Пазарът на труда бива доминиран изцяло от капитала, въпреки че по дефиниция този пазар е и ликвиден, и еластичен

 

Повече от 160 години след публикуването на Комунистически манифест марксизмът остава жизнен. Нещо повече – неговите последователи очевидно се умножават. Две от най-авангардните общества в Европа – швейцарското и финландското, дебатират относно въвеждането на безусловен базов доход – сума, с която всеки човек да разполага независимо дали работи или не. Очевидно призракът на комунизма броди из Европа, а и по света.

Идеята за безусловен базов доход (ББД) е по-стара както от съвременните леви икономически школи, така и от трудовете на Карл Маркс. Всъщност далеч по-стара. За неин баща се счита родения през ХV век във Валенсия Хуан Луис Вивес, който успява да избяга от испанската инквизиция, след това учи в Сорбоната в Париж, а в края на живота си е професор в Лувен – европейският център на хуманизма по това време. Йоханес Лудовикус Вивес, както също е известен той, е първият мислител и автор, изложил концепция за ББД, базирана на теологически и прагматични допускания.

 

През 1516 г. отново в Лувен се появява книгата „Утопия“, чийто автор е британският хуманист Томас Мор. Той излага възгледите си относно наказанията на крадците. По това време заловените джебчии биват обесвани, но въпреки това престъпността остава голяма. „Този метод е както несправедлив, така и нежелан. Наказанието е твърде сурово, а е неефективно. Дребните джебчии не са толкова лоши, че да заслужават смърт. Освен това няма наказание, което да спре гладния да краде“, обобщава Томас Мор, който е вторият основоположник на идеята за безусловен базов доход.

След тях има и други, но истински скок в концептуалното си развитие безусловният базов доход получава през ХХ век. В края на Първата световна война английският математик, философ и нобелов лауреат Бъртранд Ръсел се обявява за система, комбинираща анархията в политиката и социализма в икономиката. Утопия, която може да събуди само снизходителни усмивки.

Пак на Острова инженерът Клифърд Дъглас вече докосва същината на проблема, породил идеята за безусловен доход. Той отбелязва, че след войната индустрията в Англия бележи свърхпроизводство, но излишъкът не може да бъде реализиран на пазара, тъй като доходите на населението растат с пренебрежим темп. В серия от лекции Дъглас предлага да се въведе социален дивидент. Идеята му не среща особена подкрепа на Острова, но пък е прегърната радушно в Канада, където Партията за социален кредит управлява щата Албърта от 1935 до 1971 г. Въпреки това безусловен доход не е въведен и там.

 

След това идеята си проправя път и в САЩ. Робърт Теобалд в серия публикации през 60-те години отбелязва, че „автоматизацията прави размяната на труд срещу пари архаична” и че „правителствените помощи са единственото средство, чрез което хората могат да си позволят потреблението на огромната продукция в резултат на автоматизацията“. Второто твърдение на Теобалд би могло да бъде оспорено, но първото – не. По данни на Световната банка числото на заетите в сектора на услугите в глобален план расте от година на година. През 1991 г. в този дял на икономиката са били заети 33,8% от работещите, а прогнозните данни до 2018 г. година предвиждат делът им да достигне 46,7%.

Дори Милтън Фридмън, който е идеологически баща на съвременния пазарен либерализъм, споменава в своята емблематична книга „Капитализъм и свобода“ концепцията за отрицателен данък върху дохода за най-бедните слоеве на обществото.

Нещо подобно се опитва да въведе американският президент – републиканец Ричард Никсън със своята програма за подпомагане на бедните семейства. Бавно, но сигурно идеята за безусловен базов доход достига до всички точки на земното кълбо, в това число и до развитите страни от т.нар. Стара Европа – Франция, Германия и т.н.

Дотук с историята, време е за икономически поглед. След края на Студената война пред света остана един въпрос – какъв модел на капитализъм да избере. Изказването на Чърчил, че капитализмът е лоша система, но другите са по-лоши, вече остаря. Има редица бележити икономисти и нобелови лауреати, които предлагат конкретни идеи как доминацията на капитала и нарастващото неравенство да бъдат обуздани. Най-видният сред тях е Джоузеф Стиглиц.

Професорът в Колумбийския университет не е единственият, който смята, че свободните пазари са се провалили и че не функционират така, както теорията повелява. Най-простият пример е, че пазарното равновесие се установява в точката на пресичане между търсенето и предлагането. Допусканията, че и двете криви са еднакво еластични, няма изкривяване на информацията и има достатъчно ликвидност, не са факт абсолютно никъде. Дори най-развитите и ликвидни финансови пазари не дават пример за съвършен пазар. Във всяка сфера може да бъде посочен пример за пазарен провал.

Особено болезнен е провалът на пазара на труда, тъй като търсенето и предлагането са некохерентни. Казано на съвсем прост език работникът не може да издържи повече от три дни без храна (трансакция), докато бизнесът може да издържи колкото трябва без работника, докато не го принуди да приеме предлаганите условия. Изкривен по този начин, пазарът на труда бива доминиран изцяло от капитала, въпреки че по дефиниция този пазар е и ликвиден, и еластичен, и достатъчно прозрачен.

Оказва се, че търсенето на рента – доход, произтичащ от собствеността на земя или капитал, вече е единствената цел на играта. А играта в най-добрия случай е с нулева сума. Това, което се случва в момента, е безапелационният поход на Джини коефициента нагоре. Презумпцията, че всички заедно се придвижваме напред, заедно с икономическия ръст, се оказва също толкова утопична, колкото и идеите на комунизма. И причината е в незаслуженото доверие, с което е дарена „невидимата ръка“ на Адам Смит.

Към днешна дата държавната регулация, която ограничава властта на капитала над човека, е минималната работна заплата. Няма точка на планетата, в която бизнесът да приветсва нейното повишаване. Тази „пазарна несвобода“ ерозира рентата на капитала (доходът без труд) за сметка на доходите на трудещите се. Всеки бизнес, който плаща минимална работна заплата на служител, всъщност обява, че ако можеше, щеше да плаща и по-малко.

Безборй са критиките и към данъчните системи по света. Най-богатите корпорации като Facebook, Alphabet (собственикът на Google), Microsoft, банките, фармацевтичните компании и компаниите от хранително-вкусовата промишленост плащат данъци в размер на 3-4% от печалбите си. В същото време потребителите плащат огромни косвени данъци. Не бизнесът, а крайният клиент плаща данъка върху добавената стойност и акцизите, които заедно формират значителен дял от държавните бюджети.

Не бива да се подминава и теорията на пределната полезност. Това е теория от пазарната икономика, не от комунизма и плановото стопанство. Флуктуациите в потреблението не се дължат толкова на сезонната нужда от блага (човек яде, облича се и ползва услуги целогодишно), колкото на нарастващото неравенство.Така бедните изпадат в невъзможност да участват на пазара от страната на търсенето (например на автомобили и недвижими имоти), цените ерозират, а оттам и корпоративните печалби. Спирала, в която пътят е само надолу. Следователно каузата, която рано или късно ще излезе на дневен ред, е борбата с неравенството при запазването на определени пазарни свободи.

Безусловният базов доход е един от инструментите, които могат по-бързо и по-радикално да решат системните проблеми, посочени дотук – пазарът на труда и твърде голямото неравенство. С основание се допуска, че известен процент от работната сила ще отпадне от пазара на труда. Това ще окаже натиск над капитала да повиши заплащането и да се конкурира по-сериозно за талантите. В следващият момент стимулите за труд ще станат такива, че безусловният базов доход вече няма да изглежда привлекателен. Дори 10% да изберат да не допринасят за общото благо с труда си, тази цифра ще бъде съпоставима с актуалните нива на безработица. От своя страна разходването на разполагаемите средства от най-бедните прослойки ще се отрази позитивно на потреблението. Кръгът отново се затваря, но този път спиралата отвежда нагоре.

На практика единственият проблем, който безусловният базов доход създава, е преразпределението на благата от капитала и земята към труда. Има икономически субекти, които ще понесат тежестта на тази реформа, но техният брой е относително малък и болката няма да е непоносима. Тя ще бъде далеч по-малка от тази, която изпитват трайно безработните, инвалидите, пенсионерите, гладуващите деца и... да, и мързеливците. Безусловният базов доход ще даде глътка въздух на системата, ще озапти икономическата миграция, ще отложи войните, ще създаде и условия за просперитет. Някои може би смятат, че алчността е по-голям стимул от ценностите и те имат основание. Но гладът е още по-голям стимул.

 

 

 

Източник: investor.bg

 

 

 

 

Безусловният базов доход – спасителният буй на системата

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Януари 12, 2017

  Иран, Русия и Китай променят света

  С падането на Берлинската стена САЩ съзряха уникална възможност да се заемат с утвърждаването си като единствен глобален хегемон. След разпадането на Съветския съюз, Вашингтон несъмнено си постави за цел да се домогне до планетарната доминация, без да обръща особено внимание на заплахите от самото…
  23
 • Януари 10, 2017

  Инвестиране в свят със затворени граници

  Инвеститорите, подобно на астрономите или антрополозите, разчитат на интелектуални модели, за да проумеят сложната вселена, да направят избор и да определят приоритетите за бъдещи проучвания. Доста често обаче някое необикновено явление предизвиква преоценка на онова, което си мислим, че знаем.…
  11
 • Декември 16, 2016

  Предстои ли рязко повишение на цените на петрола?

  Решението на петролния картел ОПЕК за съкращаване на добива и сигналите, идващи от бъдещата администрация на президента Тръмп говорят за постепенен ръст в цените на „черното злато”
  15
 • Ноември 16, 2016

  Войната срещу парите в брой или войната срещу свободата!

  Индийското правителство извърши безпрецедентно действие миналата седмица /8 ноември 2016г./, когато извади от обръщение купюри 500 рупии и 1000 рупии от финансовата си система. Промяната настъпила по същество за една нощ, като жителите на Индия имаха 4 часа толеранс да използват вече старите…
  50
 • Април 07, 2016

  Немски експерт: Офшорният скандал ще донесе на САЩ трилиони долари

  Скандалът с така наречените „панамски документи” е опит да се пренасочат мощни финансови потоци от офшорните зони към Съединените щати, смята немският журналист и финансов експерт Ернст Волф.
  80
 • Април 07, 2016

  Сбогуване с постоянната работа: настъплението на икономиката на фрийланса

  Бент Винтър е заместник-главен редактор на датския вестник „Berlingske“. Експерт по проблемите на американското общество и политика. Статията е посветена на фрийланса – работата на свободна практика, която заедно с временната заетост става все по-масово явление в САЩ, а оттам и в световен мащаб. По…
  67
 • Март 18, 2016

  Русия вложи още 5 милиарда долара в държавният дълг на САЩ

  Сумата която Русия вложи в американският дълг през януари 2016 година представлява 4,8 милиарда долара. Това показват данните на Министерството на Финансиите и службата на Федералния Резерв на САЩ.
  99
 • Март 13, 2016

  Безусловният базов доход – спасителният буй на системата

  Пазарът на труда бива доминиран изцяло от капитала, въпреки че по дефиниция този пазар е и ликвиден, и еластичен Повече от 160 години след публикуването на Комунистически манифест марксизмът остава жизнен. Нещо повече – неговите последователи очевидно се умножават. Две от най-авангардните общества…
  87
 • Март 12, 2016

  Ротшилд предупреди Русия за трудности при погасяване на валутните дългове

  Ситуацията в световната икономика и в глобалните финансови пазари през тази година продължава да се влошава. Най-трудно ще е на развиващите се страни заради срива в цените на суровините, се казва в писмото на председателя на съвета на директорите на фонд RIT Capital Partners лорд Джейкъб Ротшилд.
  166
 • Март 12, 2016

  Правителството на САЩ събира рекордните 1.2 трилиона долара в данъци или по над 8 хиляди долара на данъкоплатец

  Чичо Сам е изтеглен в 1,248 трилиона долара в данъци за първите пет месеца на фискалната 2016 година, което струва на всеки данъкоплатец 8263 долара, според месечен отчет на Министерството на финансите. Дори и след отчитане на инфлацията обаче, правителството все още е на червено.
  164
 • Март 07, 2016

  Американски финансист предсказа: Доларът скоро се превръща в „балон”

  Икономиката на САЩ през идните 12 месеца може да изпадне в рецесия, а американският долар ще се превърне в „балон”. Това смята известният американски инвеститор и милионер Джим Роджърс.
  107
 • Март 07, 2016

  Динамичният пазар на златото вещае финансови трусове

  Китай и Русия трупат златни резерви, Канада е първата страна, разпродала целия запас от злато на централната си банка.
  106
 • Февруари 28, 2016

  Китаец инвестира 3 млрд. евро във Франция

  Най-богатият китаец Ван Цзянлин планира да инвестира над 3 милиарда евро във Франция, съобщава Блумбърг. Това ще е един от най-големите инвестиционни проекти в цяла Европа.
  65

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…