Целта на новия проект, създаден формално за оказване на съдействие на разузнавателните общности на САЩ, е да се проведе инженерен анализ на мозъка и да се определят алгоритмите, позволяващи на компютъра да мисли като човек.

Преди трийсет години правителството на САЩ стартира проектът „Геномът на човека“ – 13-годишна програма за секвениране и картиране на всички гени на човека като биологичен вид. Въпреки че първоначално тази инициатива предизвика недоверие и дори протести, тя преобрази значително генетиката и в момента се смята за един от най-успешните проекти в цялата история на науката.

Сега Агенцията за перспективни изследвания на разузнавателното ведомство (IARPA), изпълняваща научните изследвания за разузнавателната общност на САЩ и създадена като аналог на известната Агенция за високоразвити отбранителни проекти към Министерството на отбраната на САЩ (DARPA), отпусна 100 милиона долара за аналогичен грандиозен проект. Целта на мащабната изследователска програма „Изкуственият интелект на база на невронните мрежи“ (Machine Intelligence from Cortical Networks / MICrONS) се състои в провеждане на инженерен анализ на образец на мозък с величина един кубичен милиметър, изучаване на механизмите, с помощта на които мозъкът прави изчисления, и въз основа на получените данни – повишаване производителността на алгоритмите на машинното обучение и изкуствения интелект.

 

 

Към реализацията на този проект IARPA привлече три групи учени, които се ръководят от биолога и специалиста по компютърни науки от Харвардския университет Дейвид Кокс, от специалиста по компютърни науки от Университета „Карнеги Мелън“ Тай Синг Ли и от специалиста в областта на невронауките от Медицинския колеж Бейлър Андреас Толиас. Всяка група учени разработи своя петгодишна програма за изследвания.

 

 

„Това е солидна инвестиция, тъй като ние смятаме този проблем за крайно значим. Ще бъде оказано влияние, способно да промени работата на разузнавателната общност, а също така да промени света като цяло, каза представителят на IARPA Джейкъб Вогелстейн, отговарящ за програмата MICrONS.

Целта на мащабната изследователска програма MICrONS, която се реализира в рамките на стартиралия по решение на президента Обама национален проект на САЩ BRAIN Initiative (Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies / Изучаване на мозъка чрез развитието на иновативни невротехнологии) е да се постигне пробив в областта на изчислителните системи, създадени въз основа на модела на човешкия мозък. Днес  много технологии вече използват група алгоритми, наричани изкуствена невронна мрежа, които, съдейки по тяхното име, са създадени въз основа на архитектурата на мозъка. Благодарение на сериозното повишаване на производителността на компютъра и на достъпа към огромните масиви от данни в интернет, Facebook може да разпознава лица, Siri различава гласове, колите могат да се управляват без водач, а компютърът може да побеждава човека на шах.

Обаче тези алгоритми остават несъвършени, и в тяхната основа лежат значително опростени процеси на анализ на информацията по шаблони и образци. Производителността на изкуствените невронни мрежи, създадени въз основа на моделите от 80-те години, е ниска в претрупаната среда, където обектът, който компютърът се опитва да разпознае, е скрит зад голямо количество обекти, много от които се припокриват един с друг или се идентифицират нееднозначно. Например, ако на компютъра му бъдат показани като образец едно или две изображения на куче, той няма да се научи да разпознава всичките кучета.

Хората, както изглежда, се справят с тази задача лесно. Ние можем да видим приятеля си в тълпата, да различим познатия глас в шумно място и да забележим звуковите или графичните образи, осланяйки се само на един или няколко примера, видени или чути преди. Ние постоянно се учим да обобщаваме, без да се нуждаем в някакви подсказвания или инструкции. Именно поради желанието да изяснят кои от тези модели не достигат на компютъра, участниците на проекта MICrONS се заеха с изучаването на мозъка. „Това е най-добрият ни ориентир“, смята Кокс.

 

 

И макар невронните мрежи да съдържат елементи от архитектурата, открита в мозъка, методите на изчисляване, които те използват, не са непосредствени копия на алгоритми, използвани от невроните за обработка на информация. С други думи, начините, с помощта на които съвременните алгоритми представят, преобразуват информацията и върху тази база се учат – това са инженерни решения, приемани предимно по метода проба-грешка. Те работят, обаче учените не знаят защо – във всеки случай, знанията им са недостатъчни, за да създадат изкуствена невронна мрежа. Все така остава неизяснено, сходна ли е такава невронна обработка на информация със съответните операции, протичащи в мозъка на човека, или не. „Затова, ако ние проникнем по-дълбоко и получим информация от мозъка не само на ниво архитектура, но и на ниво изчислявания, то ще можем да доработим тези алгоритми и да ги доближим към механизмите на работа на мозъка“, казва Вогелстейн.

 

 

И трите групи учени ще се опитат да съставят пълна схема на сигналите между невроните в кубичен милиметър от кората на главния мозък на лабораторния плъх. Може да ни се стори, че само един кубичен милиметър, който е равен на по-малко от една милионна част от обема на мозъка на човека, е недостатъчен. Днес обаче учените могат едновременно да измерват дейността или само на няколко неврона, или на милиони неврони. Участниците в програмата MICrONS планират да запишат дейността и връзките между 100 хиляди неврони. Това ще стане по време на опити, в които лабораторният плъх ще възприема зрителните образи и ще изпълнява задачи за обучаване. Този план е доста сложен, тъй като ще трябва да се правят снимки с манометрична точност и да се работи с проводници с дължина от няколко милиметъра. „Това е все едно да съставяш карта на  САЩ, измервайки всеки дюйм“, казва Вогелстейн.

 

 

Всяка една от групите учени смята да състави „пътната карта“ на мозъка по свой начин. За измерване на дейността на мозъка на плъховете в процеса на тяхното обучаване да разпознават предмети от компютърния монитор групата, оглавена от Дейвид Кокс, планира да използва метода на тъй наречената двуфотонна микроскопия. Учените смятат да инжектират на плъховете модифициран флуоресцентен белтък, чувствителен към калций. Когато невронът „светва“, йоните на калция се устремяват в клетката, поради което белтъкът започва да свети по-ярко – така че, използвайки лазерно сканиращ микроскоп, учените ще могат да наблюдават как светват невроните. „Това малко прилича на прослушване на мозъка, обяснява Кокс. Както подслушват телефонно обаждане, за да бъдат в течение на нещата, така и ние ще можем да прослушваме важни вътрешни процеси, ставащи в мозъка на изпълняващо определени действия животно“.

След това, образец от мозъка на плъха с обем един кубически милиметър ще бъде изпратен в Харвардския университет на невробиолога Джефри Лихтман. В неговата лаборатория образецът ще бъде разрязан на невероятно тънки слайсове и тези прорези ще бъдат изследвани с помощта на съвременен микроскоп. Той позволява да бъдат видени съединяващи се продълговати и приличащи на нишки участъци на клетките на мозъка.

 

 

Групата под ръководство на Андреас Толиас ще използва сходен метод, наречен трифонна микроскопия. По този начин учените на тази група ще могат да изследват не само повърхностните слоеве на мозъка на плъха, изучени от Кокс и неговите колеги, но и да проникнат в по-дълбоките му слоеве.

 

 

На свой ред групата, ръководена от Тай Ли, ще картографира конектом – невроналните връзки на главния мозък, за което ще използва по-радикален подход.

Съвместно с професора по генетика от Харвардския университет Джордж Чърч, те планират да използват ДНК-щрих-кодиране – тоест ще маркират всеки неврон с уникална нуклеотидна последователност (щрих-код) и по химичен път ще съединяват щрих-кодовете чрез синапс, за да бъдат пресъздадени схемите. Макар този метод да не позволява получаване на същата пространствена информация, както при използването на микроскопията, Ли се надява, че той ще е по-точен и че ще даде резултати в по-кратък срок – но при условие, че изобщо ще сработи. Досега този метод нито веднъж не е прилаган сполучливо.

Но това е само половината от голямата програма MICrON. После на учените им предстои да изяснят по какъв начин цялата тази информация може да бъде използвана в алгоритмите за машинно обучение. И тук те имат някои съображения. Има много учени например, които смятат, че мозъкът по своята природа е бейсовски, тоест, че невроните представят сензорната информация във вид на разпределяне на вероятностите, изчислявайки най-вероятната интерпретация на събитията въз основа на предишния опит. Тази хипотеза се базира преди всичко върху идеята за съществуването в мозъка на вериги за обратна връзка – според която информацията в мозъка постъпва не само напред, а съществува още по-голямо количество съединения, които направляват информацията в обратна посока. С други думи, изследователите хипотетично предполагат, че възприятието не е просто процес на предаване на информацията от някакъв условен вход към някакъв изход. По–скоро съществува определен конструктивен процес, „анализ чрез синтез“, по време на който мозъкът съхранява и създава  вътрешна представа за околния свят, формира очакване и прогноза, които му позволяват да интерпретира постъпващите данни и да планира по какъв начин да използва тези данни.

 

 

И трите групи учени са привлекли и специалисти по компютърни технологии, които ще въплътят тези теории в математически модели, а след това ще ги проверят върху данни, получени чрез инженерен анализ на мозъка.

С помощта на тези модели участниците в проекта MICrON планират да създадат по-автоматизирани машини – особено когато става дума за обучаване на машините да определят обекти без предварително запознаване с хиляди примери, в които предметите се обозначават с имена.

Вогелстейн иска да помогне на разузнаването на САЩ, прилагайки методиката за неконтролируемо обучаване. „Ние можем да разполагаме само с едно изображение или само с един пример на хакерска атака, която трябва да предотвратим, или с един запис на финансова криза или природно явление, предизвикващо проблеми. Ние трябва да генерализираме тази информация, обобщавайки я в по-широк спектър от ситуации, в рамките на който може да възникне същото събитие или признак. Ние се надяваме да постигнем следното: по-ефективно обобщаване, повишаване на способностите към определяне на основните признаци и по-ефективно използване на откъслечните данни“, казва Вогелстейн.

 

 

Макар учените да са съгласни, че създаването на такива алгоритми въз основа на данни, получени чрез изучаване на мозъка, ще бъде най-сложната част от проекта MICrON (на тях им предстои да определят начина за програмиране на това, как мозъкът обработва информацията и как създава нови връзки), някои от проблемите трудно се поддават за разрешаване още на ранния етап. Например, в резултат на измерване на параметрите на мозъка, ще бъдат получени данни с обем около два петабайта, което се равнява на обем на паметта на 250 ноутбука или 2,5 милиона СD.

Да се съхранява такъв обем данни, ще бъде много сложно и за да разреши този проблем, Агенцията за перспективни изследвания на разузнавателното ведомство започна съвместна работа с компанията Amazon. Още повече, че всичките данни са представени във вид на изображения. За търсене на информация в този масив от данни се използва процес, наричан сегментация, в който на всеки структурен елемент на невроните и на техните съединения им се дава свой цвят, за да може компютърът по-добре да разбира общите характеристики и признаци. „Дори ако работата по оцветяването я изпълняваха всички хора на земята, за оцветяването на всеки кубичен милиметър от изображенията би отишъл един цял живот“, казва Лихтман. Вместо това, за сегментиране на графичните данни, учените ще работят върху създаване на по-съвършени методики за компютърна обработка на изображенията.

 

 

Лихтман вече постигна успех с обработка на данни с обем 100 терабайта. Тези данни бяха получени при изследване на малък образец на таламуса – област в мозъка, отговаряща за преразпределяне на информацията, постъпваща от органите на сетивата. „Ние открихме, че понякога за да се съедини с един и същ участък от различни нервни клетки, един и същи аксон прескача от клетка на клетка, което навежда на мисълта, че таламусът е устроен не така, както ние предполагахме“, сподели Лахтман. Възможно е да бъде открито същото и в онзи образец от кората на мозъка с обем един кубичен милиметър, който учените започнаха да изучават. „Ние знаем, че можем  да работим и с по-големи обеми на данни, но сега започваме да изучаваме това, което би могло да бъде наречено гигантски обем – казва Лихтман. Това е сериозна крачка напред. И ние смятаме, че сме готови за това“.

Дейвид Мъмфорд, доктор по философия, математик и носител на математическата награда „Фийлдс“, който консултира групата на Ли, но не е сред участниците на програмата, се отнася към проекта с ентусиазъм. „Това е истински прогрес – казва той. След като данни от подобен род бъдат получени, пред учените ще бъде поставена сложна и интересна задача – те ще трябва да изяснят, какво може да се направи за по-дълбокото разбиране на начините на взаимодействие на невроните. Отдавна съм мечтал за възможността да бъде записан такъв сериозен обем информация и мисля, че тези хора могат да го направят“.

Агенцията IARPA смята да публикува получените данни от изследванията, за да могат и други учени да предлагат свои идеи и научни резултати. „И макар това да прилича на разглеждане на песъчинка, както казваше моят преподавател в университета, в една песъчинка може да видиш Бог“, споделя Ли.

 

Източник: Scientific American

 

 

Превод: Джордана Цепелевич за Мемория Де Футуро

 САЩ: 100 милиона долара за изучаване на мозъка и изкуствения интелект

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Март 01, 2017 В ОБЕКТИВА

  Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

  Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения: Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Февруари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Данните, които преобърнаха света

  Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.…
 • Януари 27, 2017 В ОБЕКТИВА

  Автобиография на един български Офицер с главно "О"

  МОЯТА БИОГРАФИЯ - ИЗПОВЕД НА СТАРИЯ БЪЛГАРИН Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 27, 2017 В ОБЕКТИВА

  Автобиография на един български Офицер с главно О

  МОЯТА БИОГРАФИЯ - ИЗПОВЕД НА СТАРИЯ БЪЛГАРИН Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 23, 2017 В ОБЕКТИВА

  Дигиталният хероин или как екранът превръща децата в психясали наркомани

  Сюзън купува ай-пад на 6-годишния си син Джон, когато е в първи клас. „Мислех си – защо да не е в крак с живота?“ – ми каза тя по време на сеанса. В училището на Джон са започнали да използват електронни устройства при все по-малки и по-малки ученици, и учителката по технологии говори възторжено за…
 • Януари 18, 2017 В ОБЕКТИВА

  Ето за какво убиха Кадафи

  1. Бензинът бе по-евтин от водата; 1 литър бензин струваше 0,14 $. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 10, 2017 В ОБЕКТИВА

  Досиета в дигиталната ера

  Боравенето с личните данни в САЩ подвига сериозни въпроси в Европа, а България подписва споразумения с Вашингтон и май отново тича пред вятъра Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Януари 07, 2017 В ОБЕКТИВА

  WikiLeaks: „Не позволявайте Белият дом отново да унищожи историята!”

  WikiLeaks обяви награда от 20 000 долара за информация, която се отнася до неправомерното унищожаване на каквито и да било документи от служители на администрацията на Обама. Възнаграждението ще бъде предоставено „за информация, която може да доведе до ареста или разобличаването на представител на…
 • Януари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Прогнозите на „Стратфор” за 2017 г.

  Очакваните през 2017 г. конвулсии са политическият израз на действието на много по-дълбоки сили. В голяма част от развития свят тенденцията към застаряване на населението и намаляване на производителността е съпътствана от технологични иновации и свързаната с тях загуба на работни места. Към тази…
 • Януари 05, 2017 В ОБЕКТИВА

  Google тихичко ви подслушва през микрофона на телефона ви! Ето къде ви записват!

  Google тихичко, без да прави акцент на това за своите потребители, подслушва техните разговори и ги запазва в сървърите си. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 29, 2016 В ОБЕКТИВА

  Четвърта индустриална революция и криза на либерализма

  Отминаващата година показва, че завършва една епоха, започнала след края на Студената война и краха на СССР. Глобалният проект за повсеместно установяване на либералния световен ред се оказа несъстоятелен. Гражданите на западните държави, където се реализираше този проект, загубиха интерес към…
 • Декември 28, 2016 В ОБЕКТИВА

  Войната срещу Източната Православна Църква

  Западът първо подмени християнството, след което се опита да го затрие. Днес сме свидетели на последния етап от вековната битка. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Битките за ядреното гориво или как изглеждат 1 милиард евро нацяло

  Понякога сте късметлии. Близо до вас има бензиностанция с качествено гориво, което отгоре на всичкото е и по-евтино. Зареждате там от години. Какви ти години, цели поколения. Още дядо ви там си е наливал бензина. И баща ви – също. Никога досега не е имало проблеми. Напротив, когато нещо в горивната…
 • Декември 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  71 точки от договора за контрол над човечеството

  Вижте сами прочутите 71 точки от договора, които хвърлят светлина върху амбициите за световно господство на някои от най-известните хора в света, членуващи в тайни общества. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 15, 2016 В ОБЕКТИВА

  Александър Дугин: Приближаваме се към последната битка за света

  Глобализацията – това е антихриста, който е дошъл да излъже всички култури и народи. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Декември 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  За НАТО, транснационалната капиталистическа класа и неофеодалните полицейски държави

  Глобализацията на търговията и централизираното банкиране овластиха частните корпорации до позиции на власт и контрол невиждани в историята на човечеството. В напреднал капитализъм, структурните изисквания за възвръщаемост на инвестициите изискват една безкрайна експанзия на централизирания капитал…
 • Август 05, 2016 В ОБЕКТИВА

  Европейските католици - най-бруталните и най-геноцидните "християни" на всички времена

  Нека започнем с "духовното" напътствие от 16-ти век на германския проповедник и теолог Томас Муентцер: "Прокълнете неверниците... Не им позволявайте да живеят повече, зло деятелите които отвърнаха очите си от Бога. Мечът е нужен за да ги унищожим... Ако те се съпротивляват изколете ги без милост...…
 • Юни 28, 2016 В ОБЕКТИВА

  Защо сме толкова изненадани, че Борис Джонсън излъга , когато той вече е бил уволняван два пъти за лъжа

  1.Като кмет на Лондон Борис Джонсън обеща да ликвидира тотално до 2012г бездомниците, които спят по улиците на Лондон; Резултат – броят на бездомниците се удвои по време на неговия мандат. 2.В своя Манифест от 2008 Джонсън обеща обслужвани билетни гишета на всяка метро-станция; Резултат: той…
 • Юни 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Какво е Теория на конспирацията? Каква е истината?

  Под краката на Обама земята отново се нагорещи. Твърди се, че Западната цивилизация е "застрашена от Ислямска държава". "Глобалната война срещу тероризма", е приветствана като хуманитарно усилие. Наша "отговорност е да защитаваме". Хуманитарната война е решението. "Дебнат зли хора. Да се справим с…
 • Юни 03, 2016 В ОБЕКТИВА

  ВРЕМЕ Е ДА НАПУСНЕМ НАТО СЕГА!

  Европейците подеха нова анти-военна кампания Докато ръководителите на НАТО се готвят за среща на върха през юли във Варшава, европейските социални активисти и видни политици започнаха нова анти-НАТО-вска кампания на протест срещу струпването на ядрено въоръжение на блока в източните райони на…
 • Май 29, 2016 В ОБЕКТИВА

  Япония преупреждава: Задава се нова глобална финансова криза

  На 26 ти и 27 май 2016 г в Япония се проведе среща на лидерите на Г-7. В общи линии срещата премина под знака на „замитане под чергата” на най-наболелите световни икономически и политически проблеми на днешния ден. Японският премиер Шиндзо Абе направи изказване в което предупреди участниците в…
 • Май 21, 2016 В ОБЕКТИВА

  Докато работи системата на трите С(Секс, Страх, Скандал) аз няма да си включа телевизора в къщи

  Анкета на седмицата: А вие изхвърлихте ли си вече телевизора? Днес празнуваме, учреденият от ООН, световен ден на телевизията. “Имате ли си у вас телевизор?” - попита “ БИЗНЕС online” своите експерти. Какво е според вас съвременното TV: Източник на информация, пропагандно оръжие,развлечение,…
 • Април 07, 2016 В ОБЕКТИВА

  Удобните медии в неудобната реалност

  Функционирането на държавата като такава e невъзможно без независими медии. Единствено информацията, представена чрез различни гледни точки, може да помогне на обществото да изгради собствена автентична представа за реалността. Именно заради това първата цел на тоталитарните режими и диктатурите е…
 • Април 04, 2016 В ОБЕКТИВА

  Започна световна война. Нарушете мълчанието

  Текстът е редактирана реч, изнесена наскоро от световноизвестния журналист Джон Пилджър в университета в Сидни, и публикувана в неговия сайт. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Април 04, 2016 В ОБЕКТИВА

  Светът на технологичния диктат. Трите сценария за бъдещето

  Евгений Кузнецов е експерт в областта на комуникациите и обществените компании, автор е на методики за социално-политическо и технологично прогнозиране. Заместник-генерален директор на Руското венчър дружество. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 24, 2016 В ОБЕКТИВА

  Еврогейско: Това в средата е шефа на полицията в Брюксел

  Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 23, 2016 В ОБЕКТИВА

  Таен план на ЕС за депортирането на 80 000 афганистанци

  Конфиденциален дискусионен документ на ЕС предлага използването на Конференцията за предоставяне на международна помощ като „лост“ за депортирането на имигранти обратно в Афганистан. Брюксел разчита на т. нар. „чекова дипломация“ за справяне с кризата.…
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Ноам Чомски: 10 начина да Ви манипулират

  1. Отвличане на вниманието. „Постоянно се отклонява съзнанието на хората от реалните социални проблеми, превключвайки ги към теми, които нямат реално значение. За да постигат такъв резултат, според който гражданите да са винаги заети с нещо и да нямат време да мислят, от полето – в кошарата, както…
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  УЛТИМАТУМ!!!

  ДО РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ – „ПРЕЗИДЕНТ” ДО БОЙКО БОРИСОВ – „ПРЕМИЕР” Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 22, 2016 В ОБЕКТИВА

  Къде лежи бъдещето?

  Въпрос: Кое ви притеснява повече: бъдеще в стил „1984“ на Джордж Оруел или такова в стил „Прекрасният нов свят“ на Олдъс Хъксли? Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  Авиокатастрофата в Ростов на Дон: факти и противоречия

  В нощта на 19 март на летището на Ростов на Дон се разби самолет Боинг 737 на авиокомпанията FlyDubai, изпълняващ полет от Дубай. При катастрофата загинаха всички 62 души на борда. По предварителни данни, причината за инцидента са тежките метеорологични условия.…
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  Атентатът в Истанбул – обобщение

  Броени дни, след като екстремисти отнеха живота на 37 души в столицата Анкара, Турция беше разтърсена от нова терористична атака. Малко преди обед в събота взрив разтърси една от най-популярните и посещавани от туристи търговски улици в централната част на метрополията Истанбул, съобщи ИА Фокус.…
 • Март 19, 2016 В ОБЕКТИВА

  САЩ: 100 милиона долара за изучаване на мозъка и изкуствения интелект

  Целта на новия проект, създаден формално за оказване на съдействие на разузнавателните общности на САЩ, е да се проведе инженерен анализ на мозъка и да се определят алгоритмите, позволяващи на компютъра да мисли като човек. Преди трийсет години правителството на САЩ стартира проектът „Геномът на…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Съзнание под контрол. Google – тайното оръжие на Хилари

  Анализирайки технологичния гигант Google и въздействието му върху човешкото съзнание, Епщайн заявява: „Могъщество от такъв мащаб и невидимост от такъв род са безпрецедентни в историята на човечеството.“ Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Русия - Съвестта на човечеството и мечът на Господа

  Руският народ притежава няколко отличителни черти, едната, от които- уникалната способност за самоорганизация и държавност. Всеки път, когато историческите трагедии са избутвали Русия зад чертата на разрушението – тя неизбежно се е възраждала, ставайки все по-устойчива страна отколкото преди. Така…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  Забравеният паметник "България 1300", който лети в космоса

  Преди известно време в разговор с един познат художник за паметника "1300 години България" на проф. Валентин Старчев, открит през 1981 г. в чест на годишнината от създаването на страната ни на това си място, темата изведнъж напусна рамките на Земята. Събеседникът ми сподели, че отново през 1981 г.…
 • Март 18, 2016 В ОБЕКТИВА

  ГМО ЗАРАЗАТА

  „Свидетели сме на биологично замърсяване без еквивалент в цялата история на човечеството. Генетичното замърсяване е нещо коренно различно от химическото, което заради глупостта си допуснахме последните 50 години. Химикалите не се размножават сами. Дори и огромното замърсяване с химикали с времето…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Нагледен урок: Вижте как руски спецчасти разчистват ромски „газов бунт“! (видео)

  Руските спецчасти ОМОН трябваше да се намесят в село Плеханово, Тулска област срещу роми, устроили „газов бунт“. По информация на MySLO.ru тази сутрин в ромската махала в селото пристигнали стотици полицаи и бойци от спецчастите ОМОН. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Швейцарски политик призова Европа да бойкотира изборите в България

  Дорис Фиала, швейцарски политик и ръководител на делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която следи гласуването у нас, призова Европа да бойкотира изборите в България. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Защитата призовава Едуард Сноудън

  Едуард Сноудън, който преди три години влезе в историята, предавайки на журналистите хиляди секретни документи на Агенцията за национална сигурност на САЩ (АНС), в петък направи деветдесетминутна реч в защита на действията си, казвайки, че по този начин се е противопоставил на…
 • Март 17, 2016 В ОБЕКТИВА

  Карнавалът на дясната бг-пропаганда за Сирия

  Изключителен кеф е човек да чете български грантови анализатори в размирни световни дни. Тази особена обществена порода е в състояние да ражда такива сюрреалистични творения на ума, че човек с естетическа нагласа към черния хумор задължително трябва да им е фен. Ето защо аз си признавам тази своя…
 • Март 16, 2016 В ОБЕКТИВА

  Проучване: Всеки трети европеец възприема Крим като част от Русия

  Според проучване на Sputnik.Mneniya , проведено в началото на март, около една трета от американци, холандци, англичани, французи, германци и италианци смятат, че Крим е част от Русия, съобщава РИА Новости, като цитира данни от него. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
 • Март 16, 2016 В ОБЕКТИВА

  Отрекъл исляма? Това прави ли го задължително ислямофоб?

  Как един френски учител е обвинен, че „оценява” неправилно Русия и „мрази” исляма. И как всяка оценка за Русия, извън омразата, може да се превърне в шантаж и камшик за нормално мислещия. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 15, 2016 В ОБЕКТИВА

  Протестърът Асен Генов си купил общинско жилище за 4800 лв., по 100 лв. на квадрат

  Блогърът и едно от лицата на “Протестна мрежа” - Асен Генов, си е купил общинско жилище от 46 квадрата за близо 4800 лв., съобщава в. “Монитор”. Сделката е направена преди 16 г. Имотът е в столичния квартал “Надежда 2”. Тогава кмет на София е Стефан Софиянски, припомня изданието.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  САЩ: Не можем да изключим Русия от интернет

  Няма техническа възможност за реализация на подобна мярка, твърди висш представител на администрацията на Обама. САЩ нямат план и техническа възможност да изключат Русия от глобалната мрежа, според представител на правителството. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Гневни фермери стовариха прасета пред Съвета на министрите в Брюксел

  Европейски фермери организираха необичаен протест пред сградата на Съвета на министрите в Брюксел. Селскостопански работници направиха в центъра на белгийската столица стилизирана животинска ферма – със съответните мрежи и заграждения и вкараха там свои прасета.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  От Байконур тръгна руско-европейската мисия към Марс (видео)

  От космодрума Байконур в понеделник (14 март) беше изстреляна ракетата „Протон-М“, предназначена за изучаване на Марс, съобщи „Российская газета“. Пускането на ракетата беше извършено в рамките на програмата „ЕкзоМарс“ - съвместен проект между Европейската космическа агенция (ЕКА) и „Роскосмос“.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Сноудън: За 10 години в САЩ не е заловен нито един терорист чрез следене

  Бившият сътрудник на американските спецслужби Едуард Сноудън заяви, че САЩ са използвали тероризма като оправдание за подслушването на адвокати, журналисти, детския фонд на ООН и т.н., съобщи RT в понеделник (14 март), цитирайки негово интервю за италианския тв канал Sexta.…
 • Март 14, 2016 В ОБЕКТИВА

  Руски оръжеен шеф проговори за свръхсекретната програма „4202”

  Тя цели създаването на свръхново стратегическо ударно оръжие с хиперзвуков двигател. Появиха се нови потвърждения за създаване в Русия за създаване на хиперзвуков летателен апарат (ХЗЛА). Генералният директор на корпорацията „Тактическо ракетно оръжие” (КТРВ) Борис Обносов макар и косвено потвърди…
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Путин през очите на чуждестранните медии (СНИМКИ)

  Източник: Fort Russ Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Започна вторият етап от плана за Европа

  Все повече анализатори допускат, че имигрантската криза е активно мероприятие, целящо да отклони вниманието на европейските общества от една друга и не по-малко опасна реалност. Да се обяснява процесът на преселението единствено с либералната наивност на европейските политици е толкова сериозно,…
 • Март 13, 2016 В ОБЕКТИВА

  Раждането ни не е смъртна присъда

  Интервю на Елена Добрюха Докато някои разсъждават преди всичко за смисъла на живота, един от най-известните геронтолози – проф.д-р Обри де Грей, размишлява най-вече над неговата продължителност и поддържа разработката на нови методи за борба със стареенето. Около екстрентичната фигура на д-р де…
 • Март 12, 2016 В ОБЕКТИВА

  Мрази Путин, за да спечелиш Нобел. Рецепта за неолиберална панацея.

  Може и да сте чували за последната поръчкова лауретка на Нобел, беларуската Светлана Алексиевич, акумулатор и събирателно понятие на тоталната русофобия, събрани в една абсурдна идеологема на промитото масово съзнание. Ако не беше истина човек трудно би могъл да си представи как в една обвивка…
 • Март 12, 2016 В ОБЕКТИВА

  Руски завод създаде ново поколение холографски прицели за автомати

  Намиращия се във Валдай оптикомеханичен завод „Юпитер“, който произвежда прицели за нуждите на Министерството на отбраната на Русия, разработва ново поколение холографски прицели. В тяхната конструкция е предвидена възможност за промяна изображението на холографския прицелен маркер, съобщи в петък…
 • Март 11, 2016 В ОБЕКТИВА

  Какво да правим при започване на война в страната ни

  Това е разказ на човек за това как той и неговият “клан“ са оцелявали в продължение на година в град с население 60 000 човека в периода на разпад на Босна през 1992 г. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
 • Март 10, 2016 В ОБЕКТИВА

  Идва истинско Време Разделно! Шокиращ документ!

  В Страсбург, 25-29 юни 2014 бил подписан таен Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им превръщане, заедно със всичките останали вероизповедания, в обединена, световна юдомасонска, сатанинска…
 • Март 09, 2016 В ОБЕКТИВА

  Реч на Алън Фостър Дълес

  Предполагам (даже допускам със сигурност), че повечето от вас знаят за дълго планираният срив на България, тоталното духовно, икономическо, природно, морално, здравомислещо, историческо разрушение на нашата родина. Така нареченият план „Ран-Ът“, две от едни от най-големите имена на американската…
 • Март 08, 2016 В ОБЕКТИВА

  Ционисткия план Калерги за унищожаване на бялата раса

  СБОГОМ ЕВРОПА Нашата раса е раса на майстори. Ние сме богове на тази планета. Ние сме толкова различни от по-низшите раси, колкото те се различават от насекомите. В действителност, в сравнение с нашата раса, другите раси са зверове и животни като цяло. Нашата желязна тояга е нашия водещ закон.…

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…