен, а мирен, основан на любов, на първо място любов към Бога, на любов към традициите и собствения народ, към собствената история.

 

Към нас да идват тези, които са решени на война със съвременния свят. Към нас, към Русия, към православието, към нашата християнска борба за вечност, за Христос и за истината. А не да се поддават на тази уловка на хората, които ползват благородната ненавист към съвременния Запад, сами стават съучастници на това престъпление. Това е капан и за това Патриарха се изказа съвършено ясно.

 

Симфония: Патриарха облича руската мисъл в думи, а президента в дела.

 

Обърнете внимание, как се разпределят в известен смисъл функциите между Патриарха и Президента. Патриарха говори, и всъщност това е най-главната сила на Църквата и духовните лица – неговите слова. Това са свещения негов „глас” слова. А президента действа. Не защото така е казал Патриарха и не защото така казва Църквата. А защото така казва нашата история и така казва нашия народ.

 

И патриарха облича в думи това което чувства всеки от нас, всеки руски човек. А Президента го претворява в дела. И се появява тази въпросна симфония, по византийски модел, когато духовната и светската власт са в пълно противоречие с модерното, и единни в общата си стратегия. Едната част на клона, духовната власт спасява душите, а светската власт спасява тялото.

 

Но това е симбиоза. И не просто в името на народа или на Държавата, а в името на Христа и в името на истината. И тогава всички работят заедно, в сътрудничество, сработват се помежду си. И светската власт, в лицето както на византийския император или нашия Президент, и в лицето на Патриарха, като глава на Църквата, и в лицето на народа , защото Събора е руски народен. И в лицето на цялата Държава, включвайки всички тези етноси, култури и религии, които също се оказват в нейните граници. Така наистина вселенската мисия беше озвучена. И наистина това е противопоставяне на Русия със Запада – това е не само противопоставяне на една страна с група от други. Това е противопоставяне на два типа човечества, каквито има навсякъде.

 

Дайте ни право на собствено битие, казва Патриарха от името на целия руски свят.

 

”Следвайки великия руски учен Данилевски, да се признае факта на паралелен път на развитие на обществото ...” – това са фундаментални слова. Това са златни думи. Те формулират теорията на многополярния свят. Те ни напомнят за великите руски мислители, такива като Данилевски или Трубецки. Които са обосновали разнообразието на цивилизациите, разнообразието на културно-историческите типове.

 

Защо не ни харесва Запада? От къде е войната, която сега се води между нас и американците – и в Сирия и в Украйна? Ето в тези думи трябва да се търси отговора. Ако Запада признае това разнообразие на цивилизациите, той ще признае правото ни на съществуване, на структуриране на особени традиции, особени култури, той ще признае не само нашите интереси, но и нашите ценности. И тогава ще се обръща към нас и с другите цивилизации – с китайската, с индийската, с исляма, като с равни, признавайки нашето право на съществуване.

 

Но те ни натрапват своите критерии. Те казват: ние сме цивилизовани, а вие варвари. Ние сме универсални а вие локални, селяндури и архаични. И ние ще ви покажем бъдещето, ще ви покажем какво е това прогрес. Догонвайте ни, признавайте нашето лидерство и в крайна сметка застанете пред нас на колене.

 

Председателят на отдела за външни връзки на Московската Православна Църква митрополит Иларион се здрависва с руски равинПредседателят на отдела за външни връзки на Московската Православна Църква митрополит Иларион се здрависва с руски равин

 

Ако това беше религиозна цивилизация, можеше и да има право. Ако Западната империя се основаваше на духовни, религиозни, небесни ценности, ако беше вярна на Христос, може би щеше да си струва да се замислим. Но когато виждаме, че тяхната ценност е сатанизма, почти неприкрит антихуманизъм, разрушаване на всички традиционни основи на цивилизацията, на нас ни остава да отговорим: Не, ние ще ви признаем когато престанете да искате от нас да вървим по вашия път. Вие можете да съществувате, но само сами за себе си.

 

И ето това са нашите граници. И сега войната е за тази граница. Оставете ни на мира, дайте ни право на бит, казва Патриарха от името на целия Руски свят. Той показва нашата платформа. Ние воюваме за многополюсен свят, в рамките на който руската цивилизация, нашето православие, византийската цивилизация, могат да съществуват и са длъжни да съществуват. И ние няма да отстъпим от тази позиция.

 

Днес християните на Запад – това е просто маргинално малцинство.

 

В нашата история е имало така наречения християнски момент, когато в XIX век Свещения Съюз – различните християнски общности в лицето на своите господари – осъзнали опасността на така зараждащия се съвременен свят, секуляризма, от който израстна съвременния глобализъм, за който говори Патриарха. Да, имаше такъм момент. Но той е в историята от преди 200 години.

 

В действителност, глобализацията се е подреждала постепенно. Западния модел на просвещение, модернизма се е формирал започвайки от XVII-XVIII век, а сега вече достига апогея си. И това се превръща в заплаха за всички култури.

 

Западът отдавна вече не е християнски. Но не е християнски от 10 или 20 години. Той не е християнски от няколко столетия. По същество християнското в него изчезва все повече и повече. И днес християните на Запад, това е просто някакво маргинално малцинство, с което никой не се съобразява и което в края на краищата става безгласна буква и в политиката и в културата и в образованието. На тях им дават възможност да съществуват като частен субект в периферията на обществото. Да, там са, моля избирай – на едно ниво с хора които вярват в какво да е или не вярват в нищо. В личен план им дават право да съществуват. Но като цивилизация, като общество, разбира се то отдавна не е християнско в западните страни.

 

Глобализация – това е антихриста

 

Патриарха казва, че проблема не е в националните интереси – например на западните страни или на Америка. Работата е там, че глобализацията – това по същество е дело на антихриста. Той е този, който е дошъл за да измами всички култури и народи. За нас това не е спор между западните християни или даже християни от един тип, като протестанти и католици. Между тях е имало кървави и тежки войни. Противопоставянето между нас православните източни християни и западните християни е още по-дълбоко отколкото между протестанти и католици.

 

Но даже не това е въпроса. Днес воюват светлината и тъмнината. Ада и Рая дори ако искате. И това което представлява глобалистичния проект и силите които стоят зад него, ги има във всяко общество. Тяхната цитадела е в САЩ, втората отбранителна линия е Европа. Но тях ги има във всички общества. Това са агентите на дявола, застъпниците на: западния път на развитие, универсални ценности, граждански общества. Права на човека. Те се именуват много добре: хуманитарни мисии или фондове „Открито общество”, или някакви НПОта, които все едно помагат на нас онеправданите.

 

Всъщност това е мрежа от агенти прокарващи влиянието на глобализма, които искат да подчинят на спекулативните си антихристиянски ценности и идеи, да оплетат в своята мрежа цялото човечество. Ние не можем да се справим с глобализма единствено в Русия. Никога няма да победим тези мрежи, ако не търсим съюзници и извън границите ни, вкл. В тези същите западни общества. Защото ние виждаме как се разцепва Америка. Половина Америка, която подкрепя Тръмп, сега отхвърля глобализма, който е въплътен в Хилари Клинтън. Не случайно я наричат „Кървавата Килъри” – от килър, убиец.

 

Не остана нито равенство, нито братство: отиват към свобода от човека

 

Наистина, на Запад имаше и равенство и братство. Отхвърлиха ги и остана само едната свобода. Субекта на свобода е либералната версия на демокрацията. След това за субект на свободата признаха индивидиума – това е много важно, че всъщност е лишения от свободи. Свобода от държавата, от народа, от пола – днес, а утре и от свободата от човека – за това Патриарха също спомена.

 

По този начин и това което каза Патриарха за демокрацията, която днес се тълкува не като власт на болшинството както преди, както винаги, както в Гърция например, а като власт на малцинствата, на различните малцинства. В това число на сексуалните малцинства, етническите малцинства, просто на малцинствата. И сега тези малцинства узурпират в рамките на либералната глобализация, правото да говорят от името на човечеството. Те казват: ние говорим от името на човечеството. А всъщност говорят от името на малцинството. И само се опитай да им го посочиш, веднага обвиняват противника в популизъм все едно те са мнозинство. А болшинството може да избира при определени обстоятелства тоталитарна, авторитарна система или така нататък. Но там привеждат цялата си аргументация към това, че ако вие сте против малцинството значи вие сте привърженик на тоталитаризма, и от там всички произтичащи последствия.

 

Негово велико правосвещенство патриарх Кирил - патриарх на РусияНегово велико правосвещенство патриарх Кирил - патриарх на Русия

 

И това не е просто криза. Бих казал така: това е логически завършек на проекта на модерното, който в неговите последни фази изглежда доста по-ужасно отколкото в началото. В началото е изглеждало като благороден стремеж да се освободи човека от различни видове ограничения.

 

Модерното и древната игра на робство

 

Интересно е, че робството в последните векове в Америка и в незначителна част от Европа е протекло заедно с този проект на модерното. Ние не се замисляме, че през цялото Средновековие заедно с християнството започвайки от IV век, постепенно за няколко века в християнския свят робството изчезва. Нямало го е. Възродили са го точно носителите на модерното, създателите на модерните съвременни колониални империи. И така в Новото време отново възникнало робството.

 

Робството не просто се носи от древността. Робството е било създадено именно в контекста на просвещението. И това е много интересно. След това те започнали да го премахват. Но всъщност в Америка последните закони на Апартейда са били отменени едва 50-те години на XX век. А на нас ни се струва, че последните роби са били египтяните строили пирамидите. Последните елементи на расовото робство са отменени в САЩ, но не са надживени и до момента. Само отменени законодателно през 50те години. И тези хора ни учат нас на някаква си демокрация.

 

Много важно е, че всъщност в началото е изглеждало че освобождаването на човечеството е благородна цел. Но ние забравихме, че освобождавайки се от Бога, ние се освобождаваме от собствената си същност. И тези етапи в началото изглеждаха симпатични – общество на справедливостта, равенството и братството. Завършваме реализацията на този масонски план, защото това са три масонски лозунга: свобода, равенство, братство – завършваме с това, че се освобождаваме от самия човек. На финала, днес ние наблюдаваме към какво сме се движили.

 

И процеса на глобализация – това не е просто отклоняване от курса на човечеството от пътя на прогреса, всъщност това е венеца на прогреса, както го разбира съвременното западно общество. Т.е. ние сме финалната страница, ние сме терминала. Ние всички пристигнахме. Пристигнахме там, за където всички от новото време пътуваха.

А дори не беше нужно да се движим в тази посока. За това говорят представителите на традиционния мироглед, консерваторите и тези институции към които се причислява Руската Православна Църква, които вярват в битието и вечността.

 

Паралелните пътища на развитие – самобитност и право на съществуване

 

Принципа на универсалния път на развитието на човечеството, т.е. идеята на прогреса е възникнала достатъчно късно, в XVIII век. Тя е възникнала в тесни интелектуални кръгове на просветители, в частност Тюрго. И в началото това е била хипотеза за това, че цялото човечество се движи към една цел с различна скорост, но в едно направление. След това немския етнолог Бастиан продължил тази идея, утвърждавайки че всички хора са с еднакви идеи по рождение, затова те просто се развиват с различна степен на ефективност. В известен смисъл това била малка научна хипотеза, с която били съгласни шепа хора. И като хипотеза тя имала право на своето съществуване.

 

Но постепенно тази доста спорна и неприета от научните и философски среди, същевременно антирелигиозна, атеистична, материалистическа хипотеза била „вкарана в храма”. И тя станала не просто обект на експанзия. Тя започнала да прониква във всички форми на мислене, във всички форми на образование. Защото идеята за прогреса се явява идея сатанинска.

 

Бог е създал света по най-добрия образ. Той твори света прекрасен и пълен с любов. И той дава свобода на човек или да избере този свят и да въздаде хвала Богу или да се отвърне от Бог. И тогава човек превръща рай в ад със собствените си ръце. Бог не е създавал ада. Човека създава тази чудовищна конструкция.

 

Александър Дугин - гл.редактор на медия ЦарьградАлександър Дугин - гл.редактор на медия Царьград

 

Но в един момент ние забравяме какво сме загубили. Ние преставаме да се обръщаме към нашето минало, преставаме да търсим рая, загубен някога от самите нас. Съвсем забравяме за Бога, забравяме за разкаянието и казваме: така и трябва, така и трябва без Бог, и така е добре и това е прогрес. И точно тази идея ни води към глобализма. Тази идея ни води към една единствена мисъл, към една единствена цивилизация, към универсалния път на развитие на цялото човечество. Но всъщност, ако ние изначално не виждаме Бога, безсмъртието, антологията на вечността, не признаваме битието във вечността, ако цялото битие предполагаме само във времето, ние към нищо друго освен към ада няма как да стигнем. Това се случва днес.

 

Наближава последната война за света

 

И ето идеята за паралелното развитие на света – това е меко казано. Защото тази цивилизация която идва към нас, тя няма да ни слуша. Длъжни сме да го кажем. И духовните пастири от Руската Православна Църква, ако никой друг не го казва, са длъжни да заявят, че нашата цивилизация е отделна. Следвайте своя път, какъвто сте си го избрали, но признайте и нашия път.

 

Но нашия път, руския път, е основан на съвсем различни принципи. И това в края на краищата, тази духовна война, световна война, война на духа, която се явява най-важното съдържание на конкретната геополитика, е вече „гореща” война на прага на която стоим или която от части вече е почнала.

 

Всъщност в Сирия войната не е случайна. Ето говорим за Алепо, за това че Алепо стана град-побратим на Волгоград, и също преживя такава страшна история. Това са всъщност доста символични моменти. Това е единна борба за Бога, светлина и дух, която се води срещу противниците му.

 

И тук разбира се не следва да се спираме на чисто механичните аспекти. Това е много важно – и оръдията и ядреното оръжие. Но най-главното ни оръжие се явява вярата, явява се истината и Бог. Ако се борим само за интересите на собствената си кожа, Бог няма да е на наша страна. А ако на първо място се бием за истината, за светлината и за Бог, за нашата Църква, за нашата вяра, тогава даже и да сме слаби Бог ще бъде на наша страна. Има сили които Го предизвикват, но не и такива които могат да Го победят.

 

И точно това е духовната битка, последната битка към която стремително се приближаваме. Патриарха просто напомня, за какво воюваме, какво отстояваме и с какво си имаме работа. И този доста акуратен и коректен образ на врага който посочи Патриарха, ако се вгледаме по-внимателно, ще видим лицето на дявола върху грозна картина, която описа Патриарха.

 

Запада предлага лъжа

 

Ако бихме били независим, ако бихме били свободни, то тогава можем да посочваме какво е необходимо. Опитайте да посочите на Запада това което не съответства на нормите им на политическа коректност или либерално-демократични принципи. Всеки може да опита. В началото ще бъде отритнат от обществото. А после ще бъде обвинен в най-страшните грехове, политически, идеологически и накрая ще се окаже зад решетките.

 

Това е свободата която Запада подарява – чиста демагогия. Това е абсолютна тоталитарна идеология, която е търпима и толерантна само към тези, които съблюдават същите принципи. Всяка идеология е с търпимост само към еднакво мислещите с нея. Ако мислим като либералите, ще ни позволят да живеем. А ако сме на друго мнение, няма да ни позволят.

 

Ние не можем да излезем извън пределите на човека

 

Този свят в който живеем – това сме всъщност самите ние. И това което е вътре в нас и това което е извън нас – това е едно и също. Това което става в сърцето ни, това се случва в други мащаби в международните отношения в обществото. Всичко това е един човек. Ние не можем да напуснем пределите на човека. И сблъсъка на цивилизации – това е сблъсък на хора. И това което става в сърцата ни когато избираме, както правилно казахте между Бог и дявол, когато избираме между егоизъм и взаимопомощ, любов и служба към ближните. Това се случва и на ниво цивилизации, и на ниво народи, и на ниво исторически процеси. Ние сме хора и всички събития в човешкия свят са тясно свързани помежду си.

 

И се говори че Царството Божие е вътре в нас. Ако ние самите го постигнем то и извън нас ще бъде рай. Но ако го загубим в сърцата си, то любимия рай незабавно ще превърнем в ад. Затова разбира се, духовното измерване на противоречията на цивилизациите, в което се намираме в момента, то се явява най-главното. И в крайна сметка, ракетите, войските, дипломатическите спогодби, тръбопроводи, газопроводи, инфраструктури се явяват материално бреме на доста прости но съществени неща, които се случват в сърцата ни и в душите ни. Това са само атрибути. Спокойно може и без тях.

 

 

Патриарха изказа руската стратегия

 

Изключително е, че Патриарха се върна назад към антологията на руската философска мисъл. Той си спомни за философията на Данилевски. Напомни че това вече го имаме и вече сме го измислили. Не трябва да откриваме велосипеда, не ни трябват нови демокрации, не ни трябва ново построяване на развитието на обществото. Всичко е отдавна измислено. Просто следвайте това, чуйте това, заемете се в крайна сметка с самообразоване – не е толкова сложно. Всъщност аз вече се съмнявам способни ли са някой да възприемат такива елементарни истини.

 

Но така или иначе това което Патриарха изнесе в своята програмна реч, без да се страхувам от тази дума, навярно е точно така – това е най-важното. И когато Президента приветства откриването на Събора, и той говори за това колко важно е това което се случва в момента. Колко важна е тази тема сега. Защото това за което Президента говори през тази завършваща година, се превърна и в епилог от страна на Патриарха. Всички тези послания, микропослания, които можеше да бъдат уловени на форумите, конгресите, които Президента отправяше към Западните общества, всичко това сега беше събрано като бижу на верижка. И ти го държиш в ръцете си и разбираш: погледнете, вие можете да го откриете на всяка страница, да го препрочетете, да го преведете. И да разбереш с какво живеем и накъде се движим.

 

На мен ми се струва че Президента твори, въплъщава в живота, тази същата народна руска стратегия, но на дела. Той ползва друг език. Нашия президент е човек на делата. Той не е толкова по речите, колкото на делата. И неговите дела са знаците и фигурите, въплътени в историята, въплътени на територията, въплътени в конкретни огромни мащаби на същата тази дълбока руска идеология, която обозначи Патриарха.

 

Източник

Превод: Христо Д. за Анонимус Инфо Агенция

Александър Дугин: Приближаваме се към последната битка за света

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Март 01, 2017 В ОБЕКТИВА

  Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

  Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения: Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Февруари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Данните, които преобърнаха света

  Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.…
 • Януари 27, 2017 В ОБЕКТИВА

  Автобиография на един български Офицер с главно "О"

  МОЯТА БИОГРАФИЯ - ИЗПОВЕД НА СТАРИЯ БЪЛГАРИН Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 27, 2017 В ОБЕКТИВА

  Автобиография на един български Офицер с главно О

  МОЯТА БИОГРАФИЯ - ИЗПОВЕД НА СТАРИЯ БЪЛГАРИН Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 23, 2017 В ОБЕКТИВА

  Дигиталният хероин или как екранът превръща децата в психясали наркомани

  Сюзън купува ай-пад на 6-годишния си син Джон, когато е в първи клас. „Мислех си – защо да не е в крак с живота?“ – ми каза тя по време на сеанса. В училището на Джон са започнали да използват електронни устройства при все по-малки и по-малки ученици, и учителката по технологии говори възторжено за…
 • Януари 18, 2017 В ОБЕКТИВА

  Ето за какво убиха Кадафи

  1. Бензинът бе по-евтин от водата; 1 литър бензин струваше 0,14 $. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 10, 2017 В ОБЕКТИВА

  Досиета в дигиталната ера

  Боравенето с личните данни в САЩ подвига сериозни въпроси в Европа, а България подписва споразумения с Вашингтон и май отново тича пред вятъра Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 07, 2017 В ОБЕКТИВА

  WikiLeaks: „Не позволявайте Белият дом отново да унищожи историята!”

  WikiLeaks обяви награда от 20 000 долара за информация, която се отнася до неправомерното унищожаване на каквито и да било документи от служители на администрацията на Обама. Възнаграждението ще бъде предоставено „за информация, която може да доведе до ареста или разобличаването на представител на…
 • Януари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Прогнозите на „Стратфор” за 2017 г.

  Очакваните през 2017 г. конвулсии са политическият израз на действието на много по-дълбоки сили. В голяма част от развития свят тенденцията към застаряване на населението и намаляване на производителността е съпътствана от технологични иновации и свързаната с тях загуба на работни места. Към тази…
 • Януари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Google тихичко ви подслушва през микрофона на телефона ви! Ето къде ви записват!

  Google тихичко, без да прави акцент на това за своите потребители, подслушва техните разговори и ги запазва в сървърите си. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 29, 2016 В ОБЕКТИВА

  Четвърта индустриална революция и криза на либерализма

  Отминаващата година показва, че завършва една епоха, започнала след края на Студената война и краха на СССР. Глобалният проект за повсеместно установяване на либералния световен ред се оказа несъстоятелен. Гражданите на западните държави, където се реализираше този проект, загубиха интерес към…
 • Декември 28, 2016 В ОБЕКТИВА

  Войната срещу Източната Православна Църква

  Западът първо подмени християнството, след което се опита да го затрие. Днес сме свидетели на последния етап от вековната битка. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Битките за ядреното гориво или как изглеждат 1 милиард евро нацяло

  Понякога сте късметлии. Близо до вас има бензиностанция с качествено гориво, което отгоре на всичкото е и по-евтино. Зареждате там от години. Какви ти години, цели поколения. Още дядо ви там си е наливал бензина. И баща ви – също. Никога досега не е имало проблеми. Напротив, когато нещо в горивната…
 • Декември 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  71 точки от договора за контрол над човечеството

  Вижте сами прочутите 71 точки от договора, които хвърлят светлина върху амбициите за световно господство на някои от най-известните хора в света, членуващи в тайни общества. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 15, 2016 В ОБЕКТИВА

  Александър Дугин: Приближаваме се към последната битка за света

  Глобализацията – това е антихриста, който е дошъл да излъже всички култури и народи. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  За НАТО, транснационалната капиталистическа класа и неофеодалните полицейски държави

  Глобализацията на търговията и централизираното банкиране овластиха частните корпорации до позиции на власт и контрол невиждани в историята на човечеството. В напреднал капитализъм, структурните изисквания за възвръщаемост на инвестициите изискват една безкрайна експанзия на централизирания капитал…
 • Август 05, 2016 В ОБЕКТИВА

  Европейските католици - най-бруталните и най-геноцидните "християни" на всички времена

  Нека започнем с "духовното" напътствие от 16-ти век на германския проповедник и теолог Томас Муентцер: "Прокълнете неверниците... Не им позволявайте да живеят повече, зло деятелите които отвърнаха очите си от Бога. Мечът е нужен за да ги унищожим... Ако те се съпротивляват изколете ги без милост...…
 • Юни 28, 2016 В ОБЕКТИВА

  Защо сме толкова изненадани, че Борис Джонсън излъга , когато той вече е бил уволняван два пъти за лъжа

  1.Като кмет на Лондон Борис Джонсън обеща да ликвидира тотално до 2012г бездомниците, които спят по улиците на Лондон; Резултат – броят на бездомниците се удвои по време на неговия мандат. 2.В своя Манифест от 2008 Джонсън обеща обслужвани билетни гишета на всяка метро-станция; Резултат: той…
 • Юни 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Какво е Теория на конспирацията? Каква е истината?

  Под краката на Обама земята отново се нагорещи. Твърди се, че Западната цивилизация е "застрашена от Ислямска държава". "Глобалната война срещу тероризма", е приветствана като хуманитарно усилие. Наша "отговорност е да защитаваме". Хуманитарната война е решението. "Дебнат зли хора. Да се справим с…
 • Юни 03, 2016 В ОБЕКТИВА

  ВРЕМЕ Е ДА НАПУСНЕМ НАТО СЕГА!

  Европейците подеха нова анти-военна кампания Докато ръководителите на НАТО се готвят за среща на върха през юли във Варшава, европейските социални активисти и видни политици започнаха нова анти-НАТО-вска кампания на протест срещу струпването на ядрено въоръжение на блока в източните райони на…
 • Май 29, 2016 В ОБЕКТИВА

  Япония преупреждава: Задава се нова глобална финансова криза

  На 26 ти и 27 май 2016 г в Япония се проведе среща на лидерите на Г-7. В общи линии срещата премина под знака на „замитане под чергата” на най-наболелите световни икономически и политически проблеми на днешния ден. Японският премиер Шиндзо Абе направи изказване в което предупреди участниците в…
 • Май 21, 2016 В ОБЕКТИВА

  Докато работи системата на трите С(Секс, Страх, Скандал) аз няма да си включа телевизора в къщи

  Анкета на седмицата: А вие изхвърлихте ли си вече телевизора? Днес празнуваме, учреденият от ООН, световен ден на телевизията. “Имате ли си у вас телевизор?” - попита “ БИЗНЕС online” своите експерти. Какво е според вас съвременното TV: Източник на информация, пропагандно оръжие,развлечение,…
 • Април 07, 2016 В ОБЕКТИВА

  Удобните медии в неудобната реалност

  Функционирането на държавата като такава e невъзможно без независими медии. Единствено информацията, представена чрез различни гледни точки, може да помогне на обществото да изгради собствена автентична представа за реалността. Именно заради това първата цел на тоталитарните режими и диктатурите е…
 • Април 04, 2016 В ОБЕКТИВА

  Започна световна война. Нарушете мълчанието

  Текстът е редактирана реч, изнесена наскоро от световноизвестния журналист Джон Пилджър в университета в Сидни, и публикувана в неговия сайт. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Април 04, 2016 В ОБЕКТИВА

  Светът на технологичния диктат. Трите сценария за бъдещето

  Евгений Кузнецов е експерт в областта на комуникациите и обществените компании, автор е на методики за социално-политическо и технологично прогнозиране. Заместник-генерален директор на Руското венчър дружество. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 24, 2016 В ОБЕКТИВА

  Еврогейско: Това в средата е шефа на полицията в Брюксел

  Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 23, 2016 В ОБЕКТИВА

  Таен план на ЕС за депортирането на 80 000 афганистанци

  Конфиденциален дискусионен документ на ЕС предлага използването на Конференцията за предоставяне на международна помощ като „лост“ за депортирането на имигранти обратно в Афганистан. Брюксел разчита на т. нар. „чекова дипломация“ за справяне с кризата.…
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Ноам Чомски: 10 начина да Ви манипулират

  1. Отвличане на вниманието. „Постоянно се отклонява съзнанието на хората от реалните социални проблеми, превключвайки ги към теми, които нямат реално значение. За да постигат такъв резултат, според който гражданите да са винаги заети с нещо и да нямат време да мислят, от полето – в кошарата, както…
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  УЛТИМАТУМ!!!

  ДО РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ – „ПРЕЗИДЕНТ” ДО БОЙКО БОРИСОВ – „ПРЕМИЕР” Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Къде лежи бъдещето?

  Въпрос: Кое ви притеснява повече: бъдеще в стил „1984“ на Джордж Оруел или такова в стил „Прекрасният нов свят“ на Олдъс Хъксли? Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  Авиокатастрофата в Ростов на Дон: факти и противоречия

  В нощта на 19 март на летището на Ростов на Дон се разби самолет Боинг 737 на авиокомпанията FlyDubai, изпълняващ полет от Дубай. При катастрофата загинаха всички 62 души на борда. По предварителни данни, причината за инцидента са тежките метеорологични условия.…
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  Атентатът в Истанбул – обобщение

  Броени дни, след като екстремисти отнеха живота на 37 души в столицата Анкара, Турция беше разтърсена от нова терористична атака. Малко преди обед в събота взрив разтърси една от най-популярните и посещавани от туристи търговски улици в централната част на метрополията Истанбул, съобщи ИА Фокус.…
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  САЩ: 100 милиона долара за изучаване на мозъка и изкуствения интелект

  Целта на новия проект, създаден формално за оказване на съдействие на разузнавателните общности на САЩ, е да се проведе инженерен анализ на мозъка и да се определят алгоритмите, позволяващи на компютъра да мисли като човек. Преди трийсет години правителството на САЩ стартира проектът „Геномът на…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Съзнание под контрол. Google – тайното оръжие на Хилари

  Анализирайки технологичния гигант Google и въздействието му върху човешкото съзнание, Епщайн заявява: „Могъщество от такъв мащаб и невидимост от такъв род са безпрецедентни в историята на човечеството.“ Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Русия - Съвестта на човечеството и мечът на Господа

  Руският народ притежава няколко отличителни черти, едната, от които- уникалната способност за самоорганизация и държавност. Всеки път, когато историческите трагедии са избутвали Русия зад чертата на разрушението – тя неизбежно се е възраждала, ставайки все по-устойчива страна отколкото преди. Така…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Забравеният паметник "България 1300", който лети в космоса

  Преди известно време в разговор с един познат художник за паметника "1300 години България" на проф. Валентин Старчев, открит през 1981 г. в чест на годишнината от създаването на страната ни на това си място, темата изведнъж напусна рамките на Земята. Събеседникът ми сподели, че отново през 1981 г.…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  ГМО ЗАРАЗАТА

  „Свидетели сме на биологично замърсяване без еквивалент в цялата история на човечеството. Генетичното замърсяване е нещо коренно различно от химическото, което заради глупостта си допуснахме последните 50 години. Химикалите не се размножават сами. Дори и огромното замърсяване с химикали с времето…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Нагледен урок: Вижте как руски спецчасти разчистват ромски „газов бунт“! (видео)

  Руските спецчасти ОМОН трябваше да се намесят в село Плеханово, Тулска област срещу роми, устроили „газов бунт“. По информация на MySLO.ru тази сутрин в ромската махала в селото пристигнали стотици полицаи и бойци от спецчастите ОМОН. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Швейцарски политик призова Европа да бойкотира изборите в България

  Дорис Фиала, швейцарски политик и ръководител на делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която следи гласуването у нас, призова Европа да бойкотира изборите в България. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Защитата призовава Едуард Сноудън

  Едуард Сноудън, който преди три години влезе в историята, предавайки на журналистите хиляди секретни документи на Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС), в петък направи деветдесетминутна реч в защита на действията си, казвайки, че по този начин се е противопоставил на…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Карнавалът на дясната бг-пропаганда за Сирия

  Изключителен кеф е човек да чете български грантови анализатори в размирни световни дни. Тази особена обществена порода е в състояние да ражда такива сюрреалистични творения на ума, че човек с естетическа нагласа към черния хумор задължително трябва да им е фен. Ето защо аз си признавам тази своя…
 • Март 16, 2016 В ОБЕКТИВА

  Проучване: Всеки трети европеец възприема Крим като част от Русия

  Според проучване на Sputnik.Mneniya , проведено в началото на март, около една трета от американци, холандци, англичани, французи, германци и италианци смятат, че Крим е част от Русия, съобщава РИА Новости, като цитира данни от него. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
 • Март 16, 2016 В ОБЕКТИВА

  Отрекъл исляма? Това прави ли го задължително ислямофоб?

  Как един френски учител е обвинен, че „оценява” неправилно Русия и „мрази” исляма. И как всяка оценка за Русия, извън омразата, може да се превърне в шантаж и камшик за нормално мислещия. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 15, 2016 В ОБЕКТИВА

  Протестърът Асен Генов си купил общинско жилище за 4800 лв., по 100 лв. на квадрат

  Блогърът и едно от лицата на “Протестна мрежа” - Асен Генов, си е купил общинско жилище от 46 квадрата за близо 4800 лв., съобщава в. “Монитор”. Сделката е направена преди 16 г. Имотът е в столичния квартал “Надежда 2”. Тогава кмет на София е Стефан Софиянски, припомня изданието.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  САЩ: Не можем да изключим Русия от интернет

  Няма техническа възможност за реализация на подобна мярка, твърди висш представител на администрацията на Обама. САЩ нямат план и техническа възможност да изключат Русия от глобалната мрежа, според представител на правителството. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Гневни фермери стовариха прасета пред Съвета на министрите в Брюксел

  Европейски фермери организираха необичаен протест пред сградата на Съвета на министрите в Брюксел. Селскостопански работници направиха в центъра на белгийската столица стилизирана животинска ферма – със съответните мрежи и заграждения и вкараха там свои прасета.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  От Байконур тръгна руско-европейската мисия към Марс (видео)

  От космодрума Байконур в понеделник (14 март) беше изстреляна ракетата „Протон-М“, предназначена за изучаване на Марс, съобщи „Российская газета“. Пускането на ракетата беше извършено в рамките на програмата „ЕкзоМарс“ - съвместен проект между Европейската космическа агенция (ЕКА) и „Роскосмос“.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Сноудън: За 10 години в САЩ не е заловен нито един терорист чрез следене

  Бившият сътрудник на американските спецслужби Едуард Сноудън заяви, че САЩ са използвали тероризма като оправдание за подслушването на адвокати, журналисти, детския фонд на ООН и т.н., съобщи RT в понеделник (14 март), цитирайки негово интервю за италианския тв канал Sexta.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Руски оръжеен шеф проговори за свръхсекретната програма „4202”

  Тя цели създаването на свръхново стратегическо ударно оръжие с хиперзвуков двигател. Появиха се нови потвърждения за създаване в Русия за създаване на хиперзвуков летателен апарат (ХЗЛА). Генералният директор на корпорацията „Тактическо ракетно оръжие” (КТРВ) Борис Обносов макар и косвено потвърди…
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Путин през очите на чуждестранните медии (СНИМКИ)

  Източник: Fort Russ Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Започна вторият етап от плана за Европа

  Все повече анализатори допускат, че имигрантската криза е активно мероприятие, целящо да отклони вниманието на европейските общества от една друга и не по-малко опасна реалност. Да се обяснява процесът на преселението единствено с либералната наивност на европейските политици е толкова сериозно,…
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Раждането ни не е смъртна присъда

  Интервю на Елена Добрюха Докато някои разсъждават преди всичко за смисъла на живота, един от най-известните геронтолози – проф.д-р Обри де Грей, размишлява най-вече над неговата продължителност и поддържа разработката на нови методи за борба със стареенето. Около екстрентичната фигура на д-р де…
 • Март 12, 2016 В ОБЕКТИВА

  Мрази Путин, за да спечелиш Нобел. Рецепта за неолиберална панацея.

  Може и да сте чували за последната поръчкова лауретка на Нобел, беларуската Светлана Алексиевич, акумулатор и събирателно понятие на тоталната русофобия, събрани в една абсурдна идеологема на промитото масово съзнание. Ако не беше истина човек трудно би могъл да си представи как в една обвивка…
 • Март 12, 2016 В ОБЕКТИВА

  Руски завод създаде ново поколение холографски прицели за автомати

  Намиращия се във Валдай оптикомеханичен завод „Юпитер“, който произвежда прицели за нуждите на Министерството на отбраната на Русия, разработва ново поколение холографски прицели. В тяхната конструкция е предвидена възможност за промяна изображението на холографския прицелен маркер, съобщи в петък…
 • Март 11, 2016 В ОБЕКТИВА

  Какво да правим при започване на война в страната ни

  Това е разказ на човек за това как той и неговият “клан“ са оцелявали в продължение на година в град с население 60 000 човека в периода на разпад на Босна през 1992 г. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 10, 2016 В ОБЕКТИВА

  Идва истинско Време Разделно! Шокиращ документ!

  В Страсбург, 25-29 юни 2014 бил подписан таен Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им превръщане, заедно със всичките останали вероизповедания, в обединена, световна юдомасонска, сатанинска…
 • Март 09, 2016 В ОБЕКТИВА

  Реч на Алън Фостър Дълес

  Предполагам (даже допускам със сигурност), че повечето от вас знаят за дълго планираният срив на България, тоталното духовно, икономическо, природно, морално, здравомислещо, историческо разрушение на нашата родина. Така нареченият план „Ран-Ът“, две от едни от най-големите имена на американската…
 • Март 08, 2016 В ОБЕКТИВА

  Ционисткия план Калерги за унищожаване на бялата раса

  СБОГОМ ЕВРОПА Нашата раса е раса на майстори. Ние сме богове на тази планета. Ние сме толкова различни от по-низшите раси, колкото те се различават от насекомите. В действителност, в сравнение с нашата раса, другите раси са зверове и животни като цяло. Нашата желязна тояга е нашия водещ закон.…

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…