Най-големият грях на Европейския съюз и водачите му е, че не можаха да решат проблема със сигурността на неговите граждани

 

Отбранителната безпомощност и въшнополитическата дезориентация на Брюксел са сериозни фактори, които все повече рушат авторитета на ЕС, превръщайки го в безличен, слаб и без особено влияние субект на световната сцен.

 

Доц. Йордан ВеличковДоц. Йордан Величков

Според утвърждаваната векове международна практика военно-политически или икономически съюзи се създават между държави със сходни или съвпадащи интереси за постигане на определени цели – териториални, икономически или политически. След реализацията или провала при преследването им, те се разпадат. Това е съдбата и на всички съюзи, сключени през XIX и XX век, с изключение на НАТО.

 

След края на Студената война очакванията на международната общност и прогнозите на най-авторитетни политици и изследователи, включително и американски, за разпускането на Североатлантическия пакт като организация, изиграла вече своята историческа роля на сдържащ фактор срещу СССР, не се сбъдват. Влиятелни кръгове във Вашингтон пренебрегват новите реалности на международната сцена и успяват да наложат на американското правителство запазването на НАТО. Целта на този ход е очевидна. Превръщането на пакта от организация за колективна сигурност и отбрана в инструмент за реализиране на американските геостратегически интереси.

 

Каква ще бъде съдбата на Европейския съюз?

 

Отговор на този въпрос търсят все повече международни наблюдатели и анализатори, както и негови висши ръководни персони. Причините за изразяваното съмнение и дори скептицизъм за бъдещото на тази организация с почти 60 годишна история, според мнозинството изследователи и политици е, че тя не оправдава съществуването си. Част от целите и идеите, мотивирали нейното създаване, остават нереализирани. Ръководният екип на организацията, особено от началото на това столетие, вместо да разширява и задълбочава интеграционните процеси и да ги насочва към изграждане на една сплотена общност на равноправни държави и народи, той се бюрократизира. Като насочва дейността си не към разработване на стратегическа визия и реализиране на приоритетните цели, за които бе създадена, а към поставяне на дневен ред на второстепенни и често пъти незначителни въпроси.

 

В съвременната крайно динамична и бързо променяща се международна обстановка, на разширяваща се глоболизация и на нарастващо влияние на транснационалната олигархия и капитал, европейската интеграция е без алтернатива. Вероятно, тя не е най – добрата и най – съвършената, но във всички случаи е най – приемливата форма и средство за запазваане на сравнително малките по територия и ресурси европейски национални държави и за съхраняване на европейската идентичност като цяло. Разбира се, става въпрос за такъв модел на интеграция на Европа, който предвиждат и утвърждават нейните инициатори и създатели в периода от 60-те до края на 90-те години на XX век, а не според обърканите представи на днешните ръководители в Брюксел.

 

Най-важната цел на всеки съюз - гарантиране на сигурността

 

Най-важната цел на всеки съюз е гарантиране сигурността на неговите членове. Тя е постижима само и единствено, когато лидерите му имат ясно изградена отбранителна стратегия, създадат необходимия военен потенциал и провеждат строго съгласувана и отговаряща на интересите на всички съюзни държави външна политика. А при напреднала фаза на интеграционните процеси е наложителна обща финансово-монетарна система, гарант на икономическата независимост на организацията. Известно е, че тези три сфери – отбрана, външна политика и финанси, са основополагащите фактори върху които са изграждени федералните държави и които гарантират тяхната сигурност и просперитет.

 

През последните десетилетия т.е. след Маастрих (1992 г.) администрацията на ЕС извърши значителна по обем дейност, изразяваща се в приемане на мнгобройни нормативни актове, дори по незначителни въпроси. Тя обаче не успя да изгради механизми и институции, гарантиращи сигурността на своите членове и на организацията. Брюкселските бюрократи спускаха дори директиви, които смайваха европейската общественост, като например за размера и формата на зеленчуците или обема на тоалетните казанчета. Но те не успяха да решат жизнено важните за общността въпроси, като отбраната и общата външна политика.

 

Единна европейска армия – само пожелание. Сега ЕС се охранява от чужда държава

 

Многократните инициативи за формиране на обща отбранителна система чрез комплектоване на европейска армия, останаха само като пожелания. Съпротивата на някои пронатовски, т.е. проамерикански среди сред европейските управляващи бламира и най-добре аргументираните идеи по този въпрос. Една от тях, например, разработена в детайли, предвиждаше създаване на 60-хилядна европейска армия, разполагаща с възможности и потенциал да отстоява, при необходимост със сила, интересите и сигурността на държавите от ЕС във всяка точка на планетата.

 

Парадоксално е, континент с 500 милиона население, с невероятно богата хилядолетна културно-цивилизационна и бойна история, в който са разположени 4 от 7-те най-развити държави в света, две от които ядрени сили, да отказва да обезпечи своята си сигурност и да делегира правото на друга държава да го охранява. Неубедително и крайно несериозно звучат твърденията за иранска, руска, талибанска или друга неидентифицирана заплаха и необходимостта от мащабно американско военно присъствие в Европа.

 

Обща външна политика не се получи

 

Подобна на отбранителната сфера е и съдбата за съгласуване и провеждане на обща външна политика на ЕС. Очевидно, тесни егоистични и националистически интереси на някои европейски държави, както и упоритото противопоставяне от страна на защитници и проводници на американските интереси в Европа, се явяват непреодолима пречка пред реализирането на тази безалтернативна инициатива.

 

Неспособността на ръководния екип на ЕС да организира обща военно- отбранителна стратегия, както и да разработи съгласувана външнополитическа програма с конкретно формулирани приоритетни направления и цели, гарантиращи независимостта и сигурността на европейския континент, е една от съществените причини за нарастващия евроскептицизъм и сриването на доверието към тази организация. Отбранителната безпомощност и въшнополитическата дезориентация на Брюксел са сериозни фактори, които все повече рушат авторитета на ЕС, превръщайки го в безличен, слаб и без особено влияние субект на световната сцена. В резултат на тази политика на бездействие и безхаберие много европейски държави и ЕС като цяло бяха въвлечени дори в чужди на тяхните интереси военни конфликти и войни.

 

Авантюристични и глупави действия

 

Участие на държави членки на ЕС в глуповато измислената „коалиция на желаещите“, взела участие в авантюристичната и нелигитимна от международноправна гледна точка война срещу Ирак през 2003 г., е не само сериозен удар върху авторитета на съюза, но и отстъпление от основния му външнополитически принцип,според който всички междудържавни, етнически или религиозни спорове могат и трябва да бъдат решавани по мирен път със средствата на диалога и дипломацията. Този принцип е в пълно противоречие с американската външнополитическа практика, налагаща десетилетия силово, т.е. военното разрешаване на тези спорове и конфликти.

 

Факт е също така, че европейски държави участват във войната срещу режима на Саддам Хюсеин, която не бе толкова в подкрепа на САЩ, ръководени от най-посредствения президент в американската история Джордж Буш-младши, а преди всичко в интерес на транснационалните и олигархични среди от военното и енергийно лоби. За съжаление, тази война даде повод на терористични организации и групировки да активизират и пренасочат дейността си срещу държави от европейския континент, третирайки ги наравно със САЩ. А според последни изявления на лидери на терористичните организации приоритетна цел на тяхните нападения е вече Европа. Очевидно, тази преориентация се прави след огромната бежанска вълна, която прави европейските държави по-уязвими от САЩ.

 

Придатък на Вашингтон

 

Една от най-впечатляващите външнополитически грешки на ЕС, която има сериозни последици за сигурността му е, че той не направи усилия да анализира коренно променената обстановка в международните отношения след Студената война и да определи мястото и ролята си на Европа в нея. Лидерите на организацията и тези на отделните европейски държави се проявиха като инфантилни наблюдатели на новия курс на Вашингтон към световен хегемонизъм, започнал с разширяването на НАТО на Изток . Този акт бе не само в нарушаване на договореностите между лидерите на САЩ и СССР Джордж Буш-старши и Михаил Горбачов през 1989 г., но и бе извършен в една напълно променена геополитическа обстановка. Москва едностранно се отказа от сферите на влияние, ход без аналог в световната история, който даде възможност без насилие и кръвопролития да бъде променена политическата система в цяла Източна Европа и държавите, влизащи в състава на СССР. Наред с това съветското ръководство извърши безпрецедентно за този период съкращаване на въоръжените сили с 10 000 танка и 500 хил. войници.

 

Европейските лидери не само, че не направиха необходимите изводи от авантюрата в Ирак, но останаха пасивни наблюдатели, когато заинтересовани американски и транснационални олигархични кръгове „иницираха т. нар. „Арабска пролет“ и дестабилизираха обстановката в Украйна с подкрепата на неофашистки елементи. Вместо тези груби провокации да стреснат европейските чиновници, тъй като около границите на Европа се разпалват военни конфликти, Брюксел от пасивен наблюдател на събитията се превърна в сервилен съучастник в налагане на ембарго срещу Русия, пренебрегвайки своите собствени интереси. Факт е, че в резултат на ембаргото стокообменът между Русия и ЕС намаля с около 15 %, докато този на Русия със САЩ нарастна със 17%. Следователно, ембаргото е изключително в интерес на заинтересовани среди на Вашингтон, които упорито се стремят да противопоставят Европа на Русия, защото двете страни са най-реалната пречка пред геостратегическите лидерски амбиции на САЩ.

 

Обърканата мигрантска политика

 

Европейската и световна общественост е свидетел на една крайно объркана, противоречива политика на Брюксел по отношение на огромните мигрантски маси. Оказа се, че европейските лидери нямат единно мнение за причините, предизвикали тези процеси, както и мерки за тяхното овладяване и ограничаване. А още по смущаващо е, че позицията по този въпрос на Брюксел и на националните ръководства са диаметрално противоположни. Едни гледат на мигрантите като източник на евтина работна сила, докато за други те могат да имат катастрофални последици. Дори водещи държави от ЕС се оказаха най-неподготвени и с най- необясними и неадекватни реакции съм връхлитащите мигрантски маси. Вместо да поемат отговорността затова си поведение те непочтено прехвърлиха част от нея върху по-новите и по-бедни държави от Източна Европа, задължавайки ги да приемат определени квоти мигранти. Тази тяхна недостойна позиция предизвика остри сблъсъци и усложняване на отношенията между съседни страни, членки на организацията.

 

Една от очевидните причини за съществуващия миграционен хаос е неспособността на европейските чиновници да регламентират ясни правила за охрана на европейските граници. По инциатива на някои държави бе изградена граничната система „Шенген“, за да гарантира сигурността само на част от членовете на ЕС. Това бюрократично дискриминационно решение за създаване на „пространство“, ревностно охранявано и ограничаващо приема на други съюзни държави в него, също показа пълната си непригодност и неефективност в екстремна международна обстановка. Затова, някои държави се отказаха от услугите на „Шенген“ и възстановиха контрола върху националните си граници.

 

Унизителната сервилност на Брюксел пред Анкара

 

Унизителната сервилност на Брюксел пред Анкара и финансовите и политически дивиденти, които турците получиха , свидетелстват, както за сериозна управленска безпомощност и дефицит на опитни политици, така и на чувствително понижено влияние и авторитет на международната сцена. Пред очите на международната общност управляваща група турски радикални ислямисти открито и нагло шантажират цял един континент без той да реагира адекватно. Европейското ръководство не реагира и срещу грубия опит на президента Ердоган да вкара европейските държави във война с Русия, след дръзката провокация със сваления руски военен самолет.

 

Няма никакво обяснение за липса на позиция или смислена реакция на Брюксел към бруталните сексуални насилия на мигранти върху хиляди европейски жени. Вместо остро осъждане и предприемане на незабавни решителни мерки за спирането им още на африканския и азиатския бряг на Средиземно море и изхвърляне на цялата икономическа миграция, говорители на Брюксел и „защитници“на човешки права разгъват активна пропаганда за либералните ценности, свободното движение на граждани, хуманните принципи, забравяйки за правата и достойнството на европейските граждани.

 

Двуличието на ЕС към страните членки

 

Непоследователен и противоречив е подхода на ръководството на ЕС към вътрешнополитическата обстановка в държавите – негови членки. От една страна, Брюксел е критичен и назидателен към неефективно функциониращи национални сфери, като правораздавателната система или корупцията по висшите държавни институции и организираната престъпност, подкопаващи дори държавността. От друга той толерира и демонстративно флиртува с корумпирани и компрометирани политици, затваря си очите пред грубата намеса на властващи ръководни персони в работата на законодателната и съдебната система.

 

Това двулично поведение и неоправдано лицемерие и търпимост към персони, потъпкващи принципите на демокрацията и рушащи доверието на гражданите към самата европейска организация има едно единствено обяснение. Това е безпринципния стремеж на някои ръководни европейски лидери да се възползуват от подкрепата на партийно избраните евродепутати на съответната държава за прокарване на лобистки решения. Или пък за отстояване на транснационални олигархични интереси, поставяйки ги над интересите на европейските граждани.

 

Този кратък поглед върху дейността или по точно на бездействието на ЕС да разреши изключително важни проблеми, свързани със съществуването му, свидетелстват за причините пораждащи скептицизма към ефикасността на тази организация и мотивиращи някои от прогнозите за очертаващия й се край. След като досега тя не се оказа в състояние да осмисли и изпълни със съдържание своята дейност и не изпълнява основните си функции, заради които е създадена, съвсем закономерно е, според някои анализатори, да прекрати своето съществуване.

 

Има ли изход или разпадът е неизбежен

 

В днешния си вид, с поведение на пасивен наблюдател на крайнодинамичните геостратегически процеси и бърза променяща се конфигурация на силите и интересите в света, ЕС сам утвърждава образа си на бездеен е дори ненужен субект на световната сцена. Колкото и да е тревожна тази констатация, тя е реалност, която не трябва да се пренебрегва и премълчава.

 

Единственият изход за излизането от тази тежка кризисна обстановка е връщането към идеите и принципите, мотивирани и приети от нейните създатели. А това означава ЕС от безличен и послушен придатък на чужди държави и мултиолигархични сили да се превърне в активен последователен и безкомпромисен защитник на интересите на европейските народи.

 

Дано да не е късно.

 

Доц. Йордан Величков: Лицемерието на ЕС и импотентните му лидери го водят към разпад

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Януари 26, 2017

  Това е величието на България!

  “Той с подигравка говореше за величието на България, защото не го съзнава, не може да го съзнае. Величието на един народ не е в мнозинството му, нито в обширността на земята му. Хора малодушни, отвърнете за минута очите си от дребнавите си интереси, устремете погледите си в бъдещето, помъчете се да…
  10
 • Януари 25, 2017

  Армията „дезертира”

  Необявеният факт: войската спадна под 20 000 души. Офицерите си отиват, войниците бягат заради мизерни заплати и тотално пренебрежение от управляващите Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  7
 • Януари 16, 2017

  Кеворкян: Самочувствието на един врабец. Провал и на прощаване!

  Сякаш за този човек е измислена фразата „Иска да се рее като орел, а има крила на врабец“. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  22
 • Януари 10, 2017

  Толстой, който не се вписа в българската култура

  Може ли Толстой да се окаже недостоен за българската култура? Не някакъв Пьотр, който наскоро разбуни страстите заявявайки, че руснаците щели да изкупят България…А онзи, великият, авторът на „Война и мир” и „Ана Каренина”. Може ли Лев Толстой, един от най-светлите умове на човечеството, да се окаже…
  17
 • Януари 10, 2017

  Стотици танкове на САЩ влизат в Европа, за да противодействат на „руската агресия”

  Стотици американски танкове, камиони и друга военна техника пристигнаха в германското пристанище Бремерхафен, за да бъдат прехвърлени в Източна Европа като част от струпването на натовски сили в близост до границите на Русия. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social…
  12
 • Декември 29, 2016

  Мохд Абуаси: Мюсюлманите се радикализират, а службите ни бездействат по нареждане „отгоре”

  Мюсюлманите се радикализират, а службите ни бездействат по нареждане „отгоре”. За това предупреди пред Фрог нюз експертът по радикален ислям Мохд Абуаси. Ето какво разказа той: Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  12
 • Декември 29, 2016

  Палачите се връщат на Балканите

  Те се връщат. Връщат се десетки. От Сирия и от Ирак, загубили битката. Ислямска държава отстъпва от окупираните територии и възложи на бойците си чужденци да изминат своя терористичен път в обратна посока. Тяхната цел е Европа. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook…
  10
 • Декември 15, 2016

  Кеворкян: От Апостола до Берлин

  Всичко си дойде на мястото. И сега ако не прогледнем, ще означава, че сме свършени. Преди около четири години, цигани от Добрич, като истински скотове, поругаха портрети на Апостола, на Княз Борис Покръстителя и на Цар Симеон Велики. Изплюха се в лицето ни. И нищо.…
  21
 • Ноември 16, 2016

  Равносметка на кабинета в оставка

  Съществуване назаем 2 години - нов дълг за 21 млрд. срещу държавни разходи за 20 млрд. Това правителство получи разрешение от НС за 16 млрд. лв. нов държавен дълг, изтегли отделно само тази година още 4 млрд. като заеми за БЕХ и Фонда за гарантиране на влоговете. Към сметката трябва да се добави…
  42
 • Октомври 10, 2016

  Май е вече време танковете да дойдат

  Упадъкът на живота във всички сфери достигна до своята критична точка, под която започва да става невъзможно съществуването и на обществото, и на държавата, и особено на българската нация. Това е опасен момент в нашата история, който малцина усещат, забелязват и осъзнават, макар да са изобилни…
  100
 • Септември 30, 2016

  Ще заселват трайно бежанци в областите Кърджали и Велико Търново?

  Това е национално престъпление срещу общностите ни в чужбина заяви проф. Божидар Димитров Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  147
 • Август 07, 2016

  България не научи урока си от Южен Поток

  В медиите се появи новина за проведен телефонен разговор на Путин с премиера на България. В хода на разговора двамата политици са обсъждали въпросите по двустранното сътрудничество и е наблегнато на реализацията на съвместни проекти в сферата на енергетиката. Това до някъде внесе позитив на…
  47
 • Юни 11, 2016

  Поучителната история и въпросът-садист

  Български политик. Какви мисли нахлуват във вас, когато чуете това словосъчетание? Този въпрос е зададен на 1000 човека и най-често срещаните отговори са: гад, отрепка, боклук, крадец, помия, мърша, тиня, родоотстъпник, предател, подлец… Оказва се, че българските граждани имат „леко“ отрицателно…
  60
 • Юни 04, 2016

  България се включва в общоевропейските протести против НАТО

  България се включва в общоевропейските протести против НАТО, които ще се проведат на 8 и 9 юли тази година в цяла Европа. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  50
 • Април 03, 2016

  България в капана на неолиберализма

  През 1989 година падна Берлинската стена и за Централна и Източна Европа започна така нареченият „период на прехода”. Преследваше се радикална промяна в обществото на икономическо, политическо и социално ниво. В тази връзка България прие различни програми за развитие, обработени от двете големи…
  59
 • Март 22, 2016

  Само и единствено България от цяла Източна Европа каза „безусловно да“ на Брюксел за бежанците

  България подкрепя безусловно предложението за задължителни квоти за бежанци, съобщи в Брюксел вицепремиерът Румяна Бъчварова преди началото на срещата на вътрешните министри от ЕС. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  67
 • Март 22, 2016

  Велизар Енчев: Ако Турция бъде приета в ЕС, България трябва да излезе от него

  „Турция не е коректен партньор, а рекетьор. За съжаление рекетьорът успя да постигне своите цели. Тя получи награда за това, че е главен отговорник за събитията в Сирия, Саудитска Арабия и САЩ”. Така независимият депутат Велизар Енчев коментира пред Нова тв постигнатото споразумение между…
  60
 • Март 18, 2016

  Пръстовият идентификатор се въвежда служебно

  Джипитата ще получат по-малко пари, отколкото ако бяха подписали рамковия договор Системата за пръстова идентификация, която ще служи за вход при приема в болница и покупката на лекарства по линия на здравната каса, залегна в служебния рамков договор, предложен от Националната здравно-осигурителна…
  65
 • Март 18, 2016

  Решетников: България и Русия са близо до скъсване на отношенията

  СПОРЕД ПЕНСИОНИРАНИЯ ГЕНЕРАЛ 1 МИЛИОН НОВИ БЕЖАНЦИ СЕ УСТРЕМЯВАТ КЪМ ЕВРОПА Отношенията между България и Русия са на възможно най-ниско ниво, коментира в предаването на „Евроком“ „Позиция“ Леонид Решетников, директор на Института за стратегически изследвания при администрацията на руския президент.…
  83
 • Март 17, 2016

  Запалиха портретите на Ердоган и Давутоглу на митинг пред турското посолство в София (видео + снимки)

  Стотици хора се включиха в трето поредно, протестно шествие до турското посолство в София организирано от Гражданска инициатива за Суверенитет на България и държавите по света. Към шествието се присъединиха от Асоциация на сирийците в България. Основните плакати изобразяваха връзката на турция с…
  88
 • Март 17, 2016

  Кунева: Който подкрепи референдума в Крим, обслужва чужди интереси

  За влизане на България в Шенген поради риск от размирици на черноморската ни граница настояват от Реформаторския блок. Председателят на Движение „България на гражданите" Меглена Кунева заяви, че ситуацията в Украйна дава нови политически аргументи за приемане на България в Шенген и допълни, че…
  81
 • Март 16, 2016

  Доц. Йордан Величков: Лицемерието на ЕС и импотентните му лидери го водят към разпад

  Най-големият грях на Европейския съюз и водачите му е, че не можаха да решат проблема със сигурността на неговите граждани Отбранителната безпомощност и въшнополитическата дезориентация на Брюксел са сериозни фактори, които все повече рушат авторитета на ЕС, превръщайки го в безличен, слаб и без…
  60
 • Март 16, 2016

  С. Паси предлага изграждане на българо-американска база със самолетоносач и подводници в Черно море

  Изграждане на българо-американска военноморска база в Черно море предлага лидерът на Атлантическия клуб Соломон Паси, съобщава „24 часа". Според бившия външен министър мирът в Черно море се крепи върху добрия баланс на въоръжения, които никога да не се използват.…
  58
 • Март 16, 2016

  Румяна Бъчварова: МВР няма капацитета да пази селата

  Не можем да осигурим присъствие навсякъде, няма държава която да може да го направи. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова. Нека не забравяме, че отговорността на гражданите е да бъдат съпричастни към нашите усилия, добави тя.…
  71
 • Март 16, 2016

  Тома Томов: България трябва да излъчи своя Орбан

  Тома Томов в сутрешния блок на bTV с водещ Антон Хекимян Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  84
 • Март 16, 2016

  Лечението ще е възможно само след даване на пръстов отпечатък

  Пациентът ще трябва да се идентифицира при личния лекар, специалиста, аптеката и болницата Пръстовият отпечатък ще е нужен за всяко лечение, поето от здравната каса. Ако иска да бъде лекуван, пациентът ще трябва да сложи пръста си на четец при личния си лекар, при специалиста, в лабораторията, в…
  73
 • Март 15, 2016

  Европейската комисия не подкрепи България за гаранции на границите ни

  Европейската комисия не подкрепи искането на България да получи гаранции за своята граница в очакваното споразумение между Европейския съюз и Турция. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  132
 • Март 15, 2016

  Поредната идиотщина! Държавата отпуска 100 милиона лева за червеногуши гъски

  На 22 март 2016 година Националният съвет по биологично разнообразие към Министерство на околната среда и водите ще отпусне нови милиони лева за опазване на червеногушата гъска, се казва в писмо до медиите от от НГК „Природата за хората и регионите”.…
  98
 • Март 15, 2016

  България емитира 2 млрд. евро дълг от международните пазари

  България изненадващо изтегли 2 млрд. евро нов дълг от международните пазари. Емитирани са 7 и 12 годишни облигации съответно при доходност 2.156 и 3.179%. Ситуацията е благоприятна, след като миналата седмица Европейската централна банка намали още лихвите си. 7 годишната емисия е в размер на 1.144…
  83
 • Март 15, 2016

  Тръгна новият дълг от 2 милиарда евро

  Днес България ще изтегли накуп целия нов външен дълг, предвиден за емитиране през тази година. България започна предлагането на двойна емисия деноминирани в евро облигации - 7- и 12-годишни, съобщи Ройтерс, като се позова на мениджърите на процедурата. Издателят е сложил първоначална цена от…
  62
 • Март 14, 2016

  Бъчварова: Може да се отворят маршрути на мигрантите и през България

  "Отчитаме последните развития като добър знак в посока постигането на единна и солидарна Европа", подчерта вътрешният министър Румяна Бъчварова в началото на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС в Брюксел, предаде Нова тв. Тя отбеляза възможността да се отворят алтернативни маршрути на…
  86
 • Март 14, 2016

  Задължителното гласуване е далавера за 150 милиона лева

  Кой и как ще преценява дали лицето Х, което е български гражданин и живее в чужбина (Австралия, например) е изпълнило задължението си да гласува на местните избори в Полски Тръмбеш? А как ще го накаже? Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  105
 • Март 14, 2016

  Разтърсващата изповед на една българска лекарка след дежурство в Спешна Помощ

  Скоро ще стана на 50. Не ставам да емигрирам в някоя друга бяла държава. Моето поколение е загубено поколение... Застреляно поколение. А навремето с такъв мерак записах медицина! Не ми се говори повече... С тези думи завършва монологът на жена, която освен че работи в "Спешна помощ", е и личен…
  198
 • Март 14, 2016

  Австрия: Веднага да се затвори алтарнативния маршрут за мигранти през България!

  Австрийският канцлер Вернер Файман призова за затваряне на всички алтернативни маршрути за мигранти и бежанци, включително и тези минаващи през територията на България и Италия. Ако не направим това този месец през лятото Европа отново ще бъде изправена пред „напълно непреодолима задача“. В…
  127
 • Март 14, 2016

  Пазарджишки села се оказаха част от трафикантски канал (ВИДЕО)

  Няколко пазарджишки села край магистрала "Тракия" се оказаха част от канал за трафик на нелегални бежанци. Каналджиите използват населените места като заблуждават мигрантите, че се намират в Сърбия и ги изоставят до първите къщи в селата, след което прибират парите им.…
  104
 • Март 13, 2016

  Борисов: Гласувахме „ЗА“ задължителното гласуване, но категорично съм против него

  Премиерът Борисов и лидер на ГЕРБ се обяви против задължителното гласуване. Припомняме, депутатите приеха на първо четене сред измененията на Изборния кодекс и предложението на патриотите гласуването да е задължително. Премиерът подчерта, че насила хубост не става и той е против тази мярка.…
  93
 • Март 13, 2016

  Нож в гърба от НАП: Хиляди хора губят правото си на безплатно лечение от април!

  Нови правила за определяне на здравните права може да оставят много хора без възможност за безплатно лечение от 1 април, предупредиха от НАП. В края на 2015 г. бяха приети промени в Закона за здравното осигуряване, които целят да се избегнат опитите за ползване на здравни права без подадени…
  302
 • Март 13, 2016

  България не е подготвена за имигрантски поток

  Интервю на БГНЕС с Даниел Кадик, директор на проект Югоизточна Европа на Фондация за свободата „Фридрих Науман”. БГНЕС: През последните дни германският печат изобилства от коментари, че след затварянето на Балканския маршрут България може да се превърне в нов маршрут за преминаване на мигрантите. В…
  154
 • Март 12, 2016

  Хванаха момък от Свиленград, наблъскал 20 мигранти в колата си

  Полицията засече 24-годишен свиленградчанин, натоварил в автомобила си „Сеат” 20 нелегални мигранти, съобщава МВР. М.М. е задържан за 72 часа. Арестът е станал на 11 март сутринта, в хода на специализирана полицейска операция, на пътя близо до село Калчево.…
  114
 • Март 12, 2016

  Българският народ е русофилски. Когато се борите срещу Русия, се борите срещу народа си

  Безспорно е, че българският народ е русофилски, и когато вие се борите срещу Русия, това означава да се борите срещу народа си. Дори, колкото и да е странно, част от младото поколение, което не е учило руски, започва да осъзнава, че пътят, по който страната се движи, е гибелен и то търси…
  242
 • Март 12, 2016

  Забраняват палатките и в планината, глобата е 200 лева

  Промени в Закона за туризма забраняват палатките не само на плажа, а и в планината. Изобщо къмпингуването се забранява навсякъде у нас. Всеки, който иска да си опъне палатка, където и да е в България, подлежи на глоба от 200 лева. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook…
  205
 • Март 12, 2016

  Боян Чуков: Наркотрафикантите се преориентираха и станаха каналджии

  Tрафикът на хора е много доходоносен бизнес. Дори по-доходоносен от наркотрафика. Всъщност много наркодилъри се преориентираха и станаха каналджии. Това заяви експертът по тероризъм Боян Чуков. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  91
 • Март 12, 2016

  Антибългарски хелзинкски комитет

  Лесно е да се разбере кой ги финансира. Те не крият донорите си, понеже знаят, че малцина ще тръгнат да ги разследват и да установят антибългарската и като цяло антихуманната дейност, която осъществяват, не само в България, а и в целия свят. Не е трудно да се види, че финансиращите организации имат…
  143
 • Март 12, 2016

  Мария Захарова отново даде уроци по история на Даниел Митов

  Мария Захарова, говорителката на руското Министерството на външните работи коментира статията на българския външен министър Даниел Митов, наречена "Българската памет и история не се нуждаят от регулировчик", като я определи за провокативна и пълна с митове, предаде БНР. Мария Захарова,…
  133
 • Март 12, 2016

  Боян Чуков: Има риск България да стане алтернативен път за бежанците

  Съществува риск страната ни да стане алтернативен маршрут за бежанците, заяви в интервю за Радио Пловдив Боян Чуков, експерт по международна сигурност. «Бежанският поток е като водата – тръгва към най-малкото съпротивление. Не е изключено част от мигрантите да се насочат точно към България», —…
  110
 • Март 11, 2016

  Дефектни парашути за българските командоси

  Разследване установи, че държавата е оборудвала българските командоси с дефектни парашути. Те са закупени по силата на рамково споразумение на стойност от почти 3 млн. лв., съобщава БТВ. Става въпрос за парашути тип "летящо крило". Те позволяват управление и полет по хоризонтал. Така боецът може да…
  100
 • Март 11, 2016

  България иска да поднови преговорите по тръбопровода Южен поток

  В края на 2014 г., Москва анулира проекта за газопровод Южен поток, предизвикана от "неконструктивна позиция" на Европейския съюз. Въпреки това, не всички страни изглежда споделят позицията на ръководството на ЕС. Българските власти планират да възобновят преговорите за строителството на газопровод…
  86
 • Март 11, 2016

  Искания на протеста Общонародна Българска Революция - 03.03.2013

  Исканията на най-големия протест в България, от 1997 година до ден днешен! Исканията които нито една телевизия не пожела да излъчи в ефир! Искания на протеста "Общонародна Българска Революция" - 03.03.2013 Искания / План за възстановяване на България: 1. ДА се публикуват открито, списъци със…
  74
 • Март 11, 2016

  Храм в Люлин проповядва радикален ислям

  В новооткрит мюсюлмански молитвен дом (месчит) в София се проповядват идеите на ислямския фундаментализъм. Това твърди източник, пожелал анонимност, който е участвал в традиционната петъчна молитва, провеждаща се дома. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social…
  95
 • Март 11, 2016

  Обиски в крупна строителна фирма, открито е злато за 500 000 и 1 милион евро кеш

  Служителка на „Агромах” се е опитала да изнесе в сак тлъстата сума във валута Специализираната прокуратура, ГДБОП и НАП проведоха специализирана операция срещу организирана престъпна група за данъчни измами Разследва се дейността на търговски дружества, които се занимават с големи инфраструктурни…
  185
 • Март 11, 2016

  Второкласници качват свое домашно порно в интернет, а деца в детската градина заснемат и гледат порно

  12-годишна прави „тройка“ с две момчета, алармира Ева Жечева, шеф на Агенцията за закрила на детето Второкласници качват свое домашно порно в интернет. Кошмарът набира все по-голяма сила и достига застрашителни размери, алармира Ева Жечева, шефка от Агенцията за закрила на детето, която взе участие…
  233
 • Март 11, 2016

  САЩ повдигна обвинения на мистериозния Недко Недев за борсови манипулации

  Българинът, който има и американско гражданство, е арестуван в София и чака екстрадиция Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  131
 • Март 11, 2016

  Nike създаде обувки за тенис в цветовете на българския флаг

  Американският гигант за спортни стоки Nike пусна специални тенис обувки с цветовете на българското знаме. Фирмата е спонсор на българската тенис звезда Григор Димитров и това е причината да създаде спортни обувки в бяло, зелено и червено. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
  106
 • Март 11, 2016

  Половин милион българи живеят с по 5 лева на ден

  С до 157.4 лв. месечно, колкото е минималната пенсия в България, живеят 520 хил. пенсионери или близо една четвърт от тях (23.9%), а с над 910 лв., колкото е максималната, – 36.5 хил. души или 1.7% . Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  228
 • Март 11, 2016

  Оградата на границата с Турция се превърна в бездънна яма

  Досега са похарчени 100 млн. лв. МВР е възложило проектирането на още 90 км преграда при Резово, но никой не знае колко ще струва тя В МВР цари пълен хаос, незнание и липса на стратегия в строежа на оградата с Турция. Това стана ясно по време на вчерашното изслушване в комисията по вътрешна…
  98
 • Март 11, 2016

  Пет стъпки, за да влезеш безплатно в руски ВУЗ

  Русия е сред малкото страни по света, които предоставят на чуждестранните абитуриенти правото да се учат безплатно в всякакви ВУЗ-ове на равна нога с руските студенти. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  181
 • Март 11, 2016

  Как да отстояваме правата си във ваксинопрофилактиката

  емата за свободата във всеки смисъл, правото на телесен интегритет и пълноценна информация, потисничеството във всякаква форма, е все така актуална и винаги ще бъде. В цивилизована Европа гражданите познават и отстояват правата си във всяка област без да се притесняват, докато тук в повечето случаи…
  102
 • Март 11, 2016

  Парламентът прие на първо четене промени в Изборния кодекс, с които одобри задължително гласуване

  Парламентът прие на първо четене промени в Изборния кодекс, с които одобри задължително гласуване. Това стана с приемането на 11 законопроекта за промени в Изборния кодекс. Депутатите разглеждаха 14 внесени предложения за промяна в кодекса, но отхвърлиха 3- по едно предложение на независимите…
  74
 • Март 11, 2016

  Европа посяга към пушката на българския ловец

  Законодателен проект иска забрана на полуавтоматичното ловно и спортно оръжие за физически лица. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  422
 • Март 10, 2016

  Минчо Христов: Преди всичко – пълна имуществена ревизия на всички политици, магистрати и висши държавни чиновници, лесно е!

  „ Дебатът за държавата“ временно ще приключи. Разбира се той никога няма да бъде затворен, защото темата е огромна и съдбоносна за всички ни. Днес ще вземем последното мнение преди да направим една пауза за анализ на всичко казано до тук. Доцент Минчо Христов ще се опита да представлява българското…
  79
 • Март 10, 2016

  Пътят на България към доброто бъдеще

  Пътят на България към доброто бъдеще Пътят на България от сега нататък не е нито на изток, нито на запад, нито на запад, нито на изток. Посоката е навътре – към себе си. Съюзите, които трябва да се направят, за да се самосъхрани и напредва успешно, са само със сродни народи със сходна съдба,…
  102
 • Март 09, 2016

  Първата употреба на символа @ е в български текст от ХІV век

  Най-ранната документирана употреба на символа @ е в български препис на гръцка хроника от ХІV век, пише ББС. Ръкописът се съхранява в библиотеката на Ватикана, а @ е използван като първа буква в думата “Амин“, с която завършват молитвите. Мистерия е защо символът е използван точно в този контекст.…
  126
 • Март 09, 2016

  Виталий Меркушев: Бяхме свикнали с вашето вино, но вие сами избягахте от руския пазар. Върнете се!

  Руснаците харесваха българското вино,но днес то е много по-малко на нашия пазар. Българите предоставиха тази ниша не знам на кого, българските производители не идват у нас, казва председател на Черноморския форум на винопроизводителите. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
  104
 • Март 08, 2016

  100 хиляди души на Шипка са предвестник на Народен съд

  На 3 март на връх Шипка стана ад. 100 хиляди души, хиляди задръстени автомобили, хора които не могат да стигнат. На фона на случващото се в държавата и на тоталната атлантическа и русофобска държавна политика, подобно събитие дали значи нещо? Добре е да припомним, че опити за големи чествания на…
  212
 • Март 05, 2016

  Сирийските бунтовници с български оръжия. И то нови!

  Боеприпаси, предимно изработени в България, открива от началото на годината официалната сирийска армия след победите си срещу опозиционните сили, съобщава специализираният във военните анализи сайт Jane's Defence Weekly, цитиран от вестник Труд.…
  95
 • Март 04, 2016

  На Националния празник на България, 3-ти март, политиците се подиграха с хилядите патриоти дошли да празнуват на паметника Шипка

  Днес, когато цялата страна празнува освобождението си от османско робство, нашите политици за пореден път демонстрираха своето пренебрежение и презрение към родолюбивия народ на България. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  71
 • Февруари 28, 2016

  Борисов се готви за война и иска РБ да управлява според ресурса си

  Лидерът на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов, който сутринта се скара на гръцките фермери за блокираната граница и обсъди ситуацията с български граничари, продължи деня си със семинар на младежката организация на ГЕРБ. Там той увери младежите, че могат да ходят с високо вдигната глава, защото са част…
  70
 • Февруари 14, 2016

  Митинг в подкрепа на ИДИЛ в София

  Демонстрация в подкрепа на т.нар. "умерена опозиция" ("умерени" джихадисти) в Сирия и на фашистите в Украйна се проведе пред руското посолство в София. Протестиращите любители на американския ... Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  95

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…