Пътят на България към доброто бъдеще

 

 

 

Пътят на България от сега нататък
не е нито на изток, нито на запад,
нито на запад, нито на изток
.
Посоката е навътре – към себе си.
Съюзите, които трябва да се направят,
за да се  самосъхрани и напредва успешно,
са само със сродни народи
със сходна съдба, култура и традиции,
с които да се изгради хомогенен съюз
със запазена самоличност и суверинитет
за всяка от страните-участнички.

 

Такова е прозрението, което трябва да достигне до всеки един от тези, които се самоопределяме като родени българи по род, отечество и самосъзнание, независимо от какъв формален етнос са майките и бащите ни. Тази земя сега е в опасност и всеки, който милее за нея, всеки, който я възприема като свещено място за съхранение на сътвореното от протогенните поколения преди него и след него, сега и именно сега трябва да прояви наследствената си отговорност за опазването и стопанисването на родната ни земя, окастрена и без това ужасно много от тъй наречените „Велики сили”. Тази земя ни е поверена от най-дълговечните сили не за да я разпродаваме на безценица или да даваме съгласие да се самонастаняват в нея и да я замърсяват знайни и незнайни пришълци, за които тя е без никаква родова и емоционална стойност, а за да я съхраняваме, обгрижваме и препредаваме поне такава, каквато сме я получили.

Тези, които са дошли неканени и твърде дълго време само са „присъствали” върху нея, слава Богу, вече са отпратени обратно и по никакъв начин не трябва да се чувстват поканени за ново посещение и „присъствие”. Това трябва да бъде толкова ясно заявено, че да няма никакви илюзии за никого. И веднага да се замислим за формирането на такива съюзи, чрез които да опазим земята си. Ако сами, само със собствени сили се бяхме освободили, щеше да е друго, но не успяхме да го направим. И нямаше как да стане, защото  господарите на Европа нямаше да ни позволят да го направим. Единственото, което те допускат, е – при промяна на съотношението на силите помежду им  – смяна на господаря. Това, за което тогава, след Руско-турската война от 1877-1878 г. те са се споразумели  задкулисно, е било преминаване от турската зона в руската зона, но само частично. Така е и досега. Няма да се поколебаят, ако им е изгодно да ни пожертват и предоставят като терен за бойни действия и пушечно месо.

Ако се замислим самостоятелно и навлезем по-надълбоко в същността на битието, ще осъзнаем, че земята, като пространство от повърхността на планетата, не може да бъде нечия човешка собственост в смисъла, който влага съвременното право в това понятие. Досегашните човешки общности, подмамени от егото и алчността си, са се самозабравили в самонадеяността си и упорито са неглижирали факта, че висшата природа периодично прави инспекция и налага наказания за наглостта  им. През хилядолетията преди нас, много народи са изтърпявали тежки и унизителни наказания за своето безрасъдство, страхливост и алчност. Повечето от тях са изтрити не само от лицето на Земята, а и от паметта й. Такова е наказанието за провалената им сътворителска мисия. Други като нашия, сегашния български народ, са оцелявали на пресекулки, ту във възход, ту в падение и като цяло – в примиренчество и „снишаване”. Нима не е нашенска сентенцията: „Преклонена главица сабя я не сече”?

Пирин

 

ОТКЪДЕ ИДВАМЕ И НАКЪДЕ ОТИВАМЕ?

 

 

В древността земите, които сега наричаме Балкански полуостров и Югоизточна Европа, са били населени от многобройни сходни по бит и култура племена, оформящи две основни групи – елини и траки. Древна Елада обхваща полуостров Пелопонес,  средна и северозападна Гърция, Тесалия и островите в Егейско море. С името Трайке (или Треке, Траке), старите елини наричат земите на север и североизток от тях,  чак до Карпатите и двуречието на Днепър и Днестър. Самите траки вероятно са наричали земите си  обобщено Ариа (с. 29, История на древните траки, т. І, Н.Йонков-Владикин, Хелиопол, 2010), а как  те самите са наричали отделните райони, все още не знаем. Като се има предвид, че само на територията на сегашна България има няколко хиляди неразкопани тракийски могили, сигурно скоро и това ще узнаем.

В тракийската територия до елинизацията, според официалната история, се включват и Северозападна Мала Азия с Троада, както и дялове от Северна и Средна Елада с Егейски острови по линията Тасос – Имброс – Самотраки. Именно на остров Самотраки са се извършвали тракийските Орфически мистерии на Кабирите и посвещенията в тайнството на знанията за Космоса и отвъдното. Този малък остров е бил едно от най-свещените места за траките.

Орфей и Евридика

 

Поне засега не е открита по-древна цивилизация в Европа от тракийската, а по отношение на земите, населявани от тях, траките се приемат от историческата наука за автохтонно, т.е. първично, коренно, изконно население на Балканите и околните райони. Херодот определя траките  като най-многобройния народ след индийския. Според  древногръцкия философ Страбон  тракийските племена са 22, а според други изследователи – те са около 80 сродни племена, оформящи няколко вътрешни групи с общ основен език и племенни наречия. Те са най-първото човешко население по тези земи, което от тук именно  е започнало да се разселва в централните и западните европейски части. Предполага се, но не е напълно доказано, че големи племенни групи са се заселели на североизток и северозапад и са били обозначавани в древността с общоплеменно название, произтичащо от славен, славни, а от там е произлязло и съвременното название на всички тези етноси със сходни черти и традиции, говорещи на взаиморазбираеми езици – славяни.

Древните народи, които сега наричаме траки, са имали висока битова култура, живеели са аристократично, царете им са били много богати, но не са били робовладелци като елините. Племената  не са общували много помежду си и за съжаление, не са се стремели към цялостно обединение на тяхната  самостоятелна автохтонна цивилизация. Ако се опитаме да си отговорим на въпроса защо това твърде многобройно население с ясно оформени етнически белези, културни и  държавностни традиции не е успяло да създаде своя обединена и мощна държавност, която да го предпази от набези и покорявания, отговорът ще бъде не само много неприятен, но и много актуален в сегашния исторически етап от живота по тези земи.

Казанлъшка тракийска гробница (краят на IV в. – началото на III в. пр. Хр.)

 

Основната причина е в родово-племенния тип държавност и стремежът на племенната аристокрация към егоистична себеизява и обезсмъртяване, вместо към служене на племето и етноса. Разединителен фактор е и липсата на чувство за единение и общност в съдбата на всички траки и несъпричастността към проблемите на съседните племена – явление, типично и за съвременното население на Балканите. Повече племенни държавици означава и повече самостоятелни царе, но всички те накрая заедно попаднали под римска власт. Да, действително си струва да се замислим защо е имало няколковековна успешна Римска империя, а Общотракийската държавност, с която сега можехме да се гордеем, си е останала една хипотетична нереализирана възможност.

Поради липса на обединение на балканските траки в достатъчно мощна държава, те загубват завинаги своята самостоятелност и държавност,  родовата си памет и самоидентификация като траки (ари, троади, болг-ари и бог-ари – както се е наричал духовният им елит), но не и езика си, ако е вярна тезата за общият им произход с племенните групи, обозначавани като славяни.

Другата версия за миналото на съвременните българи е, че сме триединен народ, макар и в различно етносно съотношение във всеки един от нас, съставен от местни траки, дошли от север славяни, и българи, дошли от Азия с кан Аспарух. Има етностни примеси, дошли както от запад, така и от изток, които постепенно са се слeли с основното население, но има и представители на други народности, с различно от основното етносно самосъзнание (турци, евреи, арменци и роми), които макар и да живеят от векове по тези земи, избягват да се смесват с народа–стопанин на тази земя. Дали сегашният български народ е единна, устойчива сплав или при първото по-голямо сътресение ще се разпадне на съставни елементи – ще се разбере относително скоро.

Теорията, която все по-видимо си пробива път като семе на цвете във влажната пръст, заровено твърде дълбоко и пропуснало едно лято за цъфтене, е тази за  общия етнически и езиков корен на многобройните групи от племена на траките (арите), някои от които са се разселели  на североизток и северозапад със своите вече други племеннни и груповоплемени имена, а наименованието славяни е въведено в по-късни времена като обединително название за всички тези племенни групи с общ езиков корен. Така че, от тази гледна точкатракийският език не е загубен, просто е наречен  славянски език.

Коя от основните теоретични концепции е вярната, сега няма особенно значение. Твърде вероятно е, според мен, обективната истина за миналото да е съществено по-различна от досегашните версии, сглобявани  от историците, въз основа на недостатъчния автентичен исторически материал, с който разполагат. Убедена съм, че тепърва предстоят  открития, които ще отключат съвсем нови възможности за разбиране на миналото. Сега, когато се очертава отново опасност от беди, нашествия и разоряване на тези земи, важното е да осъзнаем навреме, че раздорът и разединенията трябва да секнат веднага, а споровете да ги оставим за по-добри времена. Фаталните грешки от миналото трябва не само да не се повтарят, а и да се поправят. Липсата на единение между вождовете, племената и държавите на Балканите вече неколкократно е довеждала до падането под чужда власт – под Римска власт, под Византийска власт и под Османска власт. Да не говорим за пагубната Междусъюническа война. Не е ли твърде много? Не е ли предостатъчно?

Не е ли време е за ново начало  – началото на единението?

В  КАКВА ЧАСТ НА ЕВРОПА СЕ НАМИРА  БЪЛГАРИЯ?

 

 

Европа е най-големият евразийски полуостров, който поради изключително голямото си цивилизационно значение за цялата планета, реално представлява самостоятелен политически континент.

По официални данни  най-западната точка на континента Европа е португалският нос Кабу да Рока ( 9°29′ з.д.), разположен на брега на Атлантическия океан, намиращ се в Западното полукълбо. Най-източната точка на континента е разположена в подножието на Полярен Урал, близо до Байдарацкая губа (67ο20 и.д.), като общо измерването в меридиани обхваща приблизително 76 мерни единици. Разстоянието по посока запад-изток между най-крайната западна и най-крайната източна точка е около 6 800 км. Спрямо Гринуичкия (Нулевия) меридиан Европа е разположена в двете полукълба – Източно и Западно, като преобладаващата част е в Източното полукълбо.

Най-западната точка на съвременната държава България  е връх Връшка чука при  р. Тимок (22°21′ и.д.), а най-източната е нос Шабла на Черно море ( 28°36′ и. д.).

Всеки образован човек може сам да се увери с малки изчисления, че ако възприемем географското деление на Европа по дължина на Западна, Средна и Източна с относително съразмерни части, то България и Балканският полуостров попадат в Средна Европа, а не в Източна Европа. Ако се откажем от политически манипулативното деление на европейското пространство на две несъразмерни части и възприемем по-адекватното на реалността деление на Европа на три равностойни части, съобразени с геолого-географските реалности, то става очевидно, че от гледна точка на географските координати по меридиани, измерващи отстоянието от нулевия Гринуички меридиан, България и Балканите се намират в Средна Европа, а от гледна точка на географските координати по паралели, измерващи отстоянието от екватора – те се намират в Южна Европа.

Понятието Средна Европа, което е много разпространено до Втората световна война, изведнъж изчезва и на негово място се въвеждат политически  обременените понятия Западна и Източна Европа, които съответстват на  западните разбирания за Западен свят и Източен свят.  Като резултат на Студената война възниква концепция, според която в Западна Европа се включват всички страни, които застъпват позицията на САЩ по отношение на режима в Съветския съюз и страните от Източния блок. В този аспект дори Гърция се е считала като част от Западния свят. Видимо е, че тази концепция е чисто политическа и манипулативна и няма нищо общо с физико-географската реалност. Съвременното официално регионализиране на Европа все още е доста манипулативно с цел политическо психовъздействие върху населението. От географска гледна точка Европа обикновено се разделя на западна, централна (средна), северна, южна и източна (границата е по диагонална линия, свързваща делтите на Висла и Дунав), но  Балканският полуостров твърде често е поставян в политическия регион, наречен Югоизточна Европа. Всъщност, строго погледнато, Балканите се намират в южния дял на Средна Европа. И следователно всички балкански народи следва да се самоопределят като средноевропейски народи, с всички произтичащи от това деление последици, включително и за самочувствието им.

КАКВО СЕ СЛУЧВА СЕГА В  ЕВРОПА?

 

 

Европа е в капан, в който по някакъв начин е била подмамена сама да влезе. Някой  умишлено и целенасочено  я води  към пагубна за нея война. Ние все още не знаем кой е този НЯКОЙ, но когато узнаем, ще бъде твърде късно да спрем развоя на събитията, ако преди това не сме направили необходимото да се защитим и стопираме процеса навреме. А краят на това подготвително време наближава. Точно в този критичен момент, голяма част от европейските лидери и екипите им се държат твърде странно, като потънали в някакъв хипнотичен сън, като поставени под някаква специфична наркоза, в която хем говорят и действат, хем не могат да го правят както трябва и както вероятно биха искали. Имат затруднения в общуването и взимането на решения и най-вече в осъзнаването на реалността. Нима гръцкият премиер Алексис Ципрас  сега не изглежда като персонаж, спящ в будно състояние? Има ли нещо общо между сегашния му образ и жизнения, решителен и бърз в действията си боец от преди месец юли 2015 година ?

Отдавна за специалистите не е е някаква тайна  съществуването на многобройни и твърде разнообразни по форма, степен на действие и видим резултат средства за въздействие и контрол върху човешката психика. Напълно  логично е по време на подготовка за насъпление, те да бъдат употребявани най-вече срещу лидерите на държавите. Затова трябва да стане ясно на всички ни, че етикирането като вредна, политически некоректна „конспирология” на всички опити да се разкрие истината за новите невротехнологии, предназначени за обработка и влияние върху мисленето и поведението на лидерите и населението, по същество е конспирация срещу националната сигурност на самите европейски държави. Би трябвало сами да се досетим, че именно така войната се печели с минимум загуби за атакуващия и територията се завладява постепенно при минимална съпротива.

Ангела Меркел

 

Особено важно е по никакъв начин да не забравяме, че до сега две световни войни бяха предизвикани именно чрез Германия, чийто твърде образован и цивилизован народ явно се поддава на „хипнотично“ управление. Ще се допусне ли това да се случи и трети път? Канцлерът на Германия е една изборна, следователно сменяема длъжност само за Германия, а не за целия ЕС и разпореждайки се със съдбата на всички европейски народи, нарушава правото и на ЕС, и на Германия. На немските юристи би следвало да им е ясно, че Македония и Сърбия, които не са членки на ЕС, имат право да съдят Германия за загубите си и вероятно ще го направят.

Ще се допусне ли цяла Европа да бъде потопена в разруха и върната в Средновековието, а населението й да бъде променено и подменено с пришълци с корено различен протогенен код и мироглед? Нима вече не е достатъчно видимо, че истинските бежанци са използвани като прикритие на имигрантите-нашественици? Във все повече европейски граждани  се създава убеждението, че нещо твърде съществено се укрива от населението на ЕС, защото стават все по-явни и груби външните опити с вътрешно съдействие, за силово изнудване и превръщане на нелегалните имигранти в легални граждани на ЕС с право да участват в нейното управление. Това обаче няма как да стане. Истината ще възтържествува преди това.

Знае се, че връзката с рода и родовата памет е заключена в гените ни и се усеща от всеки човек по интуиция. Родовото ни и народностното ни самосъзнание няма как да бъдат променени, без да бъде променен, размит и обезличен генетичния ни код. Точно такава, по всяка вероятност, е целта на сегашното „бежанско” нашествие в Европа – промяна на генетичната идентичност на европейските твърде интелигентни и технически напреднали народи и превръщането им от творци в изпълнители.

Вероятно в един момент ще настъпи сблъсък между местното население и пришълците. Възможна е война или революция, а може би и двете заедно. Трябва ли да се чака това да се случи или трябва да се вземат превантивни мерки  и да се избегнат бедите?

Има едно полско народно умотворение, което гласи: „Умният човек се учи от чуждите грешки, глупакът – от своите, а идиотът от нищо ум не събира”. Същото важи и за народите. А от кой вид сме ние, народите от същинската Средна Европа?

 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ВЕДНАГА?

 

 

І. Трябва да се самосъбудим от наркозата, в която сме потопени и да вземем съдбата си в собствените си ръце. Трябва да осъзнаем, че няма кой друг да свърши работата на народите, които искат да са суверен, а не васал, освен самите те. Чрез обществени обсъждания трябва да се намерят правилните решения и да започнат да се прилагат. Само така ще се превърнем от обект на чужди решения в субект на колективни регионални решения.

ІІ. Трябва да осъзнаем, че сме неотделима част от балканските народи, които заедно с народите на Централна Европа образуват общността на средноевропейските народи, имащи сходни езици, култура и съдба. Поотделно сме малки и слаби, ала заедно ще бъдем  достатъчно силни, за да  се издигнем като високопланинска преграда в Средата на континента и да не позволим на войната между Изтока и  Запада или Севера и Юга да започне и да се развихри и тук. Точно това трябва да бъде заложено в националната ни, макар и неписана доктрина, а не фиктивни съюзи с многократно превишаващи ни по територия и сила високомерни и тъй наречени „Велики сили”, които гледат на Балканите само като на безстопанствен терен за изпробване на оръжията си и размяна на подмолни удари с противника.

ІІІ. Трябва да убедим органите за държавно управление да следват избраната от народа посока, защото суверен по Конституция (господар на съдбата си) е народът, а представителните, изпълнителните и съдебните органи са длъжни да обслужват  волята му. Не случайно в учебниците по административно право е записано, че министър означава слуга на суверена. Трябва единно всички – народи и техни официални представители, да дадем  категоричен отпор на опитите за силово изнуднане и трансформиране на нелегалните емигранти в легално влезнали заселници.

ІV. Трябва да се започне активна разяснителна кампания за голямата опасност на ситуацията, в която се намират народите на България, другите балкански страни и тези от Централна Европа – все народи, които вече на няколко пъти сме били жертвани. Сега, когато на хоризонта на Европа все по-релефно се очертават  възможността за война или революция, трябва да се действа бързо и решително. ТОВА Е ГЛАВНАТА ЗАДАЧА – ДА НЕ ДОПУСНЕМ ВОЙНА НА ЗЕМИТЕ, НА  КОИТО СМЕ РОДЕНИ И КОИТО ИМАМЕ ПОВЕЛЯТА ДА ПАЗИМ.

V.Вътрешното преструктуриране на ЕС е абсолютно неизбежно и неотложно, но не по модела „Европа на две скорости”, а по модел, изграден върху еднородни регионални обединения, административно обхванати и координирани от съюзен център. Затова трябва да убедим правителството и сегашното Народно събрание да приемат предложението на унгарския премиер Виктор Орбан за присединяване към Вишеградската група, и то колкото е възможно по-скоро, а ако събитията продължават в сегашната опасна посока на административна парализа на ЕС, следва да се мисли и за създаване на вътрешен спрямо ЕС, Средноевропейски политико-военен   съюз на суверенни държави. Ще бъде чудесно именно България да бъде петият член на групата, а другите съседни държави да се присъединят веднага след нас.

Среща на Вишеградската четворка във формат 4+2 с лидерите на България и Македония в Прага, 15 февруари 2016 г. / снимка AFP

 

. По настоятелно искане от България трябва да се вземе решение от Вишеградската група още при влизането на България в нея, а по-късно и от самия ЕС, за изграждане на три отбранителни линии срещу външно нашествие.

Първата отбранителна линия е нормално, законосъобразно и задължително да бъде на външната граница на ЕС, която е и външна островна граница на Гърция. Там трябва да бъдат изпратени достатъчно кораби и подкрепления от други европейски страни, които съзнават, че охранявайки Гърция, охраняват и себе си. Всички нелегални пришълци по законодателството на ЕС трябва да бъдат идентифицирани на самата външна граница на ЕС и връщани по родните им места или от където са тръгнали, ако там няма военни действия. В Сирия трябва да се осигури достатъчно безопасна зона, където да бъдат настанявани и обгрижвани само сирийци.

Втората отбранителна линия  е логично да бъде на континенталния бряг  на Гърция и другите европейски страни, застрашени от излизащото извън контрол нашествие от пришълци. Това на практика сега е брегът на Беломорска Тракия. Нямаме нито морално право, нито е допустимо от военно-стратегическа гледна точка да я изоставим и допуснем да се превърне в обиталище на опасни пришълци и стратегическа база за бъдещето им настъпление. Бреговете на Италия и Испания са също твърде уязвими и трябва да се помисли и за тях.

Едва третата отбранителна линия следва да бъде на гръцко-македонската граница и на гръцко-българската граница, която отдавна е престанала да се охранява като истинска граница и няма необходимата материална база за това. За жалост, сега може би отново трябва да се изгражда някакъв тип преграда, като резерв на първите две отбранителни линии.

VІІ. Необходимо е допълнително ресурсно подсигуряване на разузнаването и контраразузнаването, чрез включване на кадровия резерв и нови специалисти по модерните технологии и активиране на тяхната дейност, както и спешно създаване на специализирани общосъюзнически звена за военно разузнаване и контраразузнаване.

VІІІ. Необходимо е да се подготвим за свикване на ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, но не само за едно негово заседание, на което да прехвърли правомощията си на Обикновеното народно събрание, каквито мераци имат голяма част от сегашните несменяеми политици и „народни представители”, а за да поработи поне година и половина и да разработи коренно различна от сегашната Конституция за добро бъдеще.

 

ПЪТЯТ НИ КЪМ ДОБРОТО БЪДЕЩЕ

 

 

Доброто  бъдеще! Какво  всъщност е то? За всекиго е различно, ала за всички ни общо това е мир и сигурност, за нас  и за поколенията, спокоен труд и справедливо оценяване на труда, етични отношения в държавата и със съседите й, усмихнати лица наоколо, хармония между природата и хората, духовна свобода  и … – тук всеки трябва да се замисли и добави това, което от негова гледна точка е добро  бъдеще.

Пътят на България към истински добро бъдеще трябва да върви по пътя на Мъдростта, а той пък  да следва пътя на буквите ни, на които се изписва самата Божествена премъдрост. Започнал е от Беломорска Тракия, където са родени и светите братя Кирил и Методий, пренесли светилника на знанието до Великоморавия и Панония, криволичил е мъчително по обратния път до Охрид, където е създал свое светилище, а от там е продължил до Велико Търново, откъдето светлината на общославянската писменост се е разпространила чак до Киев, Москва и Улан Батор. И тя, писменността, като земята, не може да бъде нечия. Тя е свещена и е белег за духовна идентичност.

Има и друго основание за възможното обединение на сродните народи със сродна култура. Днешната азбука, наричана Кирилица, чието създаване се приписва на св. Климент Охридски, по всяка вероятност  е една от старите тракийските азбуки, съхранявани в светилищата и в манастирската книжнина. Тя е била позната на св. Климент Охридски и той й е дал преднина пред твърде усложнената глаголица, адаптирайки я към потребностите на местните езици в тогавашното време. Тази теза, която има своите сериозни основания, все още не е официализирана поради липсата на безспорни  доказателства, ала това не  означава, че скоро няма да бъде потвърдена, ако се търси добросъвестно в древната книжнина и антични паметници.

 

АЛЕГОРИЧНО ПОГЛЕДНАТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО ИЗГЛЕЖДАТ ТАКА

 

 

Намираме се на кръстопът. Пред нас е добре очертан магистрален път, твърде примамливо изглеждащ отдалече. Но само отдалече. Какво става зад завоя, все още не е ясно. Виждат се обаче съмнителни припламвания и пушеци.

Има още един път, приличащ на планинска пътека. Като тази, водеща от подножието на Рила планина до Седемте  рилски езера в свещената Велика рилска пустиня. Много е стръмно и трудно в началото. Изкачваш, изкачваш, и точно когато си мислиш, че си стигнал, с изненада откриваш, че има и следващ баир. След него – още един. Ала ако макар и преуморен, продължиш да крачиш упорито, изведнъж се появява небесната омая на едно от най-красивите, божествени места на родната планета – тучни ливади и стъпаловидно подредени небесносини езера с отразени планински върхове в кристалните им води.

По интуиция ще трябва да изберем спасителния  за нас път.

 

 

Автор: доц. Боряна Гагова

 

 

Източник: Мемомриа Де Футуро

 Пътят на България към доброто бъдеще

Анонимус Инфо Агенция е независима и разследваща интернет медия на доброволни начала, без странично финансиране. Ако искате да помогнете делото в борбата ни срещу пропагандата и дезинформацията с дребни пожертвования, можете да го направите от тук.

Благодарим ви

 

 

 

ОЩЕ...

 • Януари 26, 2017

  Това е величието на България!

  “Той с подигравка говореше за величието на България, защото не го съзнава, не може да го съзнае. Величието на един народ не е в мнозинството му, нито в обширността на земята му. Хора малодушни, отвърнете за минута очите си от дребнавите си интереси, устремете погледите си в бъдещето, помъчете се да…
  10
 • Януари 25, 2017

  Армията „дезертира”

  Необявеният факт: войската спадна под 20 000 души. Офицерите си отиват, войниците бягат заради мизерни заплати и тотално пренебрежение от управляващите Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  7
 • Януари 16, 2017

  Кеворкян: Самочувствието на един врабец. Провал и на прощаване!

  Сякаш за този човек е измислена фразата „Иска да се рее като орел, а има крила на врабец“. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  22
 • Януари 10, 2017

  Толстой, който не се вписа в българската култура

  Може ли Толстой да се окаже недостоен за българската култура? Не някакъв Пьотр, който наскоро разбуни страстите заявявайки, че руснаците щели да изкупят България…А онзи, великият, авторът на „Война и мир” и „Ана Каренина”. Може ли Лев Толстой, един от най-светлите умове на човечеството, да се окаже…
  17
 • Януари 10, 2017

  Стотици танкове на САЩ влизат в Европа, за да противодействат на „руската агресия”

  Стотици американски танкове, камиони и друга военна техника пристигнаха в германското пристанище Бремерхафен, за да бъдат прехвърлени в Източна Европа като част от струпването на натовски сили в близост до границите на Русия. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social…
  12
 • Декември 29, 2016

  Мохд Абуаси: Мюсюлманите се радикализират, а службите ни бездействат по нареждане „отгоре”

  Мюсюлманите се радикализират, а службите ни бездействат по нареждане „отгоре”. За това предупреди пред Фрог нюз експертът по радикален ислям Мохд Абуаси. Ето какво разказа той: Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  12
 • Декември 29, 2016

  Палачите се връщат на Балканите

  Те се връщат. Връщат се десетки. От Сирия и от Ирак, загубили битката. Ислямска държава отстъпва от окупираните територии и възложи на бойците си чужденци да изминат своя терористичен път в обратна посока. Тяхната цел е Европа. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook…
  10
 • Декември 15, 2016

  Кеворкян: От Апостола до Берлин

  Всичко си дойде на мястото. И сега ако не прогледнем, ще означава, че сме свършени. Преди около четири години, цигани от Добрич, като истински скотове, поругаха портрети на Апостола, на Княз Борис Покръстителя и на Цар Симеон Велики. Изплюха се в лицето ни. И нищо.…
  21
 • Ноември 16, 2016

  Равносметка на кабинета в оставка

  Съществуване назаем 2 години - нов дълг за 21 млрд. срещу държавни разходи за 20 млрд. Това правителство получи разрешение от НС за 16 млрд. лв. нов държавен дълг, изтегли отделно само тази година още 4 млрд. като заеми за БЕХ и Фонда за гарантиране на влоговете. Към сметката трябва да се добави…
  42
 • Октомври 10, 2016

  Май е вече време танковете да дойдат

  Упадъкът на живота във всички сфери достигна до своята критична точка, под която започва да става невъзможно съществуването и на обществото, и на държавата, и особено на българската нация. Това е опасен момент в нашата история, който малцина усещат, забелязват и осъзнават, макар да са изобилни…
  100
 • Септември 30, 2016

  Ще заселват трайно бежанци в областите Кърджали и Велико Търново?

  Това е национално престъпление срещу общностите ни в чужбина заяви проф. Божидар Димитров Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  147
 • Август 07, 2016

  България не научи урока си от Южен Поток

  В медиите се появи новина за проведен телефонен разговор на Путин с премиера на България. В хода на разговора двамата политици са обсъждали въпросите по двустранното сътрудничество и е наблегнато на реализацията на съвместни проекти в сферата на енергетиката. Това до някъде внесе позитив на…
  47
 • Юни 11, 2016

  Поучителната история и въпросът-садист

  Български политик. Какви мисли нахлуват във вас, когато чуете това словосъчетание? Този въпрос е зададен на 1000 човека и най-често срещаните отговори са: гад, отрепка, боклук, крадец, помия, мърша, тиня, родоотстъпник, предател, подлец… Оказва се, че българските граждани имат „леко“ отрицателно…
  60
 • Юни 04, 2016

  България се включва в общоевропейските протести против НАТО

  България се включва в общоевропейските протести против НАТО, които ще се проведат на 8 и 9 юли тази година в цяла Европа. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  50
 • Април 03, 2016

  България в капана на неолиберализма

  През 1989 година падна Берлинската стена и за Централна и Източна Европа започна така нареченият „период на прехода”. Преследваше се радикална промяна в обществото на икономическо, политическо и социално ниво. В тази връзка България прие различни програми за развитие, обработени от двете големи…
  59
 • Март 22, 2016

  Само и единствено България от цяла Източна Европа каза „безусловно да“ на Брюксел за бежанците

  България подкрепя безусловно предложението за задължителни квоти за бежанци, съобщи в Брюксел вицепремиерът Румяна Бъчварова преди началото на срещата на вътрешните министри от ЕС. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  67
 • Март 22, 2016

  Велизар Енчев: Ако Турция бъде приета в ЕС, България трябва да излезе от него

  „Турция не е коректен партньор, а рекетьор. За съжаление рекетьорът успя да постигне своите цели. Тя получи награда за това, че е главен отговорник за събитията в Сирия, Саудитска Арабия и САЩ”. Така независимият депутат Велизар Енчев коментира пред Нова тв постигнатото споразумение между…
  60
 • Март 18, 2016

  Пръстовият идентификатор се въвежда служебно

  Джипитата ще получат по-малко пари, отколкото ако бяха подписали рамковия договор Системата за пръстова идентификация, която ще служи за вход при приема в болница и покупката на лекарства по линия на здравната каса, залегна в служебния рамков договор, предложен от Националната здравно-осигурителна…
  65
 • Март 18, 2016

  Решетников: България и Русия са близо до скъсване на отношенията

  СПОРЕД ПЕНСИОНИРАНИЯ ГЕНЕРАЛ 1 МИЛИОН НОВИ БЕЖАНЦИ СЕ УСТРЕМЯВАТ КЪМ ЕВРОПА Отношенията между България и Русия са на възможно най-ниско ниво, коментира в предаването на „Евроком“ „Позиция“ Леонид Решетников, директор на Института за стратегически изследвания при администрацията на руския президент.…
  83
 • Март 17, 2016

  Запалиха портретите на Ердоган и Давутоглу на митинг пред турското посолство в София (видео + снимки)

  Стотици хора се включиха в трето поредно, протестно шествие до турското посолство в София организирано от Гражданска инициатива за Суверенитет на България и държавите по света. Към шествието се присъединиха от Асоциация на сирийците в България. Основните плакати изобразяваха връзката на турция с…
  88
 • Март 17, 2016

  Кунева: Който подкрепи референдума в Крим, обслужва чужди интереси

  За влизане на България в Шенген поради риск от размирици на черноморската ни граница настояват от Реформаторския блок. Председателят на Движение „България на гражданите" Меглена Кунева заяви, че ситуацията в Украйна дава нови политически аргументи за приемане на България в Шенген и допълни, че…
  81
 • Март 16, 2016

  Доц. Йордан Величков: Лицемерието на ЕС и импотентните му лидери го водят към разпад

  Най-големият грях на Европейския съюз и водачите му е, че не можаха да решат проблема със сигурността на неговите граждани Отбранителната безпомощност и въшнополитическата дезориентация на Брюксел са сериозни фактори, които все повече рушат авторитета на ЕС, превръщайки го в безличен, слаб и без…
  60
 • Март 16, 2016

  С. Паси предлага изграждане на българо-американска база със самолетоносач и подводници в Черно море

  Изграждане на българо-американска военноморска база в Черно море предлага лидерът на Атлантическия клуб Соломон Паси, съобщава „24 часа". Според бившия външен министър мирът в Черно море се крепи върху добрия баланс на въоръжения, които никога да не се използват.…
  58
 • Март 16, 2016

  Румяна Бъчварова: МВР няма капацитета да пази селата

  Не можем да осигурим присъствие навсякъде, няма държава която да може да го направи. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова. Нека не забравяме, че отговорността на гражданите е да бъдат съпричастни към нашите усилия, добави тя.…
  71
 • Март 16, 2016

  Тома Томов: България трябва да излъчи своя Орбан

  Тома Томов в сутрешния блок на bTV с водещ Антон Хекимян Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  84
 • Март 16, 2016

  Лечението ще е възможно само след даване на пръстов отпечатък

  Пациентът ще трябва да се идентифицира при личния лекар, специалиста, аптеката и болницата Пръстовият отпечатък ще е нужен за всяко лечение, поето от здравната каса. Ако иска да бъде лекуван, пациентът ще трябва да сложи пръста си на четец при личния си лекар, при специалиста, в лабораторията, в…
  73
 • Март 15, 2016

  Европейската комисия не подкрепи България за гаранции на границите ни

  Европейската комисия не подкрепи искането на България да получи гаранции за своята граница в очакваното споразумение между Европейския съюз и Турция. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  132
 • Март 15, 2016

  Поредната идиотщина! Държавата отпуска 100 милиона лева за червеногуши гъски

  На 22 март 2016 година Националният съвет по биологично разнообразие към Министерство на околната среда и водите ще отпусне нови милиони лева за опазване на червеногушата гъска, се казва в писмо до медиите от от НГК „Природата за хората и регионите”.…
  98
 • Март 15, 2016

  България емитира 2 млрд. евро дълг от международните пазари

  България изненадващо изтегли 2 млрд. евро нов дълг от международните пазари. Емитирани са 7 и 12 годишни облигации съответно при доходност 2.156 и 3.179%. Ситуацията е благоприятна, след като миналата седмица Европейската централна банка намали още лихвите си. 7 годишната емисия е в размер на 1.144…
  83
 • Март 15, 2016

  Тръгна новият дълг от 2 милиарда евро

  Днес България ще изтегли накуп целия нов външен дълг, предвиден за емитиране през тази година. България започна предлагането на двойна емисия деноминирани в евро облигации - 7- и 12-годишни, съобщи Ройтерс, като се позова на мениджърите на процедурата. Издателят е сложил първоначална цена от…
  62
 • Март 14, 2016

  Бъчварова: Може да се отворят маршрути на мигрантите и през България

  "Отчитаме последните развития като добър знак в посока постигането на единна и солидарна Европа", подчерта вътрешният министър Румяна Бъчварова в началото на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС в Брюксел, предаде Нова тв. Тя отбеляза възможността да се отворят алтернативни маршрути на…
  86
 • Март 14, 2016

  Задължителното гласуване е далавера за 150 милиона лева

  Кой и как ще преценява дали лицето Х, което е български гражданин и живее в чужбина (Австралия, например) е изпълнило задължението си да гласува на местните избори в Полски Тръмбеш? А как ще го накаже? Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  105
 • Март 14, 2016

  Разтърсващата изповед на една българска лекарка след дежурство в Спешна Помощ

  Скоро ще стана на 50. Не ставам да емигрирам в някоя друга бяла държава. Моето поколение е загубено поколение... Застреляно поколение. А навремето с такъв мерак записах медицина! Не ми се говори повече... С тези думи завършва монологът на жена, която освен че работи в "Спешна помощ", е и личен…
  198
 • Март 14, 2016

  Австрия: Веднага да се затвори алтарнативния маршрут за мигранти през България!

  Австрийският канцлер Вернер Файман призова за затваряне на всички алтернативни маршрути за мигранти и бежанци, включително и тези минаващи през територията на България и Италия. Ако не направим това този месец през лятото Европа отново ще бъде изправена пред „напълно непреодолима задача“. В…
  127
 • Март 14, 2016

  Пазарджишки села се оказаха част от трафикантски канал (ВИДЕО)

  Няколко пазарджишки села край магистрала "Тракия" се оказаха част от канал за трафик на нелегални бежанци. Каналджиите използват населените места като заблуждават мигрантите, че се намират в Сърбия и ги изоставят до първите къщи в селата, след което прибират парите им.…
  104
 • Март 13, 2016

  Борисов: Гласувахме „ЗА“ задължителното гласуване, но категорично съм против него

  Премиерът Борисов и лидер на ГЕРБ се обяви против задължителното гласуване. Припомняме, депутатите приеха на първо четене сред измененията на Изборния кодекс и предложението на патриотите гласуването да е задължително. Премиерът подчерта, че насила хубост не става и той е против тази мярка.…
  93
 • Март 13, 2016

  Нож в гърба от НАП: Хиляди хора губят правото си на безплатно лечение от април!

  Нови правила за определяне на здравните права може да оставят много хора без възможност за безплатно лечение от 1 април, предупредиха от НАП. В края на 2015 г. бяха приети промени в Закона за здравното осигуряване, които целят да се избегнат опитите за ползване на здравни права без подадени…
  302
 • Март 13, 2016

  България не е подготвена за имигрантски поток

  Интервю на БГНЕС с Даниел Кадик, директор на проект Югоизточна Европа на Фондация за свободата „Фридрих Науман”. БГНЕС: През последните дни германският печат изобилства от коментари, че след затварянето на Балканския маршрут България може да се превърне в нов маршрут за преминаване на мигрантите. В…
  154
 • Март 12, 2016

  Хванаха момък от Свиленград, наблъскал 20 мигранти в колата си

  Полицията засече 24-годишен свиленградчанин, натоварил в автомобила си „Сеат” 20 нелегални мигранти, съобщава МВР. М.М. е задържан за 72 часа. Арестът е станал на 11 март сутринта, в хода на специализирана полицейска операция, на пътя близо до село Калчево.…
  114
 • Март 12, 2016

  Българският народ е русофилски. Когато се борите срещу Русия, се борите срещу народа си

  Безспорно е, че българският народ е русофилски, и когато вие се борите срещу Русия, това означава да се борите срещу народа си. Дори, колкото и да е странно, част от младото поколение, което не е учило руски, започва да осъзнава, че пътят, по който страната се движи, е гибелен и то търси…
  242
 • Март 12, 2016

  Забраняват палатките и в планината, глобата е 200 лева

  Промени в Закона за туризма забраняват палатките не само на плажа, а и в планината. Изобщо къмпингуването се забранява навсякъде у нас. Всеки, който иска да си опъне палатка, където и да е в България, подлежи на глоба от 200 лева. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook…
  205
 • Март 12, 2016

  Боян Чуков: Наркотрафикантите се преориентираха и станаха каналджии

  Tрафикът на хора е много доходоносен бизнес. Дори по-доходоносен от наркотрафика. Всъщност много наркодилъри се преориентираха и станаха каналджии. Това заяви експертът по тероризъм Боян Чуков. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  91
 • Март 12, 2016

  Антибългарски хелзинкски комитет

  Лесно е да се разбере кой ги финансира. Те не крият донорите си, понеже знаят, че малцина ще тръгнат да ги разследват и да установят антибългарската и като цяло антихуманната дейност, която осъществяват, не само в България, а и в целия свят. Не е трудно да се види, че финансиращите организации имат…
  143
 • Март 12, 2016

  Мария Захарова отново даде уроци по история на Даниел Митов

  Мария Захарова, говорителката на руското Министерството на външните работи коментира статията на българския външен министър Даниел Митов, наречена "Българската памет и история не се нуждаят от регулировчик", като я определи за провокативна и пълна с митове, предаде БНР. Мария Захарова,…
  133
 • Март 12, 2016

  Боян Чуков: Има риск България да стане алтернативен път за бежанците

  Съществува риск страната ни да стане алтернативен маршрут за бежанците, заяви в интервю за Радио Пловдив Боян Чуков, експерт по международна сигурност. «Бежанският поток е като водата – тръгва към най-малкото съпротивление. Не е изключено част от мигрантите да се насочат точно към България», —…
  110
 • Март 11, 2016

  Дефектни парашути за българските командоси

  Разследване установи, че държавата е оборудвала българските командоси с дефектни парашути. Те са закупени по силата на рамково споразумение на стойност от почти 3 млн. лв., съобщава БТВ. Става въпрос за парашути тип "летящо крило". Те позволяват управление и полет по хоризонтал. Така боецът може да…
  100
 • Март 11, 2016

  България иска да поднови преговорите по тръбопровода Южен поток

  В края на 2014 г., Москва анулира проекта за газопровод Южен поток, предизвикана от "неконструктивна позиция" на Европейския съюз. Въпреки това, не всички страни изглежда споделят позицията на ръководството на ЕС. Българските власти планират да възобновят преговорите за строителството на газопровод…
  86
 • Март 11, 2016

  Искания на протеста Общонародна Българска Революция - 03.03.2013

  Исканията на най-големия протест в България, от 1997 година до ден днешен! Исканията които нито една телевизия не пожела да излъчи в ефир! Искания на протеста "Общонародна Българска Революция" - 03.03.2013 Искания / План за възстановяване на България: 1. ДА се публикуват открито, списъци със…
  74
 • Март 11, 2016

  Храм в Люлин проповядва радикален ислям

  В новооткрит мюсюлмански молитвен дом (месчит) в София се проповядват идеите на ислямския фундаментализъм. Това твърди източник, пожелал анонимност, който е участвал в традиционната петъчна молитва, провеждаща се дома. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social…
  95
 • Март 11, 2016

  Обиски в крупна строителна фирма, открито е злато за 500 000 и 1 милион евро кеш

  Служителка на „Агромах” се е опитала да изнесе в сак тлъстата сума във валута Специализираната прокуратура, ГДБОП и НАП проведоха специализирана операция срещу организирана престъпна група за данъчни измами Разследва се дейността на търговски дружества, които се занимават с големи инфраструктурни…
  185
 • Март 11, 2016

  Второкласници качват свое домашно порно в интернет, а деца в детската градина заснемат и гледат порно

  12-годишна прави „тройка“ с две момчета, алармира Ева Жечева, шеф на Агенцията за закрила на детето Второкласници качват свое домашно порно в интернет. Кошмарът набира все по-голяма сила и достига застрашителни размери, алармира Ева Жечева, шефка от Агенцията за закрила на детето, която взе участие…
  233
 • Март 11, 2016

  САЩ повдигна обвинения на мистериозния Недко Недев за борсови манипулации

  Българинът, който има и американско гражданство, е арестуван в София и чака екстрадиция Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  131
 • Март 11, 2016

  Nike създаде обувки за тенис в цветовете на българския флаг

  Американският гигант за спортни стоки Nike пусна специални тенис обувки с цветовете на българското знаме. Фирмата е спонсор на българската тенис звезда Григор Димитров и това е причината да създаде спортни обувки в бяло, зелено и червено. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
  106
 • Март 11, 2016

  Половин милион българи живеят с по 5 лева на ден

  С до 157.4 лв. месечно, колкото е минималната пенсия в България, живеят 520 хил. пенсионери или близо една четвърт от тях (23.9%), а с над 910 лв., колкото е максималната, – 36.5 хил. души или 1.7% . Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  228
 • Март 11, 2016

  Оградата на границата с Турция се превърна в бездънна яма

  Досега са похарчени 100 млн. лв. МВР е възложило проектирането на още 90 км преграда при Резово, но никой не знае колко ще струва тя В МВР цари пълен хаос, незнание и липса на стратегия в строежа на оградата с Турция. Това стана ясно по време на вчерашното изслушване в комисията по вътрешна…
  98
 • Март 11, 2016

  Пет стъпки, за да влезеш безплатно в руски ВУЗ

  Русия е сред малкото страни по света, които предоставят на чуждестранните абитуриенти правото да се учат безплатно в всякакви ВУЗ-ове на равна нога с руските студенти. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  181
 • Март 11, 2016

  Как да отстояваме правата си във ваксинопрофилактиката

  емата за свободата във всеки смисъл, правото на телесен интегритет и пълноценна информация, потисничеството във всякаква форма, е все така актуална и винаги ще бъде. В цивилизована Европа гражданите познават и отстояват правата си във всяка област без да се притесняват, докато тук в повечето случаи…
  102
 • Март 11, 2016

  Парламентът прие на първо четене промени в Изборния кодекс, с които одобри задължително гласуване

  Парламентът прие на първо четене промени в Изборния кодекс, с които одобри задължително гласуване. Това стана с приемането на 11 законопроекта за промени в Изборния кодекс. Депутатите разглеждаха 14 внесени предложения за промяна в кодекса, но отхвърлиха 3- по едно предложение на независимите…
  74
 • Март 11, 2016

  Европа посяга към пушката на българския ловец

  Законодателен проект иска забрана на полуавтоматичното ловно и спортно оръжие за физически лица. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  422
 • Март 10, 2016

  Минчо Христов: Преди всичко – пълна имуществена ревизия на всички политици, магистрати и висши държавни чиновници, лесно е!

  „ Дебатът за държавата“ временно ще приключи. Разбира се той никога няма да бъде затворен, защото темата е огромна и съдбоносна за всички ни. Днес ще вземем последното мнение преди да направим една пауза за анализ на всичко казано до тук. Доцент Минчо Христов ще се опита да представлява българското…
  79
 • Март 10, 2016

  Пътят на България към доброто бъдеще

  Пътят на България към доброто бъдеще Пътят на България от сега нататък не е нито на изток, нито на запад, нито на запад, нито на изток. Посоката е навътре – към себе си. Съюзите, които трябва да се направят, за да се самосъхрани и напредва успешно, са само със сродни народи със сходна съдба,…
  102
 • Март 09, 2016

  Първата употреба на символа @ е в български текст от ХІV век

  Най-ранната документирана употреба на символа @ е в български препис на гръцка хроника от ХІV век, пише ББС. Ръкописът се съхранява в библиотеката на Ватикана, а @ е използван като първа буква в думата “Амин“, с която завършват молитвите. Мистерия е защо символът е използван точно в този контекст.…
  126
 • Март 09, 2016

  Виталий Меркушев: Бяхме свикнали с вашето вино, но вие сами избягахте от руския пазар. Върнете се!

  Руснаците харесваха българското вино,но днес то е много по-малко на нашия пазар. Българите предоставиха тази ниша не знам на кого, българските производители не идват у нас, казва председател на Черноморския форум на винопроизводителите. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs");…
  104
 • Март 08, 2016

  100 хиляди души на Шипка са предвестник на Народен съд

  На 3 март на връх Шипка стана ад. 100 хиляди души, хиляди задръстени автомобили, хора които не могат да стигнат. На фона на случващото се в държавата и на тоталната атлантическа и русофобска държавна политика, подобно събитие дали значи нещо? Добре е да припомним, че опити за големи чествания на…
  212
 • Март 05, 2016

  Сирийските бунтовници с български оръжия. И то нови!

  Боеприпаси, предимно изработени в България, открива от началото на годината официалната сирийска армия след победите си срещу опозиционните сили, съобщава специализираният във военните анализи сайт Jane's Defence Weekly, цитиран от вестник Труд.…
  95
 • Март 04, 2016

  На Националния празник на България, 3-ти март, политиците се подиграха с хилядите патриоти дошли да празнуват на паметника Шипка

  Днес, когато цялата страна празнува освобождението си от османско робство, нашите политици за пореден път демонстрираха своето пренебрежение и презрение към родолюбивия народ на България. Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  71
 • Февруари 28, 2016

  Борисов се готви за война и иска РБ да управлява според ресурса си

  Лидерът на ГЕРБ и премиер Бойко Борисов, който сутринта се скара на гръцките фермери за блокираната граница и обсъди ситуацията с български граничари, продължи деня си със семинар на младежката организация на ГЕРБ. Там той увери младежите, че могат да ходят с високо вдигната глава, защото са част…
  70
 • Февруари 14, 2016

  Митинг в подкрепа на ИДИЛ в София

  Демонстрация в подкрепа на т.нар. "умерена опозиция" ("умерени" джихадисти) в Сирия и на фашистите в Украйна се проведе пред руското посолство в София. Протестиращите любители на американския ... Tweet!function(d,s,id)}(document,"script","twitter-wjs"); Facebook Social Comments
  95

 Подкрепете ни:

 

 

 


Источник http://service-joomla.ru/plagini/item/75-simple-popup.html

Март 01, 2017 14

Какво ще стане ако Путин наистина въведе войска в Украйна?

in В ОБЕКТИВА
Украинците вече 3-та година подред твърдят пред целия свят, че воюват с Русия, но нека видим какво ще стане ако Путин действително нападне Украйна... Малко разяснения:
Февруари 15, 2017 2

Тръмп и бъдещите възможности на САЩ в геополитиката

in СВЯТ
Новината, че администрацията на Тръмп е заявила, че "Русия трябва да върне Крим на Украйна" беше посрещната с много емоционални реакции от една богата палитра от хора - платени русофоби (които месеци наред облъчваха, че Тръмп е едва ли не лична марионетка на Путин), платени русофили (които плачат с…
Февруари 05, 2017 3

2017 година - решаваща

in СВЯТ
На предстоящите избори в Европа все по-ясно ще се налагат привържениците на консервативната демокрацияВъв времената на „развития социализъм” всяка една година от поредната петилетка получаваше свое собствено наименование. Една от годините беше „решаваща”, друга „определяща”, трета „завършваща” и…
Февруари 05, 2017 4

Андрей Фурсов: Епохата на Бош и днешният ден като огледални образи

in МНЕНИЯ
„Дългият XVI век“ е нещо като историческа „черна дупка“, в която, свивайки настоящето до сингулярност, присъстат едновременно и миналото, и бъдещето; а особено чувствителните натури, към които безспорно се числи Бош, могат да почувстват нещо много важно и да го отразят на своите платна. Ние живеем…
Февруари 05, 2017 5

Данните, които преобърнаха света

in В ОБЕКТИВА
Психологът Михал Кошински е разработил метод за анализиране на хората в най-малки подробности, основан на тяхната активност във Фейсбук. Използвано ли е подобно средство, за да се подпомогне победата на Доналд Тръмп? Двама репортери от базираното в Цюрих списание Das Magazin събраха данни.
Февруари 03, 2017 4

Какво стои зад партньорството на братя Кох и Доналд Тръмп?

in СВЯТ
Президентът на САЩ се ориентира към развиване на реалния сектор на икономиката
Февруари 03, 2017 5

Путин: Русия е готова да си сътрудничи с Европа за доставките на газ, но има нужда от гаранции

in СВЯТ
Русия е готова да си сътрудничи с Европа в сферата на доставките на газ, но се нуждае от гаранции. Това заяви президентът Владимир Путин в четвъртък, след като проведе разговор с премиера на Унгария Виктор Орбан. „Ние изцяло деполитизираме тези въпроси. Преди всичко това са въпроси от чисто…
Февруари 03, 2017 9

Мехмед Юмер: Тръмп ще охлади надеждите на турските лидери

in СВЯТ
Интервю на Десислава Пътева с Мехмед Юмер, главен редактор на вестник „Седмичен обзор”
Февруари 01, 2017 5

Турция се готви за изборите в България

in БЪЛГАРИЯ
Парцалът, представен вчера като знаме на българските турци, е всъщност неприкрито предупреждение към Радев от страна на Анкара. Турция показва на новия президент, че няма да приеме мрежата, в която от десетилетия оплита България, да бъде разкъсана. Тя е свикнала да вилнее тук под благосклонните…