Функционирането на държавата като такава e невъзможно без независими медии. Единствено информацията, представена чрез различни гледни точки, може да помогне на обществото да изгради собствена автентична представа за реалността. Именно заради това първата цел на тоталитарните режими и диктатурите е поставянето на медиите под контрол. Азбучно правило е, че неинформираният човек лесно може да бъде подвеждан, манипулиран и насочван в необходимата посока.

Ето какво казва един от авторите на американската Декларация за независимост Томас Джеферсън за медиите:

„Тъй като основата на нашата форма на управление е мнението на народа, нашата първа цел трябва да бъде той да е информиран; и ако трябва аз да решавам дали да имаме правителство без вестници или вестници без правителство, няма да се поколебая нито за миг да избера второто.“

Всъщност, липсата на обективност и независимост на медиите е равнозначна на липсата на свобода.

Кои са основните причини, които доведоха до девалвацията в журналистическата професия и до овладяването на медиите от външни за тях субекти? Кой забрани редица важни теми, които, въпреки своята обществена значимост, не фигурират в медийното пространство?

Отговорът е близо до въпросите и темите, които са табу за официалната журналистика в България. Ето само някои от тях.

 

 

Фалшификация и манипулация по време на избори

 

Обикновено всички избори са съпроводени от скандални разкрития за откровена подмяна на гражданският вот, но темата бързо се покрива или умело е отклонявана в безсмислени диспути, концентрирани в детайлите на поредната сензация, без анализ по същество на първопричините и истинските последствия. Всъщност, този начин на отразяване се ползва и за всички останали неудобни въпроси.

Забрана да се говори по същество за икономическите групировки, за техните структури, дейност и влияние

Говори се с евфемизми, като например модела “Кой“, но се пропуска назоваването на влиятелните олигархични кръгове, разпределили помежду си обществените поръчки, браншовите отрасли и остатъците от икономиката. Ако се спомене името на някой олигарх, това обикновено се дължи на проявено своеволие и непослушание от негова страна към силните на деня.

Антипотребителските практики на банките и прекаленото им овластяване

За банките или добро, или нищо. Това е основният принцип на официалните  медии. Въпреки честото гостуване на компетентно изглеждащи банкери в телевизионните студия, почти не се случва журналист да зададе дори един съществен въпрос, който наистина интересува обикновените хора, страдащи от своеволията на тези финансовите институции. Нито дума за противоконституционното законодателство, което е съсредоточило цялата власт и привилегии в ръцете на банките, давайки им права, характерни за държавни институции.

Закони и нормативни наредби, нарушаващи Конституцията

Въпреки че Конституцията е основен закон, на практика сме свидетели на постоянното й нарушаване от страна на законодателния орган. Част от законите, приемани в парламента, по своята същност влизат в противоречие с основния закон. Примерите за това са многобройни. Като новия Закон за обществени поръчки, които влиза в противоречие с Конституцията – Чл. 120, Ал. 2 – гарантираща обжалването от страна на гражданите и юридическите лица на всички административни актове, засягащи техни права и интереси. Причината е очевидна – нарушаването на Конституцията е в интерес на едрия бизнес и на обслужващите го политически проекти, каквито са по правило почти всички партийни субекти в страната.

Зависимости и злоупотреби в МВР, ДАНС и службите, свързани с националната сигурност

Отново и отново всяко конкретно престъпление се свежда до възпроизвеждането на скандал, без да се вниква в първопричината – срастването на силовите ведомства с организираната престъпност и липсата на елементарни реформи. Всъщност МВР все още функционира във времената на тъмният тоталитаризъм. Реформите в този сектор се свеждат до смяна на ръководството с удобни хора от всяко следващо правителство.

Финансирането на медиите от чуждестранни правителствени и неправителствени донори

Тази тема не присъства в казионните медии дори под формата на формален дебат. В този случай медиите са заинтересована страна за запазване на статуквото.

Тъмното минало и настояще на редица политици, които определят дневния ред в държавата през последните 26 години

Въпреки изкуствено раздухваните спорадични медийни шоу-скандали, липсва опит за задълбочен анализ и адекватни журналистически разследвания, които поне да се опитат да привлекат вниманието на прокуратурата. По подразбиране у нас всички политици са чисти като ангели. Изключение правят непослушните, които получават пляскане през ръцете, за да им се напомни кои са господарите.

Външната политика на САЩ 

В официалните медии липсва елементарен обективен анализ на действията на нашите съюзници от НАТО. Американската политика винаги се представя в положителна светлина. Дори след инвазията в Европа на мигрантите от Близкия изток и Африка, рядко се прави връзка между действията на САЩ в тези региони на света и сегашната криза. Нашите анализатори са готови да признаят недалновидната политика на Германия, Франция и Великобритания, макар и с половин уста, но никога не свързват тези събития с очевидната зависимост на европейските политици и на лидерите на ЕС от Вашингтон. Положителният образ на безгрешната американска политика може да съперничи единствено на пропагандата от близкото ни тоталитарно минало по отношение на Съветския съюз. Дори предаването на националните ни интереси и сигурността е представяно в положителна светлина, ако то е свързано с „нашите американски приятели“. Източването на енергетиката от двете американски централи и безвъзмездното преотстъпване на военни бази са само малка част от васалното ни положение спрямо метрополията. Всеки опит да се протестира срещу загубата на суверенитет и в защита на националните ни интереси, се представя като липса на демократично мислене, популизъм и рубладжийство.

 

Стратегическото партньорство между България и САЩ е от изключителна важност не само за страната ни, но и за региона. Това заяви президентът Росен Плевнелиев, след срещата с помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Виктория Нюланд, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 19.01.2016Стратегическото партньорство между България и САЩ е от изключителна важност не само за страната ни, но и за региона. Това заяви президентът Росен Плевнелиев, след срещата с помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Виктория Нюланд, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 19.01.2016

 

 

Какви са причините за липсата на гласност по тези и редица други важни за обществото теми?

На първо място собствеността на медийните компании е в ръцете на няколко олигарси. Зад пъстрото разнообразие от печатни и електронни издания се крият собственици, които контролират повечето вестници и телевизии.

Второ, собствеността на медиите у нас не е напълно прозрачна. Разбира се, налице е формална регистрация, но обществото няма информация кой стои реално зад съответната медия и преди всичко – кой упражнява фактическия контрол. Едва ли това е учудващо, след като у нас изпълнителната власт услужливо си затваря очите. Наскоро министърът на икономиката Божидар Лукарски в прав текст заяви че не знае и не се интересува кой е собственик на „Булгартабак“, защото това било работа на журналистите. На същите тези журналисти, които отдавна са се превърнали в придатък на олигархичния и политическия елит. Подобно цинично изявление изкарва на светло откровените зависимости на политическите марионетки, монтирани на своите постове най-вече, за да не забелязват какво и защо се случва в техните ресори.

Корпоративният натиск силно влияе върху формирането на публилцистичното съдържание. Много журналисти неофициално признават, че в редакциите не се допуска да се говори против интересите на техния собственик, на определени олигархични кръгове или рекламодатели.

 

 

Третата причина е свързана с политическият натиск върху медиите. Тя е с  дългогодишни традиции в България. Медиите са принудени да моделират информационното си съдържание и политическата си позиция под влияние на партийна или премиерска повеля – съобщавайки удобните факти, коментирани задължително в положителна светлина, и неглижирайки неудобните въпроси, въпреки тяхната значимост. Всички сме ставали свидетели как редица телевизионни водещи припряно и нервно прекъсват изказванията на своите гости, когато те са в разрез с официалната позиция на управляващите. А наблюдаваме този фарс вече четвърт век.

Монополът на властта над информацията, освен политически, е и икономически. За да се издава вестник или електронна медия, са важни парите на рекламодателя. Само че рекламният пазар отдавна е напазаруван на едро. Този, който купува рекламното пространство на медията, той диктува и нейното съдържание. Независимите медии не оцеляват дълго, тъй като не се ползват с протекции. Захранването на медиите е практика на всяко българско правителство от началото на прехода. Това стана обаче още по-актуално след влизането на България в ЕС заради изискването за рекламиране на оперативните програми по еврофондовете. По този начин, в условията на рязко свиване на рекламния пазар и вследствие на финансовата криза, държавата се превърна в един от най-големите рекламодатели.

Друга форма на финансиране на медиите е чрез чужди донори, които по презумпция защитават и чужди интереси. Абсурдно е да очакваме обективност от журналисти, които са спонсорирани от правителства или частни фондации, чиито ръководни центрове се намират в чужбина. Точно това е и причината няколко персони, набедени за анализатори, да шестват из студията на всички големи телевизионни медии и да налагат определени позиции, които са диаметрално противоположни на обществените нагласи. Въпреки това, тези лица са получили негласен монопол върху коментирането на всички значими събития. Подобна концентрация на няколко марионетни експерти, получили правото на меродавна оценка, не е съществувала дори в тоталитарното ни минало.

Четвъртата причина за липсата на реална журналистика е зависимостта на медийните регулатори от политическата власт и корпоративните интереси. По дефиниция регулаторите са органите, които следят за прилагането на медийното законодателство. На практика, подобно на много други институции в България, и тук е налице един фасаден орган, който реално не върши нищо, освен в редките случаи, когато трябва да накаже някой непослушен журналист (като случая с Петър Волгин и сваленото предаване Деконструкция по БНР), или медия (случаят с ТВ7). Причината е елементарна – вместо независими експерти, в регулаторния орган се наместват партийни и лобистки назначения, които естествено не защитават обществените интереси, а тези на своите работодатели.

 

 

Това са основните причини да няма етични и обективни стандарти в българската медийна среда. Както и независима, качествена журналистика.

Ако това предизвиква у нас усещането за необективната сервилност на българските медии, то трябва да сме наясно без никакви илюзии, че този процес се задълбочава. Нашите управляващи не крият тенденцията за тотален контрол върху средствата за масова информация. Вече се работи върху нов Закон за медиите, който да постави под държавен контрол не само периодичния печат, но и всички интернет издания. Разбира се, целта е да се неутрализират и социалните медии, които имат различна гледна точка от официалната. Ето какво казва Светослав Терзиев, доктор по журналистика и председател на Комисията по професионални стандарти към Управителния съвет на СБЖ:

„Нещата са толкова прости – като държиш и шалтера, след като си дал лиценза, ти можеш и да го вземеш. Ето за това става дума! Става дума за създаване на страх в медийната общност. Става дума за свръхрегулация, която ще превърне нашата медийна среда в медиен тоталитаризъм. Демокрацията наистина е в опасност в България.“

 

д-р Светослав Терзиевд-р Светослав Терзиев

 

 

Корпоративните медии изиграха основна роля в подмяната на действителността. Те не се занимават с важните за обществото проблеми и процеси, а с важните за собствениците си интереси. Те не са създадени, за да дават поле на плурализма, а за да заглушават различните гледни точки и да ги удавят в океана от фалшиво многообразие.

Официалната позиция на моментните управляващи е опорната точка на всички казионни медии. Това е основната причина за превръщането в „звезди“ на послушни журналисти, чиято роля се изчерпва със задаването на предварително одобрени въпроси и сервилното кимане с глава в знак на съгласие към добре подбраните гости. В България платените политически анализатори се радват на абсолютен медиен комфорт. Спомняте ли си кога последно журналист е задавал неудобен въпрос на гостуващ от управляващата партия или коалиция политик?! Изявата на властимащите в телевизионните студия се използва като рекламна трибуна, от която се изтъкват всички успехи, които в повечето случаи нямат нищо общо с плачевната действителност в България. Ако все пак някой журналист се осмели да си спомни каква е всъщност истинската цел на журналистиката, задавайки неудобен въпрос, неговата кариера най-често тихо приключва. Този процес толкова се е задълбочил, че на практика в големите медии няма истински професионалисти. Те отдавна са изтласкани в периферията, докато на техните места са поставени послушни марионетки, загрижени единствено за работното си място, външния си вид и високата си заплата.

Подобни лица, лишени от професионален опит, но напомпани с високо самочувствие, уронват принципите на професионалната журналистика. Защото най-лесният начин да се овладее определен публичен сектор е да се назначат хора без опит, които от благодарност сами ще се автоцензурират.

Срещу свободното изразяване на собствена позиция са впрегнати всички налични ресурси. Освен подготвяните скандални промени в Закона за медиите, беше направен опит да бъде поставена под контрол и академичната общност на Софийския университет. Правилата, които уреждат отношенията между преподавателите в „Св. Климент Охридски“ и медиите, първоначално предвиждаха забрана на академиците да използват научните си титли при своите публични изяви. Проектът изискваше предварително уведомяване на пресцентъра на университета при всяко гостуване на преподавател в дадена медия. Прозрачното намерение на ръководството целеше ограничаване на академичната общност да изказва своята позиция и да критикува властта по редица важни обществени теми. Благодарение на вълната от недоволство, това посегателство върху свободата на изразяване просъществува само един ден. Въпреки това, подобни опити за контрол на интелектуалния елит на нацията показват една зловеща тенденция за овладяване на всички независими гледни точки. Целта е манипулативното и тенденциозно медийно съдържание, обслужващо интересите на олигархията и властта, да бъде необезпокоявано и да му бъде осигурен абсолютен комфорт.

 

Преподавателите в СУ „Св. Климент Охридски“ д-р Калоян Методиев и доц. Иво Христов в тв студиоПреподавателите в СУ „Св. Климент Охридски“ д-р Калоян Методиев и доц. Иво Христов в тв студио

 

Липсата на плурализъм и свобода на словото доведе до разочарование и спад на доверието в официалните медии. Режисирането на новинарския поток, отсъствието на задълбочени коментари и на критичен анализ отвориха пътя на социалните медии. Днес те са платформата на плурализма и се ползват се с все по-голям кредит на доверие от аудиторията. Решаващ фактор за това е и възможността да се изразява личното мнение под всеки материал и значима тема. Дали опитът да бъде овладян последният бастион на свободното слово от страна на властта и нейните задкулисни кукловоди ще се увенчае с успех, в голяма степен зависи от самото общество. Ако ние не се противопоставим на грубото погазване на едно от основните ни права – да бъдем информирани, утре със сигурност ще се окажем репресирани в собствената си държава при всеки опит за изразяване на гражданска позиция. Освен това ще бъдем лишени от богатството на информационния поток, съставен от различни гледни точки, чрез които можем да имаме пълноценна представа за заобикалящата ни действителност. Липсата на обективна информация пряко влияе върху способността ни да възприемаме адекватно и да оценяваме достоверно случващото се у нас и по света.

Истината може да бъде открита само сред многообразието от позиции и мнения. Всичко останало е пропагандна манипулация, обслужваща интересите на властта и корпорациите.

 

 

Автор: Тодор Галмадиев

Изочник: Мемориа Де Футуро

Удобните медии в неудобната реалност

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Март 01, 2017 В ОБЕКТИВА

  Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

  Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения: Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Февруари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Данните, които преобърнаха света

  Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.…
 • Януари 27, 2017 В ОБЕКТИВА

  Автобиография на един български Офицер с главно "О"

  МОЯТА БИОГРАФИЯ - ИЗПОВЕД НА СТАРИЯ БЪЛГАРИН Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 27, 2017 В ОБЕКТИВА

  Автобиография на един български Офицер с главно О

  МОЯТА БИОГРАФИЯ - ИЗПОВЕД НА СТАРИЯ БЪЛГАРИН Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 23, 2017 В ОБЕКТИВА

  Дигиталният хероин или как екранът превръща децата в психясали наркомани

  Сюзън купува ай-пад на 6-годишния си син Джон, когато е в първи клас. „Мислех си – защо да не е в крак с живота?“ – ми каза тя по време на сеанса. В училището на Джон са започнали да използват електронни устройства при все по-малки и по-малки ученици, и учителката по технологии говори възторжено за…
 • Януари 18, 2017 В ОБЕКТИВА

  Ето за какво убиха Кадафи

  1. Бензинът бе по-евтин от водата; 1 литър бензин струваше 0,14 $. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 10, 2017 В ОБЕКТИВА

  Досиета в дигиталната ера

  Боравенето с личните данни в САЩ подвига сериозни въпроси в Европа, а България подписва споразумения с Вашингтон и май отново тича пред вятъра Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 07, 2017 В ОБЕКТИВА

  WikiLeaks: „Не позволявайте Белият дом отново да унищожи историята!”

  WikiLeaks обяви награда от 20 000 долара за информация, която се отнася до неправомерното унищожаване на каквито и да било документи от служители на администрацията на Обама. Възнаграждението ще бъде предоставено „за информация, която може да доведе до ареста или разобличаването на представител на…
 • Януари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Прогнозите на „Стратфор” за 2017 г.

  Очакваните през 2017 г. конвулсии са политическият израз на действието на много по-дълбоки сили. В голяма част от развития свят тенденцията към застаряване на населението и намаляване на производителността е съпътствана от технологични иновации и свързаната с тях загуба на работни места. Към тази…
 • Януари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Google тихичко ви подслушва през микрофона на телефона ви! Ето къде ви записват!

  Google тихичко, без да прави акцент на това за своите потребители, подслушва техните разговори и ги запазва в сървърите си. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 29, 2016 В ОБЕКТИВА

  Четвърта индустриална революция и криза на либерализма

  Отминаващата година показва, че завършва една епоха, започнала след края на Студената война и краха на СССР. Глобалният проект за повсеместно установяване на либералния световен ред се оказа несъстоятелен. Гражданите на западните държави, където се реализираше този проект, загубиха интерес към…
 • Декември 28, 2016 В ОБЕКТИВА

  Войната срещу Източната Православна Църква

  Западът първо подмени християнството, след което се опита да го затрие. Днес сме свидетели на последния етап от вековната битка. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Битките за ядреното гориво или как изглеждат 1 милиард евро нацяло

  Понякога сте късметлии. Близо до вас има бензиностанция с качествено гориво, което отгоре на всичкото е и по-евтино. Зареждате там от години. Какви ти години, цели поколения. Още дядо ви там си е наливал бензина. И баща ви – също. Никога досега не е имало проблеми. Напротив, когато нещо в горивната…
 • Декември 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  71 точки от договора за контрол над човечеството

  Вижте сами прочутите 71 точки от договора, които хвърлят светлина върху амбициите за световно господство на някои от най-известните хора в света, членуващи в тайни общества. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 15, 2016 В ОБЕКТИВА

  Александър Дугин: Приближаваме се към последната битка за света

  Глобализацията – това е антихриста, който е дошъл да излъже всички култури и народи. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  За НАТО, транснационалната капиталистическа класа и неофеодалните полицейски държави

  Глобализацията на търговията и централизираното банкиране овластиха частните корпорации до позиции на власт и контрол невиждани в историята на човечеството. В напреднал капитализъм, структурните изисквания за възвръщаемост на инвестициите изискват една безкрайна експанзия на централизирания капитал…
 • Август 05, 2016 В ОБЕКТИВА

  Европейските католици - най-бруталните и най-геноцидните "християни" на всички времена

  Нека започнем с "духовното" напътствие от 16-ти век на германския проповедник и теолог Томас Муентцер: "Прокълнете неверниците... Не им позволявайте да живеят повече, зло деятелите които отвърнаха очите си от Бога. Мечът е нужен за да ги унищожим... Ако те се съпротивляват изколете ги без милост...…
 • Юни 28, 2016 В ОБЕКТИВА

  Защо сме толкова изненадани, че Борис Джонсън излъга , когато той вече е бил уволняван два пъти за лъжа

  1.Като кмет на Лондон Борис Джонсън обеща да ликвидира тотално до 2012г бездомниците, които спят по улиците на Лондон; Резултат – броят на бездомниците се удвои по време на неговия мандат. 2.В своя Манифест от 2008 Джонсън обеща обслужвани билетни гишета на всяка метро-станция; Резултат: той…
 • Юни 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Какво е Теория на конспирацията? Каква е истината?

  Под краката на Обама земята отново се нагорещи. Твърди се, че Западната цивилизация е "застрашена от Ислямска държава". "Глобалната война срещу тероризма", е приветствана като хуманитарно усилие. Наша "отговорност е да защитаваме". Хуманитарната война е решението. "Дебнат зли хора. Да се справим с…
 • Юни 03, 2016 В ОБЕКТИВА

  ВРЕМЕ Е ДА НАПУСНЕМ НАТО СЕГА!

  Европейците подеха нова анти-военна кампания Докато ръководителите на НАТО се готвят за среща на върха през юли във Варшава, европейските социални активисти и видни политици започнаха нова анти-НАТО-вска кампания на протест срещу струпването на ядрено въоръжение на блока в източните райони на…
 • Май 29, 2016 В ОБЕКТИВА

  Япония преупреждава: Задава се нова глобална финансова криза

  На 26 ти и 27 май 2016 г в Япония се проведе среща на лидерите на Г-7. В общи линии срещата премина под знака на „замитане под чергата” на най-наболелите световни икономически и политически проблеми на днешния ден. Японският премиер Шиндзо Абе направи изказване в което предупреди участниците в…
 • Май 21, 2016 В ОБЕКТИВА

  Докато работи системата на трите С(Секс, Страх, Скандал) аз няма да си включа телевизора в къщи

  Анкета на седмицата: А вие изхвърлихте ли си вече телевизора? Днес празнуваме, учреденият от ООН, световен ден на телевизията. “Имате ли си у вас телевизор?” - попита “ БИЗНЕС online” своите експерти. Какво е според вас съвременното TV: Източник на информация, пропагандно оръжие,развлечение,…
 • Април 07, 2016 В ОБЕКТИВА

  Удобните медии в неудобната реалност

  Функционирането на държавата като такава e невъзможно без независими медии. Единствено информацията, представена чрез различни гледни точки, може да помогне на обществото да изгради собствена автентична представа за реалността. Именно заради това първата цел на тоталитарните режими и диктатурите е…
 • Април 04, 2016 В ОБЕКТИВА

  Започна световна война. Нарушете мълчанието

  Текстът е редактирана реч, изнесена наскоро от световноизвестния журналист Джон Пилджър в университета в Сидни, и публикувана в неговия сайт. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Април 04, 2016 В ОБЕКТИВА

  Светът на технологичния диктат. Трите сценария за бъдещето

  Евгений Кузнецов е експерт в областта на комуникациите и обществените компании, автор е на методики за социално-политическо и технологично прогнозиране. Заместник-генерален директор на Руското венчър дружество. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 24, 2016 В ОБЕКТИВА

  Еврогейско: Това в средата е шефа на полицията в Брюксел

  Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 23, 2016 В ОБЕКТИВА

  Таен план на ЕС за депортирането на 80 000 афганистанци

  Конфиденциален дискусионен документ на ЕС предлага използването на Конференцията за предоставяне на международна помощ като „лост“ за депортирането на имигранти обратно в Афганистан. Брюксел разчита на т. нар. „чекова дипломация“ за справяне с кризата.…
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Ноам Чомски: 10 начина да Ви манипулират

  1. Отвличане на вниманието. „Постоянно се отклонява съзнанието на хората от реалните социални проблеми, превключвайки ги към теми, които нямат реално значение. За да постигат такъв резултат, според който гражданите да са винаги заети с нещо и да нямат време да мислят, от полето – в кошарата, както…
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  УЛТИМАТУМ!!!

  ДО РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ – „ПРЕЗИДЕНТ” ДО БОЙКО БОРИСОВ – „ПРЕМИЕР” Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Къде лежи бъдещето?

  Въпрос: Кое ви притеснява повече: бъдеще в стил „1984“ на Джордж Оруел или такова в стил „Прекрасният нов свят“ на Олдъс Хъксли? Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  Авиокатастрофата в Ростов на Дон: факти и противоречия

  В нощта на 19 март на летището на Ростов на Дон се разби самолет Боинг 737 на авиокомпанията FlyDubai, изпълняващ полет от Дубай. При катастрофата загинаха всички 62 души на борда. По предварителни данни, причината за инцидента са тежките метеорологични условия.…
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  Атентатът в Истанбул – обобщение

  Броени дни, след като екстремисти отнеха живота на 37 души в столицата Анкара, Турция беше разтърсена от нова терористична атака. Малко преди обед в събота взрив разтърси една от най-популярните и посещавани от туристи търговски улици в централната част на метрополията Истанбул, съобщи ИА Фокус.…
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  САЩ: 100 милиона долара за изучаване на мозъка и изкуствения интелект

  Целта на новия проект, създаден формално за оказване на съдействие на разузнавателните общности на САЩ, е да се проведе инженерен анализ на мозъка и да се определят алгоритмите, позволяващи на компютъра да мисли като човек. Преди трийсет години правителството на САЩ стартира проектът „Геномът на…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Съзнание под контрол. Google – тайното оръжие на Хилари

  Анализирайки технологичния гигант Google и въздействието му върху човешкото съзнание, Епщайн заявява: „Могъщество от такъв мащаб и невидимост от такъв род са безпрецедентни в историята на човечеството.“ Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Русия - Съвестта на човечеството и мечът на Господа

  Руският народ притежава няколко отличителни черти, едната, от които- уникалната способност за самоорганизация и държавност. Всеки път, когато историческите трагедии са избутвали Русия зад чертата на разрушението – тя неизбежно се е възраждала, ставайки все по-устойчива страна отколкото преди. Така…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Забравеният паметник "България 1300", който лети в космоса

  Преди известно време в разговор с един познат художник за паметника "1300 години България" на проф. Валентин Старчев, открит през 1981 г. в чест на годишнината от създаването на страната ни на това си място, темата изведнъж напусна рамките на Земята. Събеседникът ми сподели, че отново през 1981 г.…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  ГМО ЗАРАЗАТА

  „Свидетели сме на биологично замърсяване без еквивалент в цялата история на човечеството. Генетичното замърсяване е нещо коренно различно от химическото, което заради глупостта си допуснахме последните 50 години. Химикалите не се размножават сами. Дори и огромното замърсяване с химикали с времето…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Нагледен урок: Вижте как руски спецчасти разчистват ромски „газов бунт“! (видео)

  Руските спецчасти ОМОН трябваше да се намесят в село Плеханово, Тулска област срещу роми, устроили „газов бунт“. По информация на MySLO.ru тази сутрин в ромската махала в селото пристигнали стотици полицаи и бойци от спецчастите ОМОН. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Швейцарски политик призова Европа да бойкотира изборите в България

  Дорис Фиала, швейцарски политик и ръководител на делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която следи гласуването у нас, призова Европа да бойкотира изборите в България. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Защитата призовава Едуард Сноудън

  Едуард Сноудън, който преди три години влезе в историята, предавайки на журналистите хиляди секретни документи на Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС), в петък направи деветдесетминутна реч в защита на действията си, казвайки, че по този начин се е противопоставил на…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Карнавалът на дясната бг-пропаганда за Сирия

  Изключителен кеф е човек да чете български грантови анализатори в размирни световни дни. Тази особена обществена порода е в състояние да ражда такива сюрреалистични творения на ума, че човек с естетическа нагласа към черния хумор задължително трябва да им е фен. Ето защо аз си признавам тази своя…
 • Март 16, 2016 В ОБЕКТИВА

  Проучване: Всеки трети европеец възприема Крим като част от Русия

  Според проучване на Sputnik.Mneniya , проведено в началото на март, около една трета от американци, холандци, англичани, французи, германци и италианци смятат, че Крим е част от Русия, съобщава РИА Новости, като цитира данни от него. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
 • Март 16, 2016 В ОБЕКТИВА

  Отрекъл исляма? Това прави ли го задължително ислямофоб?

  Как един френски учител е обвинен, че „оценява” неправилно Русия и „мрази” исляма. И как всяка оценка за Русия, извън омразата, може да се превърне в шантаж и камшик за нормално мислещия. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 15, 2016 В ОБЕКТИВА

  Протестърът Асен Генов си купил общинско жилище за 4800 лв., по 100 лв. на квадрат

  Блогърът и едно от лицата на “Протестна мрежа” - Асен Генов, си е купил общинско жилище от 46 квадрата за близо 4800 лв., съобщава в. “Монитор”. Сделката е направена преди 16 г. Имотът е в столичния квартал “Надежда 2”. Тогава кмет на София е Стефан Софиянски, припомня изданието.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  САЩ: Не можем да изключим Русия от интернет

  Няма техническа възможност за реализация на подобна мярка, твърди висш представител на администрацията на Обама. САЩ нямат план и техническа възможност да изключат Русия от глобалната мрежа, според представител на правителството. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Гневни фермери стовариха прасета пред Съвета на министрите в Брюксел

  Европейски фермери организираха необичаен протест пред сградата на Съвета на министрите в Брюксел. Селскостопански работници направиха в центъра на белгийската столица стилизирана животинска ферма – със съответните мрежи и заграждения и вкараха там свои прасета.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  От Байконур тръгна руско-европейската мисия към Марс (видео)

  От космодрума Байконур в понеделник (14 март) беше изстреляна ракетата „Протон-М“, предназначена за изучаване на Марс, съобщи „Российская газета“. Пускането на ракетата беше извършено в рамките на програмата „ЕкзоМарс“ - съвместен проект между Европейската космическа агенция (ЕКА) и „Роскосмос“.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Сноудън: За 10 години в САЩ не е заловен нито един терорист чрез следене

  Бившият сътрудник на американските спецслужби Едуард Сноудън заяви, че САЩ са използвали тероризма като оправдание за подслушването на адвокати, журналисти, детския фонд на ООН и т.н., съобщи RT в понеделник (14 март), цитирайки негово интервю за италианския тв канал Sexta.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Руски оръжеен шеф проговори за свръхсекретната програма „4202”

  Тя цели създаването на свръхново стратегическо ударно оръжие с хиперзвуков двигател. Появиха се нови потвърждения за създаване в Русия за създаване на хиперзвуков летателен апарат (ХЗЛА). Генералният директор на корпорацията „Тактическо ракетно оръжие” (КТРВ) Борис Обносов макар и косвено потвърди…
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Путин през очите на чуждестранните медии (СНИМКИ)

  Източник: Fort Russ Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Започна вторият етап от плана за Европа

  Все повече анализатори допускат, че имигрантската криза е активно мероприятие, целящо да отклони вниманието на европейските общества от една друга и не по-малко опасна реалност. Да се обяснява процесът на преселението единствено с либералната наивност на европейските политици е толкова сериозно,…
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Раждането ни не е смъртна присъда

  Интервю на Елена Добрюха Докато някои разсъждават преди всичко за смисъла на живота, един от най-известните геронтолози – проф.д-р Обри де Грей, размишлява най-вече над неговата продължителност и поддържа разработката на нови методи за борба със стареенето. Около екстрентичната фигура на д-р де…
 • Март 12, 2016 В ОБЕКТИВА

  Мрази Путин, за да спечелиш Нобел. Рецепта за неолиберална панацея.

  Може и да сте чували за последната поръчкова лауретка на Нобел, беларуската Светлана Алексиевич, акумулатор и събирателно понятие на тоталната русофобия, събрани в една абсурдна идеологема на промитото масово съзнание. Ако не беше истина човек трудно би могъл да си представи как в една обвивка…
 • Март 12, 2016 В ОБЕКТИВА

  Руски завод създаде ново поколение холографски прицели за автомати

  Намиращия се във Валдай оптикомеханичен завод „Юпитер“, който произвежда прицели за нуждите на Министерството на отбраната на Русия, разработва ново поколение холографски прицели. В тяхната конструкция е предвидена възможност за промяна изображението на холографския прицелен маркер, съобщи в петък…
 • Март 11, 2016 В ОБЕКТИВА

  Какво да правим при започване на война в страната ни

  Това е разказ на човек за това как той и неговият “клан“ са оцелявали в продължение на година в град с население 60 000 човека в периода на разпад на Босна през 1992 г. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 10, 2016 В ОБЕКТИВА

  Идва истинско Време Разделно! Шокиращ документ!

  В Страсбург, 25-29 юни 2014 бил подписан таен Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им превръщане, заедно със всичките останали вероизповедания, в обединена, световна юдомасонска, сатанинска…
 • Март 09, 2016 В ОБЕКТИВА

  Реч на Алън Фостър Дълес

  Предполагам (даже допускам със сигурност), че повечето от вас знаят за дълго планираният срив на България, тоталното духовно, икономическо, природно, морално, здравомислещо, историческо разрушение на нашата родина. Така нареченият план „Ран-Ът“, две от едни от най-големите имена на американската…
 • Март 08, 2016 В ОБЕКТИВА

  Ционисткия план Калерги за унищожаване на бялата раса

  СБОГОМ ЕВРОПА Нашата раса е раса на майстори. Ние сме богове на тази планета. Ние сме толкова различни от по-низшите раси, колкото те се различават от насекомите. В действителност, в сравнение с нашата раса, другите раси са зверове и животни като цяло. Нашата желязна тояга е нашия водещ закон.…

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…